Lễ Chúa Phục sinh

Lời Chúa: Ga 20,1-9

1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”. 3Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Suy niệm

Biến cố Chúa Giêsu Phục sinh chứng tỏ cho chúng ta một điều quan trọng là: chết không phải là hết, chẳng phải là tận cùng của đời sống chúng ta, của những kẻ tin vào Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã bảo đảm cho chúng ta điều này:

“Thưa anh em, anh em không biết rằng : Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,3-4).

Quả thật, Chúa Giêsu đã đi trước để dọn đường và Người sẽ kéo mọi người chúng ta lên với Người : “Khi nào Ta được đưa lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32). Cũng chính vì điều này mà mỗi người không thể sống như người không có đời sau, nhưng là những người chứa chan niềm hy vọng trong Vương Quốc của Chúa. Rồi đến một ngày, Chúa sẽ nói với các môn đệ : “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” và “trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ”. Lời húa này cũng dành cho tất cả mọi kẻ sẽ tin và tuyên xưng vào sự Phục Sinh của Chúa, cho những ai đón nhận phép rửa trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Cũng trong biến cố Phục sinh của Chúa, chúng ta được mời gọi ý thức rằng: Chúa Giêsu đã gánh chịu mọi đau khổ để đền thay tội lỗi của chúng ta và Người đã phục sinh vinh hiển để chuẩn bị cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Còn ai yêu thương và lo lắng cho chúng ta hơn Chúa Giêsu ? Vì thế, cần sống trong tương quan tình yêu với Người.

Cuối cùng, cần phải cố gắng để có được tình yêu với Chúa Giêsu như Maria Madala, như bao chứng nhân ân phúc khác. Một khi có được tình yêu như thế, chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại để trung thành với Chúa và làm chứng về Người bằng cách yêu thương mọi người trong suy tư, trong ngôn ngữ và trong hành động hằng ngày.

Chúa đã Phục sinh Halleluia. Amen.

Fr. Joseph

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube