Đức Thánh Cha Phanxicô: Giám Mục Phải Có Phép Tòa Thánh Khi Cho Phép Cử Hành Thánh Lễ Theo Nghi Lễ Cũ

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ:
GIÁM MỤC PHẢI CÓ PHÉP TOÀ THÁNH
KHI CHO PHÉP CỬ HÀNH THÁNH LỄ THEO NGHI LỄ CŨ

 Trong một phúc chiếu ban hành ngày 21/2/2023, Đức Thánh Cha nhắc lại cách rõ ràng rằng các Giám mục chỉ được cho phép sử dụng các nhà thờ giáo xứ cho các nhóm cử hành Thánh lễ tiền công đồng, cũng như cho các linh mục được thụ phong sau ngày 16/7/2021 được sử dụng sách lễ tiền Công đồng sau khi được phép của Tòa Thánh.

Phúc chiếu của Đức Thánh Cha được ban hành sau khi gặp Đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ngày 20/2/2023.

Hai vấn đề được nói đến trong phúc chiếu, gồm (1) việc sử dụng các nhà thờ giáo xứ và khả năng thành lập các giáo xứ tòng nhân cho các nhóm cử hành theo sách lễ năm 1962, được Đức Gioan XXIII ban hành trước Công đồng chung Vatican II, và (2) việc sử dụng sách lễ này bởi các linh mục được thụ phong sau ngày 16/7/2021, đã được Đức Thánh Cha thiết lập trong tự sắc “Traditionis custodes” – Người gìn giữ Truyền thống -, được ban hành vào tháng 7/2021.

Hai vấn đề này đã được giải thích cách khác nhau và là đề tài của các cuộc thảo luận gần đây, cả trên các phương tiện truyền thông.

Trong thực tế, tự sắc “Traditionis custodes” đã nói rõ: đây là hai trường hợp hạn chế mà giám mục, trước khi quyết định, phải xin phép Bộ Phụng tự, là cơ quan, theo tự sắc, thi hành thẩm quyền của Tòa Thánh về vấn đề này. Do đó, Bộ Phụng tự, tùy theo hoàn cảnh, sẽ cho phép Đấng Bản quyền giáo phận.

Sau khi nhắc lại rằng hai trường hợp trên thuộc quyền miễn chuẩn của Toà Thánh và do đó, các Giám mục có nghĩa vụ phải xin phép Tòa Thánh, Đức Thánh Cha tuyên bố: “Nếu một giám mục giáo phận cho phép miễn chuẩn trong hai trường hợp nêu trên, ngài có nghĩa vụ thông báo cho Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cơ quan sẽ đánh giá từng trường hợp”. Do đó, đối với các phép ban cho các nhà thờ giáo xứ, việc thành lập các giáo xứ riêng và sử dụng sách lễ cổ cho các linh mục được thụ phong sau tháng 7/2021 đã được bản quyền giáo phận thiết lập mà không có sự đồng ý của Toà Thánh, Giám mục phải xin phép Bộ Phụng tự.

Hồng Thủy
Trích nguồn: https://hdgmvietnam.com

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube