Category: Dòng Mến Thánh Giá

Đức cha Lambert trong tôi

Lòng yêu mến Thánh Giuse và Đức Maria đã ảnh hưởng và được thể hiện cách sống động trong đời sống Đức Cha Lambert Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá….

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube