Nữ tu Anna Phạm Thị Sáng
Tổng Phụ trách

Nữ tu Têrêsa Dương Thị Anh Thảo
Phó Tổng Phụ trách

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy
Tổng Cố Vấn

 Nữ tu Têrêsa Trần Thị Thu
Tổng Cố Vấn
Phụ trách Cộng đoàn

Nữ tu Cecilia Trần Thị Thanh Hương
Tổng Cố Vấn
Tổng Thư Ký

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh
Tổng Cố Vấn

Nữ tu Agnès Vũ Thị Thanh Đào
Tổng Cố Vấn

 

Nữ tu Anna Maria Nguyễn Thị Hiền
Tổng Cố Vấn

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube