SUY NIỆM THỨ 6 TUẦN 3 MÙA VỌNG

Thứ sáu 20/12/19

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Suy niệm

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” ( Lc 1,38).

Bằng con mắt đức tin, khi nhìn vào lịch sử cứu độ, ta không chỉ nhận ra lòng trung tín của Thiên Chúa mà còn khám phá ra ý định nhiệm màu của Người. Thiên Chúa luôn đi bước trước mời gọi con người cộng tác vào chương trình của Người mà biến cố truyền tin trong Tin mừng hôm nay là một minh chứng cụ thể. Thiên Chúa, qua lời sứ thần Gápriel, đã ngỏ lời mời Mẹ Maria, cô trinh nữ miền quê Nazarét, cộng tác vào chương trình cứu độ của Người trong thiên chức làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ đã mau mắn đáp lời xin vâng. Với tất cả niềm tin và sự phó thác, Mẹ đã từ bỏ những dự tính của bản thân để thi hành thánh ý Chúa. Mẹ đã phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, dẫu rằng Mẹ chưa hoàn toàn hiểu hết thánh ý của Người.

Qua lời thưa xin vâng, Mẹ không chỉ mở lòng ra đón nhận ý Chúa nhưng trên hết Mẹ còn đón rước Chúa vào trong cung lòng và trong chính cuộc sống của mình. Từ đây, cuộc đời của Mẹ là chuỗi ngày kết hợp mật thiết với Ngôi Hai Thiên Chúa từ niềm vui của biến cố Nhập thể đến cuộc thương khó của Người trên đỉnh đồi Calvê ngày nào. Chiêm ngưỡng Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ, biết khiêm tốn từ bỏ ý riêng để đón nhận và thi hành ý Chúa, biết luôn tín thác vào lòng từ ái của Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.

Lạy Chúa, giữa biết bao tiếng ồn ào trong cuộc sống, xin cho chúng con biết nhận ra và mau mắn thi hành thánh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn mở lòng ra để đón Chúa đến làm chủ cuộc đời của chúng con. Amen.

http://www.giaoducconggiaohdgm.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube