Category: Học viện

Học Viện

Học viện là giai đoạn kết thúc con đường khai tâm đời tu với sự lựa chọn nền tảng được diễn ra trong việc khấn dòng…

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube