Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20

“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy”.

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 17b).

Xướng: 1) Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. – Ðáp.

2) Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu sát hại mạng con. – Ðáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ge 2, 12-13

Chúa phán: “Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi”.

Phúc Âm: Mt 20, 17-28

“Họ đã lên án tử cho Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng ?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm 1:

Ðức Giêsu cho chúng ta một mẫu gương là lòng khiêm tốn phục vụ và hy sinh vì người khác. Người là Con Thiên Chúa là thẩm phán tối cao có quyền xét xử cả thế gian. Nhưng Người đã tự hạ trở thành tôi tớ phục vụ mọi người. Sau cùng Người hy sinh cả tính mạng để cứu con người khỏi tội lỗi.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu mời chúng con đi theo đường lối của Chúa là yêu thương và phục vụ, chứ không tìm vinh quang cho riêng mình. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận lời Chúa, và đổi mới con người chúng con trong tinh thần sám hối, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Trích nguồn: http://memaria.net/

 

 

Suy niệm 2:

Nếu được hỏi mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan, điều gì bà muốn Chúa thực hiện cho hai đứa con của bà? Chắn chắn bà sẽ trả lời là xin Chúa cho hai con của bà có quyền lực và địa vị cao trong Nước Trời. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi vì dựa vào Lời Chúa hôm nay, thánh Mátthêu đã trình bày cho chúng ta biết rằng, sau khi tiên báo cuộc thương khó lần thứ ba, bà mẹ của Giacôbê và Gioan liền đến xin Đức Giêsu cho hai đứa con của mình, một ngồi bên tả, một ngồi bên hữu trong Nước Trời (Mt 20,21). Cũng vậy, cám dỗ có quyền lực và địa vị cao hơn người khác là khuynh hướng chung của các môn đệ Đức Giêsu. Khi chứng kiến việc xin cho được chỗ nhất của hai anh em con ông Dêbêđê, mười môn đệ còn lại đã tỏ ra rất bực bội và ghen tức, vì chính các ông cũng muốn điều đó. Như vậy, với ý định của bà mẹ hai ông Giacôbê và Gioan cũng như phản ứng của các môn đệ, thánh Mátthêu đã giúp chúng ta ý thức rằng, tham vọng địa vị và quyền lực như là một khuynh hướng tự nhiên có sẵn nơi mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với suy nghĩ của các môn đệ, Chúa Giêsu cho rằng, quyền lực không phải là thứ để thống trị hay cai quản, ra oai hay bắt người khác phục vụ, nhưng những người làm lớn phải lấy tình yêu mà phục vụ người khác. Vì vậy, đối với Đức Giêsu: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm làm đầu thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,26-27).

Đi vào thực tế cuộc sống, chắc hẳn sẽ không khó để nhận ra sự đối lập bên trong mỗi con người chúng ta, một mặt chúng ta không muốn ai dùng quyền lực để thống trị mình, trong khi bản thân lại ước muốn có sức mạnh quyền lực để khiến những người dưới trướng phải khuất phục. Trong khi chúng ta ưa thích người khác dùng tình yêu để dạy dỗ và nhắc nhở, nhưng khi đối xử với người khác, chúng ta lại lấy uy quyền và cậy thế để bắt người khác phải phục vụ mình. Cụ thể hơn, lắm lúc chúng ta dễ dàng dùng sức mạnh của tri thức, của khả năng, của chức quyền trong một số trường hợp để cho thấy mình hơn kẻ khác, tự cho mình có quyền và có tiếng nói trên kẻ khác. Hình như chúng ta quên rằng quyền lực hay địa vị là những công cụ được trao cho ta với mục đích phục vụ nhằm nâng cao lợi ích cho người khác. Có lẽ, vì không ý thức hết trách nhiệm và bổn phận của người đứng đầu, nên khi mở lời xin cho hai con của mình được chỗ nhất, bà mẹ của Giacôbê và Gioan bị Chúa Giêsu phản ứng với câu hỏi: “Các người không biết các người xin gì! các người có uống nỗi chén thầy sắp uống không?” (Mt 20,22). Quả vậy, chén mà Chúa Giêsu đề cập đây là chén đắng của đau khổ, chén của hy sinh, chén của cô đơn, chén của vâng phục cho đến chết của Đức Giêsu. Đây chính là chén mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

Với sứ điệp Lời Chúa hôm nay, trong tư cách là những kitô hữu, những người môn đệ bước theo Đức Giêsu, thì câu hỏi “các người có uống nỗi chén thầy sắp uống không?” (Mt 20,22) vẫn là một thách thức đối với mỗi người chúng ta. Với câu hỏi này, thay vì tìm kiếm chỗ nhất nơi địa vị và quyền lực, Chúa mời gọi chúng ta hãy ước muốn và thủ đắc cho mình một tinh thần yêu thương phục vụ kẻ khác. Bởi vì, thứ quyền lực vắng bóng tình yêu sẽ là một thứ vũ khí hủy diệt, trái lại, thứ quyền lực được phủ đầy bởi tình yêu thì nó sẽ đem lại bình an và hạnh phúc. Để làm được điều Chúa Giêsu mời gọi, chúng ta hãy nhìn lên Ngài như một mẫu gương tuyệt hảo để noi gương bắt chước và sống như Ngài. Bởi vì chính Đức Giêsu đến thế gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20,28). Chỉ vì yêu và phục vụ con người, mà Đức Giêsu như đã đánh mất chính mình, một vị Thiên Chúa với quyền lực và địa vị tối cao, vượt trên tất, nhưng giờ đây đã tự nguyện để cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá (Mt 20,19). Chúng ta có dám sẵn sàng đánh mất mình bằng cách từ bỏ những tham vọng bất chính, dám gột rửa những khuynh hướng của thế gian để tìm kiếm điều Chúa muốn nơi chúng ta không? Quả thực, chúng ta chỉ thật sự chiếm được chỗ nhất trong Nước Trời khi chúng ta trở thành con người của tình yêu để phục vụ Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chọn con con đường đau khổ như là cách thức đẹp nhất để sống thánh ý Chúa Cha, và là cách để biểu lộ quyền năng yêu thương và phục vụ chúng con, xin giúp chúng con trở thành những con người phục vụ với tình yêu mãnh liệt như Chúa. Amen.

Người Hèn Mọn

 

 

5 Phut Loi Chua

11/03/20 THỨ TƯ TUẦN 2 MC
Mt 20,17-28

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU
Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20,20-21)
Suy niệm: Nhiều vị thánh, như thánh Don Bosco, thánh Pi-ô X chứng thực rằng cuộc sống của các ngài chịu ảnh hưởng sâu xa sự giáo dục của người mẹ. Bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê chắc chắn cũng có ảnh hưởng rất lớn trên hai người con của mình, bởi vì ngay cả khi hai ông đã trưởng thành – lúc đó Gia-cô-bê cũng đã thành gia thất – bà vẫn còn tất tả lo cho tương lai sự nghiệp của hai con mình. Thật đẹp thay tấm lòng người mẹ thương con! Thế nhưng thương không đúng chỗ thì cũng như thể “mười lần hại nhau”. Chúa Giê-su chấn chỉnh cái nhìn của cả ba mẹ con. Đi theo và làm môn đệ Ngài, điều đó vẫn tốt, nhưng không phải để tìm kiếm địa vị, quyền lợi “ngồi hai bên tả hữu Chúa, ở trong Nước của Ngài” mà là “uống chén của Chúa” nghĩa là dấn thân phục vụ đến mức dám hy sinh cả mạng sống vì Phúc Âm.
Mời Bạn: Người ta thường nói cha mẹ, hiền lành để đức cho con. Để sản sinh những môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô, cha mẹ cũng như những người có trách nhiệm giáo dục phải giáo dục con em dám từ bỏ những lợi lộc ích kỷ và ham thích phục vụ tha nhân.
Chia sẻ: Mời các phụ huynh trao đổi kinh nghiệm về cách giáo dục tinh thần phục vụ cho con em.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc với ý thức phục vụ trong khiêm tốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các bậc làm cha mẹ biết biến đổi cuộc sống của mình thành mẫu gương phục vụ cho con cái noi theo, để mọi gia đình trở thành trường dạy phục vụ yêu thương.

Trích nguồn: http://memaria.net/

 

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube