Category: Dòng Mến Thánh Giá

Người Cha diệu vợi

Người tông đồ phải kết hợp hy sinh với cầu nguyện thế nào cho “thân xác phục tùng tinh thần nhờ khổ chế và tinh thần phục tùng Thiên Chúa nhờ cầu nguyện….

Người Cha đạo đức

Ngài còn là một con người có tâm hồn cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh Thần và hoàn toàn ký thác đời mình trong tay Cha Trên Trời…

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube