Học Viện

Học viện là giai đoạn kết thúc con đường khai tâm đời tu với sự lựa chọn nền tảng được diễn ra trong việc khấn dòng, khấn tạm vì lý do sư phạm, và khấn trọn theo lý luận của tình yêu, với đặc tính của nó là nhưng không, toàn vẹn và vĩnh viễn.

Con đường huấn luyện giai đoạn này gặp khó khăn, vì cuộc sống của các nữ tu trẻ giờ đây phải thực hành với những lý thuyết đã được học ở trường Tập, đó là để cho thực tại của đời sống thánh hiến đời tu thấm nhập, soi sáng, hòa hợp mọi khía cạnh và chiều kích cuộc sống của mình: cầu nguyện và phục vụ tông đồ, học hành, đời sống cộng đoàn, giờ làm việc, nghỉ ngơi… những gì đã học và sống trong Tập viện chỉ là một kinh nghiệm bắt đầu, hay đúng hơn một kiểu sống đời mình và yêu tha nhân. Cần đào sâu và phát triển nó bằng cách tận hiến cho các nhiệm vụ khác nhau mà chương trình huấn luyện tiên liệu.

Trích: Ban Huấn Luyện HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP, Huấn Luyện, 2010, tr. 447.

Thích, theo dõi và chia sẻ!

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube