Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10

“Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lấy lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: “Xin hãy xoá bỏ mọi tội ác, và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Asurô sẽ không giải thoát chúng tôi, chúng tôi sẽ không cỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót”.

Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô-liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó, họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban.

Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả.

Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này, ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 và 17

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo (x. c. 11 và 9a).

Xướng: 1) Tôi đã nghe lời nói mới lạ rằng: Ta đã cứu vai ngươi khỏi mang gánh nặng, tay ngươi không còn phải mang thúng mủng. Trong cảnh gian truân ngươi cầu cứu, và Ta giải thoát ngươi. – Ðáp.

2) Ta đáp lời ngươi từ trong áng mây vang ran sấm sét, Ta thử thách ngươi gần suối nước Mêriba. Hỡi dân tộc Ta, hãy nghe Ta răn bảo, Israel, ước chi ngươi biết nghe lời Ta! – Ðáp.

3) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cập. – Ðáp.

4) Phải chi dân của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối Ta mà ăn ở: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Phúc cho những ai thành tâm thiện chí giữ lấy lời Chúa, và nhẫn nại sinh hoa kết quả.

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34

“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất ?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm 1:

Ðức Giêsu không khẳng định một giáo huấn mới mẻ: Kính Chúa yêu người là hai giới luật quan trọng nhất. Hai điều này liên kết chặt chẽ với nhau vì cùng xuất phát từ một tình yêu. Mến Chúa một cách tuyệt đối: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Tình thương đối với tha nhân, cũng phải tới mức độ cao nhất: như yêu thương chính mình. Vì tự nhiên ai cũng quí trọng và yêu bản thân mình hơn hết.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho chúng con suy nghĩ lại cách sống đạo của mình. Chúng con chưa biết đón nhận và để tinh thần Chúa thấm nhập vào con người chúng con, gia đình và khu xóm chúng con. Vì vậy, chúng con chỉ giữ đạo theo đủ nghi lễ mà thôi, chưa sống đạo với một tình yêu chân thành.

Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng con biết thay đổi cách sống của mình. Chỉ khi nào chúng con kính mến Chúa thật sự, thì chúng con mới dễ dàng yêu thương, quảng đại và sống chan hòa với anh chị em chúng con. Amen.

Trích nguồn: http://memaria.net/

SUY NIỆM 2:

 “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Đây là giáo huấn quan trọng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong trang Tin Mừng hôm nay. Nếu Thiên Chúa không phải là đối tượng duy nhất và quan trọng nhất trong chọn lựa và sống niềm tin của người tín hữu Công giáo, thì đạo Công giáo chỉ còn là một sản phẩm do con người đặt ra, chứ không còn là mặc khải đến từ Chúa. Nếu niềm tin ấy là sản phẩm do con người, thì đạo chỉ còn là những hình thức vụ lợi dành cho những con người cả tín – cái gì cũng tin. 

Thiên Chúa phải là đối tượng quan trong nhất trong chọn lựa của niềm tin. Điều này đã được chứng tỏ trong thực hành của đời sống đức tin mà người gia trưởng Do Thái, khi ông phải nhắc cho con cái mình hằng ngày, để mọi người xác tín vào quyền uy tối thượng của Thiên Chúa, nhờ đó mà họ được Thiên Chúa yêu thương và che chở.

Ngược lại, nếu họ không còn tín thác vào sự cao trọng của Chúa trong thực hành sống đức tin, họ sẽ dễ dàng xa rời Thiên Chúa và chạy theo việc tôn thờ các thần linh khác. Kết quả là cuộc sống của họ trở nên cơ cực và phải đối diện với nhiều thử thách trong cuộc sống như thiên tai, bệnh tất và chiến tranh.

Là người Kitô hữu trong thế giới ngày nay, không ít lần chúng ta đang rơi vào tình trạng bị cảm dỗ chạy theo những hiện tượng “tôn giáo lạ” đó đây quanh ta. Chúng ta dễ rơi vào tâm thức “hữu sự thì vái tứ phương”, nghĩa là chúng ta dễ bị thu hút bởi tính hiếu kỳ về những lời đồn thổi của sự linh thiêng và đầy phép mầu của việc thờ kính do ông này bà kia mang lại. Từ đó chúng ta dễ dàng đánh mất đức tin của mình vào Thiên Chúa – Đấng duy nhất quyền uy và thánh thiện.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết sám hối và thay đổi lối sống thiếu tin tưởng của chúng con vào Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng con luôn biết chọn Chúa là lẽ sống của chúng con và đối tượng duy nhất của niềm tin của chúng con. Amen.  

 GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

 

 

5 Phut Loi Chua

20/03/20 THỨ SÁU TUẦN 3 MC
Mc 12,28b-34TÌNH YÊU MỜI GỌI TÌNH YÊU
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)
Suy niệm: Một kinh sư Do Thái bối rối trước 613 khoản luật của Do Thái giáo nên đến hỏi Chúa Giê-su điều khoản nào quan trọng nhất. Chúa Giê-su nhắc lại cho ông ta điều mà ông đọc hai lần mỗi ngày theo luật buộc (Đnl 6,4-6), đó là yêu Chúa một trăm phần trăm, yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Yêu hết lòng là yêu bằng trái tim. Bao lâu trái tim còn đập nhịp là còn yêu Chúa. Yêu Chúa ngay lúc này và nơi này. Yêu Chúa hết linh hồn là yêu đến muôn đời. Hơi thở cuối cùng không làm linh hồn mất đi, nên tình yêu đối với Chúa không khi nào ngơi, mối liên kết thắm thiết với Chúa không khi nào ngừng. Yêu Chúa hết trí khôn là để Chúa hướng dẫn trí khôn ta thuận theo thánh ý Chúa, là loại bỏ những ý hướng đê hèn ra khỏi tâm trí ta và lấy lời Chúa dạy làm ý của ta. Yêu Chúa hết sức lực là yêu Chúa bằng sự kiên trì. Khi mệt mỏi, chán chường len lỏi vào cuộc sống, khi sức tàn lực kiệt tưởng chừng không thể đi tiếp con đường tình yêu, lòng yêu mến Chúa nâng đỡ và nhắc ta nhớ rằng Thiên Chúa yêu ta đến cùng, để ta tiếp tục yêu Chúa. Thiên Chúa là Đấng duy nhất yêu thương con người bằng tình yêu không ngơi nghỉ và Ngài có quyền đòi ta đáp lại tình yêu tương xứng.
Mời Bạn: Đi sâu vào mùa Chay, mệnh lệnh yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực có đánh động và làm thay đổi cuộc đời bạn không?
Sống Lời Chúa: Quyết tâm Chừa bỏ một tội trọng để yêu Chúa hết lòng.
Cầu nguyện: Hát “Con nay trở về”
Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube