Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy
Tổng Phụ trách

Nữ tu Anna Phạm Thị Sáng
Phó Tổng Phụ trách

Nữ tu Têrêsa Dương Thị Anh Thảo
Tổng Cố vấn

 Nữ tu Cecilia Trần T. Thanh Hương
Tổng Cố Vấn – Tổng Thư ký

Nữ tu Agnès Vũ Thị Thanh Đào
Tổng Cố Vấn

 

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Phượng
Tổng Cố Vấn

 Nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuân An
Tổng Cố Vấn
Phụ trách Cộng đoàn

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Tổng Cố Vấn

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube