Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay

5 Phut Loi Chua

28/03/20 THỨ BẢY TUẦN IV MC
Ga 7,40-53

BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?
“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.” (Ga 7,53)
Suy niệm: Đứng trước Đức Giê-su, người ta có nhiều cách đáp lại khác nhau. Nghe lời giảng của Ngài, có nhiều người nhìn nhận Ngài là Đấng Ki-tô, hay là một ngôn sứ; nhưng cũng có lắm kẻ không tin vì định kiến về dòng tộc, quê quán của Ngài, thậm chí đã có người định bắt Người. “Dấu hiệu chống đối” Đức Giê-su (x. Lc 2,34) đặc biệt nổi bật trong hàng ngũ các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Những người lính được lệnh bắt Ngài đã trở về tay không, do say mê lời giảng của Ngài, chấp nhận bị  thượng cấp khiển trách, thậm chí bị kỷ luật nữa. Ông Ni-cô-đê-mô đã can đảm đứng lên biện hộ cho Đức Giê-su, cho dù tiếng nói của ông chỉ là thiểu số không đủ để thuyết phục phe chống đối Ngài.
Mời Bạn: Ngày nay Thầy Giê-su vẫn còn mang thân phận ngôn sứ nơi những người bị bách hại, bị loại trừ. Họ là những người đấu tranh cho tự do và công lý, các tín hữu bị bách hại vì niềm tin, những vị chủ chăn bị bách hại vì bênh vực quyền sống của con người, cũng như các giá trị Tin Mừng. Họ là những người dám nói lên sự thật như bác sĩ Li Wenliang để cảnh báo sự lây lan của dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Còn bạn, bạn thuôc nhóm người nào: tin nhận hay chối bỏ Thầy Giê-su? Bạn có dám sống theo lương tâm và bênh vực công lý, can đảm lội ngược dòng để đứng về phía người cô thế bị hàm oan?
Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe và tìm hiểu kỹ về tha nhân trước khi nhận xét họ như Lời Chúa dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn khôn ngoan và nhạy bén, để đón nhận chân lý mạc khải, những dấu chỉ thời đại, và yêu thương anh chị em của con. Amen.

Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20

“Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: “Chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên nó nữa”.

Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và dò xét tâm can. Chớ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ. – Ðáp.

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa công minh. – Ðáp.

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ những kẻ lòng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hằng ngày. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.

Phúc Âm: Ga 7, 40-53

“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao ?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit ?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới ?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không ?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu là nguyên nhân chia rẽ trong dân Do thái: Có người nhận Ngài là Ðấng Tiên Tri, người khác nhận là Ðức Kitô. Nhưng các thượng tế và biệt phái thì muốn bắt Người. Họ dựa vào Thánh Kinh, nhưng cắt nghĩa Thánh Kinh lệch lạc. Vì thế cố chấp và không muốn nhìn nhận Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa. Họ không đón nhận Ngài.

Ðức Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người thật. Chúa là người như chúng ta để hòa nhất với chúng ta. Chúa là Thiên Chúa nên mới có thể dẫn chúng ta về với Thiên Chúa. Nơi con người Ðức Giêsu, thần tính được dấn ẩn sau nhân tính.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, sự khiêm hạ, tự hủy của Chúa đã thành cớ vấp phạm. Chúng con không thể hiểu được: ThiênChúa mà lại trở nên giống chúng con. Chúng con không nhận ra Chúa qua những dáng vẻ tầm thường. Nơi mỗi tha nhân chúng con gặp hằng ngày đó là hình ảnh sống động của Chúa; nhưng mấy khi chúng con đã nhận ra. Tiếng Chúa vẫn nói với chúng con trong đời thường; nhưng mấy khi chúng con nghe ra.

Xin cho chúng con một con mắt đức tin trong sáng để chúng con nhận ra Chúa hiện diện nơi những anh em nhỏ bé nhất trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

http://memaria.net

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube