Nữ tu Anna Phạm Thị Sáng
Giám Sư Học Viện

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Liên
Giám Sư Tập Viện

Nữ tu Maria Lê Thị Ngọc Ánh
Đặc trách Tiền Tập Viện

Nữ tu Anna Thân Thị Phương Phúc
Đặc trách Thanh Tuyển

Nữ tu Maria Vũ Thụy Phương Uyên
Phụ tá Học Viện

Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Thu Vân
Phụ tá Thanh Tuyển

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube