Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy
Giám Sư Học Viện

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Liên
Giám Sư Tập Viện

Nữ tu Elisabeth Nguyễn Thị Thu Lý
Đặc trách Tiền Tập Viện 

Nữ tu Anna Thân Thị Phương Phúc
Đặc trách Thanh Tuyển

Nữ tu Maria Phạm Thị Thùy Trinh
Phụ tá Học Viện

Nữ tu Maria Lê Thị Ngọc Ánh
Phụ tá Tập Viện

Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Thu Vân
Phụ tá Tiền Tập Viện

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube