Di cảo số 2 – Luật Tu hội các trinh nữ và phụ nữ đạo đức quy tụ dưới danh hiệu Mến Thánh Giá

LUẬT TU HỘI CÁC TRINH NỮ VÀ PHỤ NỮ ĐẠO ĐỨC
QUY TỤ DƯỚI DANH HIỆU MẾN THÁNH GIÁ
ĐỨC GIÊSU KITÔ CHÚA CHÚNG TA
Tháng 02 năm 1670
LUẬT TIÊN KHỞI
(Ltk)

 

B. Văn bản

1. Giáo đầu

1Vì ý định của Con Thiên Chúa khi chịu chết để cứu độ nhân loại là đòi buộc mọi người phải chết đi đối với chính mình, và chỉ sống cho Chúa, theo giáo huấn của Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô: “Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,15), 2nên bổn phận của chủ chăn, cách riêng trong một Giáo Hội phôi thai, là truyền bá chân lý rất ít người biết đó cho tất cả Kitô hữu. 3Chính trong quan điểm này, đã từ nhiều năm, chúng tôi tìm ra những phương thế có thể dẫn đưa các tín hữu đến công cuộc cao cả như vậy, 4và chúng tôi cảm thấy nên thành lập ở khắp mọi địa sở thuộc các miền truyền giáo của chúng tôi một Hiệp Hội gồm Những Người Mến Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, chuyên chú suy gẫm cuộc Thương Khó và thông dự những nỗi khổ đau của Người hằng ngày trong suốt cuộc đời. 5Một số phụ nữ đạo đức ở Đàng Ngoài, từ lâu đã tự nguyện khấn giữ đức khiết tịnh, khi nghe biết nếp sống ấy thì nghĩ rằng, đối với muôn vàn ân huệ Thiên Chúa ban, họ không có cách gì làm đẹp lòng Người hơn là gia nhập Hiệp Hội thánh thiện này. 6Chính vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô nung nấu (x.2Cr 5,14), họ tỏ rõ lòng nhiệt thành muốn biết phải làm thế nào để hoàn toàn hiến thân phụng sự Thiên Chúa. 7Đây là phương thế Chúa Quan Phòng đã dùng để đặt nền tảng đầu tiên cho đời sống tu trì ở Đàng Ngoài và thành lập một Tu Hội đặc biệt, mang danh hiệu Dòng Nữ Mến Thánh Giá Đức Giêsu Kitô Chúa Chúng Ta.

 

2.Mục đích của Tu hội

Mục đích của Tu Hội này là đặc biệt chuyên chú tưởng nhớ và noi theo cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày như phương thế thuận lợi nhất để đạt tới sự hiểu biết và yêu mến Người.

3. Các nhiệm vụ của Tu hội

1Tất cả những người nữ đi theo nếp sống này phải liên lỉ kết hợp nước mắt[[1]], việc suy gẫm cầu nguyện và hãm mình đền tội với công nghiệp của Đức Kitô, để cầu xin Thiên Chúa ban ơn ăn năn trở lại cho lương dân trong ba miền truyền giáo thuộc quyền các Vị Đại Diện Tông Tòa, cách riêng ở Đàng Ngoài.

2Dạy các thiếu nữ, giáo cũng như lương, những điều nữ giới cần biết. Nếu không thể làm được vì tình huống hiện tại xảy đến cho đạo thánh, chị em phải nhớ rằng, khi hoàn cảnh cho phép, thì đó là một trong những nhiệm vụ chính của mình.

3Săn sóc những phụ nữ, thiếu nữ đau ốm bệnh tật cả giáo lẫn lương. Nhờ cơ hội đó, khuyên bảo họ lo phần rỗi linh hồn và trở lại với Chúa.

4Cố gắng rửa tội nơi giếng thánh cho những trẻ nhỏ lâm cơn nguy tử, kẻo chúng chết mà không được nhận ơn Thánh Tẩy. 5Dùng mọi cách kêu gọi những phụ nữ và thiếu nữ trụy lạc ra khỏi nếp sống vô luân.

 


[[1]] Có thể hiểu là nước mắt sám hối tội lỗi của mình; nước mắt thương cảm những đau khổ Chúa phải chịu vì tội lỗi chúng ta; và là nước mắt vui mừng và tạ ơn (x.2 Nng 4b).

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube