Nữ tu Anna Trần Thị Bạch Hương
Mẹ Bề Trên

Nữ tu Elisabeth Trần Thị Nhẫn
Mẹ Bề trên

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Kim Hiên
Mẹ Bề trên

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh
Tổng Phụ trách

 Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy
Tổng Phụ trách

Nữ tu Anna Phạm Thị Sáng
Tổng Phụ trách đương nhiệm 

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube