Các Phương Pháp Của Tâm Lý Học Xã Hội

Là một ngành khoa học còn mới ở nước ta, tâm lý học xã hội phát triển khá mạnh trong những năm gần đây.

Là một ngành khoa học còn mới ở nước ta, tâm lý học xã hội phát triển khá mạnh trong những năm gần đây. Mặc dù vậy, ngành khoa học này đã và đang thể hiện vị trí không thể thiếu được của nó trong đời sống xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới đất nước, khi yếu tố con người trở thành một trong những vấn đề trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, trở thành một động lực nội sinh của công cuộc xây dựng đất nước.

Việc nghiên cứu tâm lý xã hội chỉ có hiệu quả và đạt được hiệu quả cao khi chúng ta có những phương pháp nghiên cứu đúng đắn, hợp lý và khoa học. Sẽ hoàn toàn có lý khi nói rằng, một khoa học muốn được xác định là một khoa học độc lập, thực sự khi nó có hai điều kiện: đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu là một yếu tố cơ bản để xác định một ngành khoa học, là điều kiện để khoa học đó đạt được hiệu quả nghiên cứu tốt. Trong mấy năm gần đây Viện tâm lý học đã cố gắng biên soạn các tài liệu chuyên khảo về tâm lý học xã hội. Năm 1991, Viện tâm lý học đã xuất bản cuốn “Tâm lý học xã hội mấy vấn đề lý luận”, “Tâm lý học xã hội những lĩnh vực ứng dụng”. Các công trình về các phương pháp nghiên cứu của ngành khoa học này vẫn chưa biên soạn được. Đây cũng là thực trạng chung của các cơ quan nghiên cứu khác về tâm lý học của nước ta hiện nay. Do vậy việc biên soạn một cuốn sách về các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội đã trở thành một nhu cầu bức xúc với những người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tâm lý học xã hội. Xuất phát từ bối cảnh và yêu cầu như vậy, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Các phương pháp của tâm lý học xã hội”, mong muốn bước đầu mang đến cho bạn đọc chiếc cẩm nang nhỏ trong việc nghiên cứu những vấn đề của tâm lý học xã hội.

Trong cuốn sách này chúng tôi trình bày 7 phương pháp nghiên cứu. Chúng tôi cho rằng đây là những phương pháp nghiên cứu cơ bản nhất, phổ biến nhất, thông dụng nhất của tâm lý học xã hội. Ở đây có 5 phương pháp chung với các ngành khoa học khác. Đó là: quan sát, phân tích tài liệu, phỏng vấn, trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi, thực nghiệm. Tất nhiên những phương pháp này được phân tích, nhìn nhận từ góc độ của tâm lý học xã hội. Chúng phục vụ cho việc nghiên cứu những vấn đề tâm lý học xã hội. Ngoài ra, có những phương pháp đặc thù của tâm lý học xã hội. Đó là, phương pháp trắc nghiệm xã hội và đánh giá của nhóm.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một tài liệu bổ ích cho những ai muốn nghiên cứu về tâm lý xã hội cả về mặt lý luận, lẫn nghiên cứu thực tiễn. Đề cập đến một vấn đề rất khó và rất mới, cuốn sách không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chỉ giáo của bạn đọc…..

Các tác giả.

Download – CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube