Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế giữa lòng Giáo hội

Điều 1: TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH MẾN THÁNH GIÁ

Ngay khi mới khởi sự công việc truyền giáo Viễn Đông, Đức cha Phêrô-Maria Lambert de la Motte, vị Đại Diện Tông Tòa đầu tiên của Đàng Trong, đã mời gọi mọi người, nam cũng như nữ, giáo dân, tu sĩ, và giáo sĩ cộng tác với Ngài trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, nhất là cho lương dân và các tín hữu xa lìa Chúa (Bts II-III)

Sau khi lập Hội Tông Đồ tại Juthia, Thái Lan năm 1664 và trước khi lập dòng nữ Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài, Việt Nam năm 1670, Đức Cha Lambert đã khai sinh Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế ở Juthia, gồm những tín hữu nam nữ sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời để góp phần Phúc Âm hóa thế giới. Ngài soạn thảo một bản quy luật, xác định mục đích. Hiệp Hội đã được Tòa Thánh nhìn nhận và chúc lành năm 1678.

Mến Thánh Giá Tại Thế (MTG/TT) thông dự vào ơn đặc sủng của Đấng Sáng lập và gia sản tinh thần của đại gia đình Mến Thánh Giá (x.GL 303).

Điều 2: MỘT ƠN GỌI KITÔ HỮU

  1. Trong Giáo Hội có nhiều con đường khác nhau được đề ra cho các Kitô hữu, để họ dấn thân sống Phúc Âm theo dấu chân Chúa Kitô, dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. một số người cảm thấy cấp bách hơn nhu cầu tiếp nối sứ mạng của Chúa Cứu Thế mà vẫn ở giữa thế gian.
  2. Các Kitô hữu dù nam hay nữ, thuộc mọi địa vị xã hội và mọi trình độ văn hóa đều có thể trở thành MTG/TT với điều kiện:

Tin tưởng mãnh liệt vào Đức Giê su-Kitô Chịu Đóng Đinh, là Đấng duy nhất đáp ứng mọi khát vọng sâu xa của họ.

  1. Sẵn lòng tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá Cứu Độ của Người (x. Bts IV,2-3), để hoàn tất nơi thân xác họ những nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho Thân Mình Người là Hội Thánh” (Cl 1,24; Bts 1,5)

Điều 3: MỘT ƠN GỌI TÔNG ĐỒ

  1. MTG/TT phải là những người tông đồ (x. Bts II,1) tích cực cộng tác với hàng giáo sĩ (x. Bts III,3) và Dòng Nữ Mến Thánh Giá để xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô tại địa phương, dưới sự hướng dẫn của vị chủ chăn Giáo Phận.
  2. Việc tông đồ căn bản là chính sự làm chứng bằng đời sống của người MTG/TT, “thường xuyên kết hợp với mọi nỗi đau thương của Chúa Giêsu bằng nhưỡng hành vi thiết thực” (Bts Vl, 2), để thông dự vào công cuộc thánh hóa thế giới của Người (x. Đ 7,1).
  3. Hình thức tông đồ đặc thù của MTG/TT cũng tương tự việc tông đồ của mọi thành phần khác trong đại gia đình MTG, theo ý Đấng Sáng Lập, là trở thành cánh tay hữu hình và người trung gian của Đức Kitô (x. BLB 22; 29b)

a. Trung gian tôn giáo, bằng đòi sống hy sinh, chuyển cầu, (x.Bts III,2), và thờ phượng (x,Bts III,7-8).

b. Trung gian Giao ước, bằng việc xây dựng hòa bình, hòa giải nhất là tha thứ cho kẻ thù (x.Bts V, 6)

c. Trung gian sáng tạo, bằng việc xây dựng con người mới cho Giáo Hội và xã hội. Các hoạt động của MTG/TT giữa lòng Giáo Hội và giữa lòng đời phải trở thành lời kinh chuyển cầu trong cuộc sống nối dài lời kinh chuyển cầu trong nguyện đường.

(Còn tiếp)

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube