Category: Ơn gọi đời sống thánh hiến

Khám phá ơn gọi

Rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang tìm kiếm ơn gọi của mình. Chúng ta tìm sự trọn vẹn đó, sự theo đuổi đó sẽ đem lại cảm giác của sự tâp trung và ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta…

Tìm về nền tảng ơn gọi

Ơn gọi là một thực tại vô cùng huyền nhiệm. Lời mời gọi của Thiên Chúa không hệ tại những gì bên ngoài; nó hiện hữu nơi sâu xa nhất và trung tâm nhất của lòng người. Chúng ta có là gì cũng là do lời mời gọi này…..

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube