Nữ tu Anna Trần Thị Bạch Hương
Mẹ Bề Trên
Nhiệm kỳ 1937 – 1950
& 1954 – 1960

Nữ tu Elisabeth Trần Thị Nhẫn
Mẹ Bề trên
Nhiệm kỳ 1960 – 1984

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Kim Hiên
Mẹ Bề trên
Nhiệm kỳ 1984 – 1990

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh
Tổng Phụ trách
Nhiệm kỳ 1990 – 2010

Nữ tu Anna Phạm Thị Sáng
Tổng Phụ trách
Nhiệm kỳ 2018 – 2022

 Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy
Tổng Phụ trách
Nhiệm kỳ 2010 – 2018
& 2022-2026

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube