Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

Bài Ðọc I: Ðn 9, 4b-10

“Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 78, 8. 9. 11 và 13

Ðáp: Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội (Tv 102, 10a).

Xướng: 1) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! – Ðáp.

2) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. – Ðáp.

3) Xin cho tiếng tù binh rên siết vọng tới thiên nhan; xin ra tay thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời; đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ca khen Chúa. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 3, 16

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người; mọi kẻ tin Ngài, thì được sống đời đời.

Phúc Âm: Lc 6, 36-38

“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1

THA THỨ

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).

Nhân vô thập toàn, ai dám chắc mình không bao giờ phạm sai lầm? Câu nói: “con người làm lầm lẫn” cho thấy lỗi phạm dường như gắn liền với thân phận hữu hạn của chúng ta. Điều đáng nói ở đây là chúng ta làm gì khi sai lỗi hoặc có thái độ nào trước khuyết điểm của tha nhân. Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về lòng nhân từ. Ngài mời gọi chúng ta noi theo mẫu gương từ nhân của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã thuật lại một Thiên Chúa quá ư vĩ đại trong việc thể hiện lòng nhân hậu và sự tha thứ. Và Con Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người để nói cho thế giới nghe, làm cho nhân loại thấy và sống để con người có thể đụng chạm đến Ngài mà nhận ra Đấng nhân từ. Thiên Chúa là Đấng ngàn trùng chí thánh nhưng đã không mệt mỏi trước tội lỗi và bội phản của con người mà tha thứ hoài mãi. Thiên Chúa nhân từ vì tự bản tính của Ngài là thế và Ngài cũng sẽ ban thưởng cho ai biết sống nhân hậu và quảng đại với anh em mình.

Lời Chúa hôm nay đang cật vấn mỗi người về cách chúng ta đối xử với lỗi lầm của tha nhân hay khi bị xúc phạm. Theo lời Chúa dạy, sống nhân từ là không rèm pha hay lên án khuyết điểm, thiếu xót của người khác. Người có lòng nhân từ không xét đoán người lầm lỗi nhưng bao dung đón nhận và tha thứ. Tha thứ là hành động cởi nút dây đang cột trói và gây đau đớn tâm hồn tha nhân. Mở lòng đón nhận khiếm khuyết của tha nhân như việc thả một pháo cứu sinh cho người đang chới với đuối nước giữa dòng. Lòng nhân từ thắm đượm sự hiền hòa mang sức sống, làm cho đời đượm thấm ân tình. Người nhân từ luôn được mọi người chào đón và yêu mến. Cuộc sống của họ chan hòa niềm vui và hạnh phúc. Đây là phần thưởng Thiên Chúa đong trả lại cho người nhân từ, là đấu không chỉ đủ lượng đã dằn đã lắc nhưng còn đầy tràn chan chứa, vượt quá sự công bình của con người.

Lạy Chúa, chúng con ý thức bản tính yếu hèn của chúng con rất dễ lầm lỗi và cần đến ơn tha thứ của Ngài. Nếu không được Chúa tha thứ, không được người khác bỏ qua lỗi phạm, cuộc sống của chúng con sẽ đầy đau khổ và buồn tủi. Xin cho chúng con ghi nhớ bài học về lòng nhân từ hôm nay Chúa dạy chúng con, để biết noi gương Ngài mà sống hiền hòa, nhân hậu với hết mọi người và trông chờ ơn tha thứ nơi lòng thương xót của Ngài đối với chúng con. Amen.

http://www.giaoducconggiaohdgm.org/

 

 

Suy Niệm 2:

Ðức Giêsu đưa ra một bài học rất cụ thể về lòng nhân từ và bác ái: đừng xét đoán, đừng lên án. Vì chỉ một mình Thiên Chúa có quyền xét đoán. Hãy tha thứ, hãy cho đi. Vì Thiên Chúa nhân từ, và giàu tình thương. Chúng ta càng biết mở lòng mình ra với Thiên Chúa, đến với tha nhân thì càng nhận được nhiều hồng ân từ Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống nhân từ và quảng đại như Chúa. Nhưng nhìn lại chúng con thấy mình như chưa làm được, thậm chí còn làm trái lời dạy của Chúa. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con luôn biết nghe và làm theo lời Chúa chỉ dẫn và sống với tâm tình người con thực sự của Chúa. Amen.

Trích nguồn: http://memaria.net/

 

 

5 Phut Loi Chua

09/03/20 THỨ HAI TUẦN 2 MC
Th. Phan-xi-cô Rô-ma-na, nữ tu
Lc 6,36-38

CẦN CÓ TẤM LÒNG
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)
Suy niệm: Bài ca “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những lời thật thấm thía. Cố nhạc sĩ mong muốn mỗi người “sống trong đời sống cần có một tấm lòng” chẳng để làm gì cả mà chỉ “để gió cuốn đi.” Thật vậy, cuộc sống có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu “tấm lòng” mặc dù “tấm lòng” đó thật mỏng manh, dễ dàng bị “cuốn theo chiều gió”. Chúa Giê-su đòi các môn đệ phải có không chỉ “một tấm lòng” mỏng manh trước gió như thế, mà phải tấm lòng phúc hậu nhân từ đến mức tối đa, “như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ,” một tấm lòng nhân từ luôn luôn tha thứ và không hề xét đoán, một tấm lòng “chậm giận và giàu lòng thương xót” (Tv 103,8; 145,8).
Mời Bạn: Nếu tâm hồn chúng ta chứa đầy lòng nhân từ của Chúa và cư xử với tha nhân bằng lòng nhân từ ấy, thì chắc chắn chúng ta không chỉ đem lại cho tha nhân những điều tốt đẹp, niềm vui và hạnh phúc, mà chính tâm hồn chúng ta lại thêm phong phú dồi dào bằng tình yêu Chúa vì Ngài nói: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38). Hãy nuôi dưỡng lòng mình bằng Lời của Chúa, để lòng mình được biến đổi và mặc lấy tấm lòng nhân từ thương xót của Trái Tim Chúa Giê-su.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy suy gẫm một câu Lời Chúa và đem ra thực hành nơi những người thân cận với bạn.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.” (Tv 51,12-13)

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube