Category: Sơn dầu

Sắc Xuân

Chủ đề: Sắc Xuân  Kích thước: Chất liệu: Sơn dầu  Tác giả: Nt. Mai Ngoan, MTG Gò Vấp 

Nón Hoa

Chủ đề: Kích thước: Chất liệu: Sơn dầu  Tác giả: Nt. Mai Ngoan, MTG Gò Vấp 

Trong Trắng

Chủ đề: Trong Trắng Kích thước: 85 x 95 cm Chất liệu: Sơn Dầu  Tác giả: Nt. Nguyệt & Nguyên, MTG Gò Vấp 

Tuyển Chọn

“Nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta.”

Đáp Lời Mời Gọi

“Như  Cha đã yêu mến Thầy thì Thầy cũng yêu mến các con, các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. “

Bội Thu

“Người đi trong nước mắt
Mang hạt giống gieo trên nương đồng…

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube