Tiền Tập Viện

Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta có thể nói được rằng Huấn thị Renovationis Causam vẫn còn mang tính thời sự cho con người ngày hôm nay. Bởi vì “phần lớn các khó khăn gặp phải trong thời đại chúng ta khi huấn luyện các tập sinh là do họ chưa có sự trưởng thành cần thiết tối thiểu khi được nhận vào Tập Viện”340

Tiền Tập Viện là sự chuyển tiếp từ Thanh Tuyển đi lên, nên các em cũng đã quen với môi trường sống và luật lệ trong cộng đoàn. Vì vậy, để cho các em có một khái niệm về ơn gọi của mình và Hội dòng thì cần có sự chuẩn bị chu đáo về thời gian, phương tiện theo ấn định bởi luật riêng của Hội dòng, vì không ai được thâu nhận mà không được chuẩn bị cách thích đáng.

340CTDT 4

Trích: Ban Huấn Luyện HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP, Huấn Luyện, 2010, tr. 342

Thích, theo dõi và chia sẻ!

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube