LỄ THÁNH AN-RÊ TÔNG ĐỒ

Chúa Gọi

Én Nhỏ

 

Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm nay. Người gọi các ông ngay trên đường đi dọc theo biển hồ, khi họ đang quăng chài, vá lưới. Lời mời gọi thật giản đơn, với tương lai được đổi nghề lưới cá thành “lưới người”. Các ông đáp lại thật mau mắn và ngay tức khắc. Họ sẵn sàng bỏ lại nghề đang gắn bó, bỏ lại cha để đi theo Người.
Đức Giêsu chọn và gọi các ông là những kẻ làm nghề lưới cá. Người vẫn muốn họ dùng chính kinh nghiệm lưới cá của mình để quăng những mẻ lưới mới như Thiên Chúa muốn. Mẻ lưới tình thương, mẻ lưới cứu độ. Người gọi các ông đi theo và ở với Người, ở bên Người, cùng ăn uống ngủ nghỉ, được nghe Người giảng dạy mỗi ngày, được chứng kiến bao nhiêu phép lạ nhãn tiền. Người còn đưa các ông vào cuộc tử nạn để các ông “thấy” mọi gian nan thử thách cho đến khi Thầy sống lại. Các ông được “tắm rửa” trong Máu Con Chiên và trở nên con người mới can đảm, khác hẳn con người cũ trước kia.
Ngày hôm nay chúng con không được Chúa gọi trực tiếp như các môn đệ xưa, nhưng là gián tiếp qua trung gian người khác và trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn, dù chúng con là ai hay làm nghề nghiệp gì. Khi Người gọi các môn đệ không phải để các ông tự xoay xở làm lấy, mà chính Người, “tôi sẽ làm cho các ông”. Chúng con hôm nay thường bị cám dỗ tự lo cho mình, trang bị kiến thức, xếp đặt chương trình… trước không để Chúa lo, nên nhìn vào khả năng riêng thấy sợ mà chối.
Nhưng nếu chúng con mau mắn đáp lời mời gọi, đến “ở với Người và trong Người”. Một khi có Chúa ở cùng, chúng con được hạnh phúc sung mãn, được nếm cảm Nước Trời ngay tại thế. Niềm vui hoan lạc Nước Trời tỏa ra nơi những chứng nhân, nên hấp dẫn và thu hút được nhiều người khác. Như thế Chúa cũng làm cho chúng con trở thành những kẻ “lưới người” như các môn đệ.
Lạy Chúa! Chúa đã chọn chúng con với những khả năng và hoàn cảnh riêng, như Chúa đã chọn thánh Anrê hôm nay. Xin biến đổi làm cho chúng con thành chứng nhân như những môn đệ đầu tiên, để có thêm nhiều người nhận biết, yêu mến Chúa và trung kiên theo Chúa đến cùng. Amen.

 

 

 

THÁNH ANRÊ

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Theo tiếng Hy Lạp, Anrê có nghĩa là trượng phu và thanh nhã. Thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Anrê và một tông đồ khác với Chúa Giêsu. Thánh nhân đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành ngư phủ lưới người ta”. Anrê và Phêrô đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Anrê đã được nhắc nhớ nhiều lần trong các sách Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói tiên tri về thành thánh Giêrusalem, Anrê đã thắc mắc hỏi Chúa Giêsu khi nào thì sẽ xẩy ra như lời Chúa nói.Sau khi Chúa sống lại, các tông đồ nghe lời Chúa ở lại Giêrusalem để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và sau đó ra đi loan báo Tin Mừng. Sử liệu ít ghi lại về công cuộc truyền giáo của các ngài nơi nhiều vùng đất, nơi nhiều nước trên thế giới. Nhưng có đoạn viết đã tường thuật về cuộc tử đạo của thánh Anrê tông đồ. Thánh nhân đã dứt khoát không chịu để cho người ta thương ngài xin quan tha chết cho ngài. Ngài đã dứt khoát chịu chết để được nên giống Chúa Giêsu. Chúa đã chấp nhận lời ngài kêu xin, Ngài đã không chịu khuất phục quan lãnh sự Akai và chấp nhận cái chết như lời Chúa Giêsu đã nói: “Khi nào Ta được giương cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta”. Thánh nhân đã được Chúa cho đội mũ triều thiên công chính. Giáo chủ thành Alexandrie năm 357 đã đem hài cốt Ngài về Constantinople.

LỜI CẦU NGUYỆN

Vì muốn nên giống Chúa Giêsu, thánh nhân đã liều mình, hy sinh chịu chết: “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13). Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời: “vì Người mà tôi chịu đau khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi” ( 2Tm 2,9 ). Và như thế, Ngài cảm nghiệm: Ðức Giêsu, Ðấng “chúng ta sẽ cùng hiển trị với Người, nếu Ta kiên tâm chịu đựng” (2Tm 2,12 ).

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh Anrê, người ngư phủ đã tin Ðức Giêsu là Ðấng Mêsia và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con để chúng con cũnng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Anrê, tông đồ).

 

 

 

ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG

Nt. Anna Nguyễn Thị Nguyện

 

Thánh Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên, đang khi các  ông đang hành nghề chài lưới, trong số đó có thánh Anrê. Đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành lưới người như lưới cá”. Anrê bỏ lại tất cả theo Chúa, Anrê đã tin nhận Đức Giêsu là Đấng Messia và  đem anh là Simon Phêrô giới thiệu với Chúa và cả hai trở nên môn đệ của Chúa. Khi được Chúa gọi và trao cho sứ mạng, từ nay cuộc đời của Anrê thay đổi hoàn toàn. Anrê đã dành trọn cuộc đời cho ơn gọi theo Chúa.Từ một dân chài lưới trở thành người rao giảng Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Thánh Anrê đã trung thành với sứ mạng ấy bằng cả cái chết, nhờ đó  Tin Mừng  cứu độ của Chúa được đến với muôn dân muôn nước. Thánh Anrê rao giảng Tin Mừng tại  các nước HyLạp,  Nga và Ba Lan. Ngài bị đóng đinh vào thập giá như Thầy của mình, nhưng là thập giá hình chữ x.

Phải chăng mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi và trao cho một sứ mạng. Ơn gọi làm linh mục được găn liền với sứ mạng mục tử của Chúa Kitô; Ơn gọi thánh hiến trong bậc tu trì là sống theo mẫu  gương của Chúa và làm chứng cho Nước Trời mai sau. Ơn gọi hôn nhân gắn liền với sứ mạng sinh sản và giáo dục con cái…Và mỗi người chỉ có hạnh phúc thật sự khi sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Một người gia trưởng trong gia đình sẽ tìm  thấy niềm vui khi chu toàn bổn phận một người chồng , người cha trong gia đình . Người mẹ cũng gặp được hạnh phúc khi thể hiện sứ mạng làm mẹ trong việc sinh thành dưỡng dục con cái của mình trở nên những đứa con ngoan. Một Linh Mục cũng sẽ tìm được hạnh phúc khi là người mục tử  hy sinh cho đoàn chiên , khi thấy những  vất vả của mình  đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Những người sống đời thánh hiến cũng chỉ tìm được bình an đích thực khi bước theo Chúa Kitô một cách trọn vẹn và chu toàn sứ mạng Chúa trao phó .

Mọi thụ tạo được dựng nên đều tốt lành và hoàn hảo theo tính chất riêng của mỗi loài. Sự trật tự lạ lùng trên trái đất chỉ tồn tại khi muôn loài muôn vật thi hành đúng chức năng  của nó: mặt trời chiếu sáng, hoa tỏa hương, muối ướp mặn, biển gợn sóng… Tất cả đang biểu lộ nét đặc thù của mình đồng thời tô điểm cho trái đất sinh tươi hài hòa.  Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu, được Chúa mời gọi tham dự  vào sứ mạng của Chúa là đem Tin Mừng  đến cho muôn dân. Sứ mạng ấy được thể hiện ngay trong bổn phận gắn liền với ơn gọi bậc sống mà Chúa đã an bài cho mỗi người và tìm thấy hạnh phúc ngay trong ơn gọi và sứ mạng riêng biệt của mình.. Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay còn nhiều bất trắc và đau khổ, thiên tai, bệnh tật, nghèo đói con người rơi vào bất hạnh và thất vọng. Phải chăng con người đã không sống đúng với phẩm giá cao quí ấy : vì là kiệt tác trong các loài thụ tạo của đấng tạo thành, con người có khả năng nhận biết và yêu mến. Nhờ đó con người có khả năng đáp trả tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa và yêu thương tha nhân .Vì thế con người chỉ sống đúng phẩm giá của mình là yêu thương và chỉ tìm thấy hạnh phúc khi biết sống yêu thương .

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con làm người, làm kitô hữu, Chúa đã mời gọi và trao cho chúng con một sứ mạng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Anrê tông đồ xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa đã kêu gọi và chu toàn  sứ mạng Chúa trao phó, nhờ đó chúng con  tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hôm nay và mai sau cũng được thừa hưởng vinh quang Nước Trời.

 

 

ƯỚC MƠ THĂNG TIẾN 
“Tôi sẽ làm cho anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)

Suy niệm: Các học sinh miệt mài học tập, các công nhân, kỹ sư cặm cụi làm việc,… mọi người đều đang… ước mơ: ước mơ đạt tới một cái gì đó hơn cái đang có trong hiện tại này, theo đuổi nó, và biến nó thành hiện thực. Đó chính là ước mơ thăng tiến bản thân, động cơ cho mọi chọn lựa và nỗ lực trong cuộc sống. Hẳn An-rê và các bạn cũng mơ ước một cuộc sống nào đó hơn cuộc sống ngư phủ tầm thường. Lời mời gọi đi theo thầy Giê-su để trở thành những người thợ “lưới người như lưới cá” mở ra cho các ông một triển vọng thăng tiến mới mẻ, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Chỉ vì say mê thầy Giê-su mà các ông dám bỏ thuyền bỏ lưới đi theo Ngài để thực hiện ước mơ.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn đang ước mơ cái gì? Phải chăng là một cuộc sống ấm êm với những thành đạt mà theo lẽ thường người ta vẫn hằng mơ ước? Điều đó không có gì sai. Thế nhưng phải chăng chỉ có bấy nhiêu? Lời Chúa nhắc bạn rằng dù sống giữa những sự đời thường, bạn vẫn có thể mơ ước một cái gì đó hơn nữa, đó là ước mơ nên thánh như “Cha chúng ta trên trời là Đấng Thánh”; đó là say mê Thầy Giê-su đến độ dám liều bỏ mọi sự để bước theo thật sát những bước chân của Ngài.

Sống Lời Chúa: Say mê Đức Ki-tô, tôi quyết tâm dù làm một việc nhỏ, không làm một cách tầm thường xoàng xĩnh mà làm với tất cả tận tâm và yêu mến.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, con ước mơ trở nên những tay thợ lành nghề cho cánh đồng truyền giáo Chúa, xin Chúa giúp con vượt qua tất cả những thách đố để đáp lại tiếng gọi trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa. Amen.

http://giesu.net/home/30112015-le-thanh-anre-tong-do-le-kinh/

 

 

 

LỄ KÍNH THÁNH ANRÊ – TÔNG ĐỒ
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Trình thuật Tin Mừng chúng ta suy gẫm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người. Họ là: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Khi gặp họ đang làm nghề chài lưới, Người bảo: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”(Mt 4, 19).

Lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho thấy điều cốt lõi của người môn đệ là bước theo và ở lại với Người. Chính sự gắn kết mật thiết với Chúa, người môn đệ Đức Kitô sẽ cảm thấu được tình yêu và thông hiểu được giáo huấn của Người. Nhờ đó, họ mới có thể trở nên “những kẻ lưới người”, rao giảng Tin Mừng tình yêu và mang nhiều người đến với ơn cứu độ của Chúa.

Thánh Anrê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là một trong những môn đệ như thế. Sau khi ở lại với Chúa, nhận biết Người là Đấng Messia, học hỏi giáo huấn của Người, thánh nhân đã tín thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa và nhiệt thành cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Người.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi bước theo Chúa Giêsu. Nhưng tâm thế của người môn đệ đích thực không chỉ là bước theo Chúa như những người đồng hành, mà còn là gắn bó mật thiết và chung phần chia sẻ sứ vụ với Người. Mỗi người chúng ta đều là “ngư phủ” bằng cách trở nên là chứng tá, là người loan báo Tin Mừng, là người an ủi, chữa lành những tổn thương nơi tha nhân, là khí cụ mang tình yêu Chúa đến cho người khác, nhất là những anh chị em đang gặp đau khổ, bất hạnh.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thương chọn gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi cơ hội để được gần Chúa, để được Chúa yêu thương, hướng dẫn và biến đổi chúng con thành những khí cụ hữu dụng để loan báo tình yêu cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Amen.

 

 

VÁC THẬP GIÁ MÌNH THEO CHÚA KITÔ

Thánh Bernard

Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Anrê. Nếu chú tâm suy gẫm, chúng ta sẽ tìm được dư đầy lương thực cho tinh thần của mình…

Hẳn anh em cũng nhận thấy rằng thánh Andre, khi vừa đến chỗ người ta dựng sẵn thập giá cho Ngài, đã được vững mạnh trong Chúa thế nào, và bắt đầu nói nên những lời bốc lửa, do sự linh hứng của Thánh Thần, Đấng mà Ngài đã lãnh nhận cùng với  các tông đồ khác, dưới hình lưỡi lửa…Miệng Ngài tuôn ra những điều đầy ắp trong lòng, và đức ái bừng cháy nơi Ngài đã khiến cho giọng nói trở nên như bốc lửa. Và thánh Andre nói khi trông thấy từ xa thập giá đượ dựng lên cho mình? Ngài nói: “Hỡi thập giá bao lâu mong ước và giờ đây đã được ban cho để thỏa mãn sự khao khát của hồn ta! Ta đến với mi trong niềm vui và tin tưởng. Hãy đón nhận lấy ta với lòng hân hoan, vì ta là môn đệ của Đấng đã từng bị treo trên thập gia…

Vậy do đâu con người đó lại có được niềm vui mừng hoan lạc lạ lùng dường ấy? Do đâu mà một thụ tạo mong manh như vậy có nổi sự vững chắc thế kia? Do đâu Ngài có được một tâm hồn đầy Thần khí, một lòng mến nhiệt thành và một ý chí mạnh mẽ như vậy? Chúng ta đừng tưởng Ngài tự mình có được một sự can đảm lớn lao dường ấy. Không, đây là ơn huệ hoàn hảo, đến từ Đấng là Cha của ánh sáng, Đấng  là Cha của ánh sáng, Đấng duy nhất làm nên những sự diệu kỳ. Chính Thánh Thần đã trợ lực cho sự yếu đuối của Ngài và đổ tràn vào lòng Ngài tình yêu mạnh như sự chết, và mạnh hơn sự chết.

Nguyện xin Thên Chúa cho ta cũng được thông phần vào Thần Khí ấy! Vì nếu hiện nay cố gắng hoán cải quá khó nhọc đối với ta, và nếu việc canh thức làm cho ta chán nản, thì đó chính là do sự nghèo nàn tâm linh của chúng ta. Nếu có Thần Khí hiện diện với ta, chắc chắn Người sẽ đáp cứu sự yếu hèn của chúng ta. Điêu Người đã làm cho Andre lúc đứng trước thập giá và cái chết, Người cũng sẽ làm cho chúng ta; tức là cất đi tính cách khó nhọc của nỗ lực hoán cải, Người sẽ khiến việc này trở nên hâpp1 dẫn và thích thú nữa. Vì Chúa đã phán: “Thần Khí Ta thì ngọt ngào hơn cả mật ong” (Hc 24,27), cho đến nỗi cái chết cay đắng nhất cũng không làm giảm được sự dịu êm.

Thưa anh em, chúng ta hãy tìm kiếm Thần Khí đó hãy cố gắng hết sức để được xứng đáng lãnh nhận, hoặc để có một cách trọn vẹn hơn nếu ta đã có rồi. “Vì ai không có Thần Khí của Đức Kitô, người ấy không thuộc về Đức Kitô” (Rm 8,9). “Chúng ta không lãnh nhận tinh thần thế gian, nhưng là Thần Khí do tự Thiên Chúa, ngõ hầu ta nhận biết các điều Thiên Chúa đã thi ân xuống cho mình”(1Co 2,12)…

Chúng ta phải vác thập giá mình cùng với thánh Andre, hay đúng hơn, với Đấng mà chính Ngài đã theo tức là Chúa, Cứu Chúa của chúng ta. Thánh Andre đã vui mừng hân hoan, vì không những được chết cùng với Chúa, mà còn chết như Người nữa, và được liên kết chặt chẽ với sự chết và các đau khổ của Người cũng được hiển trị với Người. Phần chúng ta, cũng hãy chú tâm lắng nghe tiếng Chúa mời gọi mình thông phần vào thập giá của Người: “Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9,23)…Vì ơn cứu độ chúng ta phải can đảm gắn bó lấy nó. Như thánh Tông đồ nói: “Lời giảng thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ đang hư đi, còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là quyền năng của Thiên Chúa”(1Co 1,18).

Phêrô và Phaolô hai bậc thầy

Thánh Bernado

Hôm nay là ngày đại lễ mừng kính sự chết vinh hiển của hai vị thủ lãnh Tông đồ và tử đạo: thánh Phêrô và Phaolô. Hai ngọn đuốc sáng này Thiên Chúa đã đặt để như cặp mắt của thân mình Giáo Hội Người. Các ngài được Chúa ban cho tôi như những vị tôn sư và trung gian để tôi có thể tín thác tựa nương vào đấy như một cách vững vàng, vì các ngài đã vạch cho tôi biết con đường sự sống và qua các Ngài, tôi có thể lên tới Trung gian, Đấng đã dùng máu mình mà ban bình an cho đất trời. Vốn rất tinh khiết trong bản thể kép của mình “Ngài không: hề vương vết tội và môi miệng không nói lời gian dối”(1P 2,22).

Làm sao  tôi có thể đến gần Ngài vì tôi vốn là kẻ tội lỗi, tội tôi phạm còn nhiều hơn cả cát ngoài bãi biển? Nơi Ngài là tất cả những gì tinh sạch, còn nơi tôi là tất cả những gì bất khiết. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi các vị tông đồ này, các Ngài là những con người tội lỗi, đã từng trải và được kinh nghiệm nơib chính bản thân để biết cư xử nhân hậu với kẻ khác, đã từng phạm tội trọng, các Ngài sẽ dễ dàng tha thứ các lỗi nặng nề và sẽ đong trả cho chúng ta lường mức như các Ngài đã được hưởng.

Tông đồ Phêrô đã phạm một tội cả thể, có lẽ không tội nào có thể nào có thể lớn hơn thế nữa. Ngài cũng không tội nào có thể lớn hơn thế nữa. Ngài cũng đã lãnh nhận ơn tha thứ dễ dàng và mau lẹ đến độ không mất đặc ân làm đầu Hội Thánh. Còn Phaolô đã phạm một tội cả thể, có lẽ không tội nào có thể lớn hơn thế nữa. Ngài cũng đã lãnh nhận ơn tha thứ dễ dàng và mau lẹ đến độ không mất đặc ân làm đầu Hội Thánh. Còn Phaolô, người đã trút lên Giáo hội sơ khai cơn thịnh nộ mạnh như cuồng phong bão táp, Ngài cũng đã được chính Con Thiên Chúa kêu gọi trở vế với đức tin; và để bù lại, những sự ác đã làm, Ngài đã được lấp tràn ơn cả thể là trở nên dụng cụ tuyển chọn để mang danh Chúa đến với các dân tộc, vua chúa và con dân Israel (Cv 9,15).

Phêrô và Phaolô là hai bậc thầy của chúng ta: các Ngài đã được học hỏi nhiều nơi vị Thày duy nhất của nhân loại thế nào là con đường sự sống. Và ngày nay các Ngài vẫn còn đang dạy dỗ chúng ta. Các Ngài đã và đang dạy gì cho chúng ta? Không phải nghệ thuật đánh lưới, cũng không phải nghệ thuật dệt lều vải; các Ngài cũng không dạy chúng ta đọc Platon hay Aristoto, hoặc cứ học hoài học mãi mà chả bao giời được biết đến chân lý. Nhưng các Ngài dạy cho chúng ta biết sống. Đó là điều chính yếu. Kẻ nào chất chứa kiêu ngạo, nhuốm đầy đam mê thì kẻ ấy không không biết sống. Sống không phải là bóp nghẹt sự sống và tiến đến sự chết. Theo tôi, sống đúng là biết chịu đựng điều dữ, làm điều lành và kiên trì cho đến cùng.

Đó là lý do tại sao các tông đồ dạy tôi biết sống và biết vươn lên. Lạy Chúa Giêsu, coon xin cảm tạ Chúa đã dấu những điều này vơii1 kẻ khôn ngoan thông thái và mạc khải cho những kẻ bé mọn (Mt 11,25) là những người đã theo gót Ngài và đã từ bỏ tất cả vì Danh Ngài

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube