Category: Hội dòng MTG Gò Vấp

Thông tin khẩn

Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp chúng con xin thông báo khẩn: tác giả Teresa Khánh Lê “Hành trình tâm linh của một tâm hồn” không phải là thành viên thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp…

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube