Cha Alexandre Marcou Thành

Đức Cha Gioan Baotixita
Nguyễn Bá Tòng
Giám mục tiên khởi

Đức Cha Gioan Maria
Phan Đình Phùng

Đức Cha Tađêô Lê Hữu Từ

Đức Cha Phaolô
Nguyễn Văn Bình
Tổng Giám mục
TGP. Sài Gòn

 

Đức Cha Simon Hòa
Nguyễn Văn Hiền

Đức Hồng Y Gioan Baotixita
Phạm Minh Mẫn

Đức Cha Phaolô
Bùi Văn Đọc
Tổng Giám mục
TGP. Sài Gòn

 

Đức Cha Giuse
Nguyễn Năng
Tổng Giám mục
TGP.Sài Gòn

Đức Cha Giuse
Bùi Công Trác

 

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube