Category: Tiền tập viện

Tiền Tập Viện

Tiền Tập Viện là sự chuyển tiếp từ Thanh Tuyển đi lên, nên các em cũng đã quen với môi trường sống và luật lệ trong cộng đoàn. Vì vậy…

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube