Phụng vụ các bí tích

“Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế đến trần gian để mạc khải cho chúng ta biết thánh ý Thiên Chúa Cha. Trước khi về trời, Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ tiếp tục sứ mạng của Ngài: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20). Và Ngài cũng truyền cho họ làm chứng về những điều đã nhận từ nơi Chúa: “Các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđêa, Samaria và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

Dựa vào lệnh truyền của Chúa Giêsu, chúng ta là các chứng nhân của Ngài. Khi Ngài về trời, lúc hoàng tất sứ vụ tại trần gian thì cũng là thời điểm các Tông Đồ và Giáo Hội khởi đầu sứ vụ nhận từ nơi Đức Kitô. Sứ vụ đó Chúa Con đã nhận từ nơi Cha, và Ngài đã  hoàn tất cách viên mãn: “Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân, để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phần Con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã trao phó cho Con” (Ga 17, 1-4).

Như vậy, sứ mạng của các Tông Đồ và Giáo Hội là loan truyền Danh Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô cho trần gian.

Để thực hiện sứ vụ này, Giáo Hội phải khám phá ý nghĩa Cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, vì đó là chìa khóa để hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô vượt ra ngoài sự hiểu biết của trí tuệ con người, và người ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của nó khi kết hợp với Đức Kitô trong chính đời sống mình.

Nhờ đức tin chúng ta biết được cuộc đời kitô hữu được soi sáng bởi Cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. Mỗi người sẽ khám phá ý nghĩa cuộc vượt qua của đời mình nhờ kết hiệp với Đấng Tử Nạn và Phục Sinh. Hành trình vượt qua của người kitô hữu vừa gắn liền với thập giá vừa mang lại triều thiên vinh quang; đó đích thực là tiến trình hoán cải không ngừng rướm máu nhưng đem lại sự sống mới trong Đức Kitô; mà theo cách nói thông thường đó là từ bỏ chính mình để được tái sinh trong Chúa.

Cuộc tái sinh này có thể bắt đầu ngay những ngày đầu tiên khi vừa được sinh ra, như trường hợp của những trẻ sơ sinh trong các gia đình kitô hữu. Hoặc đó là kết quả của khám phá đức tin nơi những người trưởng thành, khi họ quyết tâm theo Chúa. Dù lãnh bí tích Thánh Tẩy sớm hay trễ, đó vẫn luôn là một tiến trình khai tâm, và là việc nhập cuộc vào cộng đoàn những người làm chứng về Chúa Giêsu, Đấng Tử Nạn và Phục Sinh.

Một tiến trình khai tâm như thế cần phải có thời gian, vì thế Giáo Hội cử hành các nghi thức khai tâm kitô giáo để ghi dấu từng chặng đường khác nhau của người kitô hữu khi theo Chúa. Một người trưởng thành thường dành nhiều thời gian để thực hiện tiến trình khai tâm này, một em bé được lãnh bí tích Thánh Tẩy khi còn nhỏ sẽ được khai tâm trong suốt thời gian học giáo lý của tuổi niên thiếu. Không người kitô hữu nào được phép miễn chuẩn cho mình tiến trình khai tâm này.

Khai tâm kitô giáo luôn luôn bao gồm ba bí tích: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể. Đó là ba mặt của một mầu nhiệm, và người ta không thể tách rời chúng xa nhau. Mỗi bí tích trong ba bí tích liên hệ với hai bí tích kia cách chặt chẽ, đến nỗi nếu tách biệt chúng ra, chúng ta sẽ không thể hiểu hết ý nghĩa của mầu nhiệm Vượt Qua Kitô giáo. Vì lý do này, khi trình bày các bí tích khai tâm, ngày nay người ta thường liên kết cả ba bí tích với nhau chứ không tách rời chúng như cách trình bày trước đây…

Download-PHỤNG VỤ CÁC BÍ TÍCH

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube