THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lc 13,1-9

 “Tôi nói cho các ông biết: nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”(Lc 13,5)

Sám hối là một chủ đề rất quan trọng trong Kinh Thánh. Khi đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy ngay từ đầu, tổ tông loài người chúng ta đã phạm tội. Suốt thời gian Cựu Ước, các tiên tri thường xuyên mời gọi ăn năn sám hối. Lịch sử cứu độ là một bi kịch giữa sự phản bội của dân và sự tha thứ liên tục của Thiên Chúa. Đọc lại Tân Ước, chúng ta thấy thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đã rao giảng, mời gọi mọi người sám hối. Chúa sai các môn đệ đi rao giảng sự ăn năn, kêu gọi mọi người sám hối. Vì thế, ta thấy được việc sám hối là quan trọng biết chừng nào, bởi lẽ Chúa và Giáo Hội hằng quan tâm đến như vậy.

Thánh linh mục Hiêrônimô, linh mục, khi chú giải về sách ngôn sứ Giôen viết như thế này: “Thiên Chúa nhân hậu từ bi, thích chúng ta sám hối tội lỗi hơn là muốn chúng ta bị tiêu diệt. Người không làm theo tính nóng vội của con người, nhưng kiên trì chờ đợi chúng ta sám hối. Người sẵn sàng chặn đứng sự dữ hoặc hối tiếc về sự dữ. Cho nên, nếu chúng ta sám hối tội lỗi mình thì chính Người cũng sẽ hối tiếc vì đã đưa ra những lời đe dọa, Người sẽ không giáng xuống chúng ta những sự dữ mà Người đã đe dọa là sẽ giáng xuống; và nếu chúng ta thay đổi tư tưởng thì chính Người cũng sẽ thay đổi. Tuy vậy, sự dữ mà chúng ta phải đón nhận ở đây không phải là một cái gì nghịch với nhân đức, nhưng chính là nỗi ưu phiền, như chúng ta sẽ đọc thấy ở một chỗ khác: Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Và chỗ khác nữa: Có cái khổ nào trong thành lại không do Chúa gây nên chăng?

Chuyện kể rằng có một lần Chúa Giêsu hiện ra với cha Giovani và tỏ ra yêu thương giáo xứ của ngài, vì có rất nhiều người làm đẹp lòng Chúa. Cha Giovani liền thưa với Chúa:

– Lạy Chúa, đó là những lời chúc tụng ngợi khen Chúa ư?

Chúa Giêsu lắc đầu.

Cha Giovani mới nói tiếp:

– A, con biết họ nói những lời cảm tạ tri ân Chúa phải không?

– Cũng không đúng nữa!

Không chịu thua, cha sở Giovani nói tiếp:

– Hay là những lời cầu xin Chúa ban ơn này ơn nọ cho họ?

Chúa Giêsu lắc đầu nói:

– Con đoán sai cả rồi, lời cầu nguyện mà giáo dân của con đã làm cho Ta vui sướng nhất đó là: “Lạy Chúa, xin thương tha tội chúng con”.

Trích nguồn: https://tgpsaigon.net

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube