Giáo Hội Công Giáo Sử Lược-LM Augustinô Nguyễn Văn Trinh

Giáo Hội Công Giáo Sử Lược – Linh Mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh

Từ “Hội thánh –Ecclesia” có nghĩa là ‘tập họp’. Thuật ngữ này chỉ cuộc tập họp của những người được Lời Chúa qui tụ thành Dân Thiên Chúa, và nhờ Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng, họ trở thành Thân Thể của Đức Kitô”.

Chúng ta biết Công Đồng Vaticanô II tập trung vào vấn đề GIÁO HỘI

 • Giáo hội trong mầu nhiệm và nội bộ (Lumen Gentium): Giám mục, linh mục, Giáo hội địa phương, Giáo hội toàn cầu…
 • Giáo hội nhìn ra bên ngoài: Giáo hội với thế giới (Gaudium et Spes), Đại kết, đối thoại liên tôn, đối thoại với các tôn giáo, vấn đề giáo dục, vấn đề tự do tôn giáo …

Người ta có thể nhìn Giáo hội qua nhiều cách:

 • Giáo hội là DÂN THIÊN CHÚA: cái nhìn này đưa đến cơ cấu, cơ chế, phẩm trật, quyền lực, tập trung như một xã hội, từ xã hội này có sự tiếp xúc với các xã hội khác: văn hóa Kitô giáo …
 • Giáo hội là NHIỆM THỂ CỦA CHÚA KITÔ hay là HIỀN THÊ CỦA ĐỨC KITÔ: cái nhìn này chú tâm vào sự thánh thiện nội bộ, tinh thần. Cái nhìn này có thể triển khai qua sách GIÁO LÝ TOÀN CẦU: tin – thờ – sống – cầu nguyện.
 • Giáo hội là DẤU CHỈ VÀ LÀ KHÍ CỤ CỦA NƯỚC TRỜI: cái nhìn này đưa đến vấn đề TRUYỀN GIÁO và nhất là phải xây dựng xã hội trong công bằng, công lý, tôn trọng nhân bản…
 • Giáo hội cũng là một đối tượng hiện diện trong không gian và thời

a. Giáo hội trong nội bộ – cơ cấu – phẩm trật – đấu tranh nội bộ từ quyền hành đến giáo lý

b. Ảnh hưởng của Giáo hội ra bên ngoài: văn hóa Kitô giáo trên Âu Châu, trên thế giới…

c. Ảnh hưởng của xã hội bên ngoài vào giáo hội: chủ nghĩa thực dụng, tục hóa, chủ nghĩa cá nhân…

EVANGELII GAUDIUM của Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ có mục đích: TÂN PHÚC ÂM HÓA! 29.6.2013 LUMEN FIDEI – 24.11.2013 EVANGELII GAUDIUM

XEM:

 • tình trạng bỏ đạo của giáo dân.
 • Chủ nghĩa kinh tế loại trừ, tôn thờ tiền bạc, chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ
 • Anh hưởngthực trạng xã hội vào trong Giáo hội: an phận, hưởng thụ, quyền lực…

XÉT:

 • GIÁO HỘI PHẢI LÀ GIÁO HỘI TRUYỀN GIÁO
 • Cơ cấu, phẩm trật, tổ chức… có còn thích hợp với mục đích hay không: 2 ngàn năm chỉ lo tập trung vào mình, quyền lực và phê phán xã hội, tạo sự an thân, tiện nghi
 • Đức Giáo Hoàng, Giám mục, linh mục, giáo dân, giáo xứ, toàn cầu…

LÀM:

 • Sống lại niềm tin vào Chúa Kitô! tinh thần truyền giáo
 • Thay đổi cách sống, cơ chế, phẩm trật
 • BƯỚC RA BÊN NGOÀI: Lc 6,13-19: Chúa thiết lập Giáo hội trên núi, nhưng dẫn xuống đồng bằng của thung lũng đầy nước mắt: Giáo hội không lo xâu dựng NƯỚC TRỜI là một Giáo hội bỏ đi , phản bội lại ước muốn của Chúa Kitô!
 • ĐI ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO. Giáo hội phải có mùi chiên, phải lấm bẩn…

Download-GIÁO HỘI CÔNG GIÁO SỬ LƯỢC-LM Augustino NGUYỄN VĂN TRINH

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube