Hiệp Hội MTG Tại Thế

Mười lăm năm nhìn lại, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Gò Vấp cất cao bài ca cảm tạ vì biết bao Hồng ân Chúa đã thực hiện cho Hiệp Hội. Tạ ơn Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse Bổn Mạng đã không ngừng che chở và gìn giữ Hiệp Hội cho đến ngày hôm nay và vẫn còn tiếp tục ngày mai.

Xin tri ân Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, người Cha chung của Tổng Giáo phận Sàigòn đã tha thiết kêu gọi các Hội dòng MTG làm sống lại Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế. Tri ân Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã ký Nghị Định Phê Chuẩn và Thiết Lập ngày 26 tháng 3 năm 2010. Tri ân Cha Cố Vấn Phi Khanh Vương Đình Khởi Dòng Phanxicô và Nhóm Nghiên cứu Linh đạo MTG đã soạn thảo cuốn Thủ Bản Mến Thánh Giá Tại Thế.

Đặc biệt tri ân Bà Nguyên Tổng Phụ Trách Anne Nguyễn Thị Thanh đã khai sáng ra Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp và đã không ngừng quan tâm nuôi dưỡng cho đến “tuổi trăng tròn 15” vô cùng mỹ lệ đáng yêu đầy sức sống.

Tri ân Bà Tổng Phụ Trách Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thuỷ và Bà Phó Têrêsa Trần Thị Thu đương nhiệm, quý Bà Tổng Cố Vấn, quý Bà Phụ Trách các Miền đã và sẽ tiếp tục nâng đỡ Hiệp Hội vững bước sống Linh Đạo Mến Thánh Giá. Cũng xin tri ân quý Sr. trong Cộng đoàn Nhà Mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ trong những dịp Lễ của Hiệp Hội.

Xin tri ân Cha Linh Giám Giuse Trần Văn Hiển 8 năm tận tình đồng hành với Hiệp Hội, không quản thời giờ sức lực, sẵn sàng trao ban với lòng nhiệt thành hy sinh để ước mong cho Hiệp Hội ngày thêm thăng tiến.

Tri ân quý ân nhân đã chia sẻ và góp sức cho Hiệp Hội có được những phương tiện hầu đáp ứng được những nhu cầu cần thiết cho những sinh hoạt ngày một đa dạng của Hiệp Hội.

Rất riêng xin chân thành cảm tạ quý Ban Điều Hành các cấp và toàn thể quý Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế Gò Vấp đã đáp lời mời gọi của Đức Cha Lambert de la Motte mà bước theo Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta.

Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Gò Vấp nhìn lại chặng đường 15 năm để Tạ Ơn, để Biết Ơn và để sống niềm hy vọng mãnh liệt vào Thánh Giá Con Thiên Chúa, Đấng đã chết vì yêu thương nhân loại.

PHẦN I :  LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP

I. HÌNH THÀNH :

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình – người Cha chung của Giáo phận, Bà Tổng Phụ Trách Anne Nguyễn Thị Thanh đã quy tụ các cựu Tu sinh của Hội dòng vào dịp Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu lần đầu tiên vào năm 1996, và Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế đã được thiết lập năm 1996 với 20 cựu Tu sinh lúc ban đầu và tiến triển qua mỗi năm như sau :

1.   Năm  1996     :    20 cựu Tu sinh
2.   Năm  1997     :    40 cựu Tu sinh
3.   Năm  1998     :     60 Hội viên  –  Năm nay ngoài những cựu Tu sinh, còn có thêm gia đình của họ v những giáo dân đạo đức tham gia Hiệp hội.
4.  Năm  2001     :     150  Hội viên
5.  Năm  2003     :     175  Hội viên –  Ghi dấu một bước tiến quan trọng trong việc bắt đầu đi vào Quy Chế của Thủ Bản Mến Thánh Giá Tại Thế. Để đạt được thành quả này phải kể đến sự cộng tác đắc lực của Cha Giuse Trần Văn Hiển Dòng Don Bosco.

Hiệp Hội phát triển mạnh trong một số Giáo phận :

 

 • Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh với những Quận Gò Vấp, Tân Bình, Quận 8 và Quận 3.
 • Đặc biệt nở rộ trong Giáo phận Xuân Lộc với các Giáo xứ miền Gia Kiệm : Ninh Phát, Thanh Sr.n, Phúc Nhạc, Kim Thượng, Gia Yên, Bạch Lâm, Phát Hải và miền Xuân Quế – Long Khánh.
 • Giáo phận Đàlạt với những Giáo xứ miền Bảo Lộc – Lộc Phát và Lộc Đức.

6.  Năm  2004    :      303  Hội viên
7.  Năm  2005    :      382  Hội viên – Hiệp hội có thêm Nhóm mới tại Giáo xứ Ngọc Hà – Bà Rịa
8. Năm  2006   :   603  Hội viên – Hiệp hội có thêm Nhóm mới tại Giáo xứ Bình Lâm và Giáo xứ Thiên An thuộc Giáo phận Xuân Lộc
9.  Năm  2007  :      758  Hội viên – Trong năm này có 24 Hội viên Cam Kết Tạm Lần thứ I theo Thủ Bản của Hiệp Hội MTG Tại Thế.
10.  Năm  2008  :        791  Hội viên

 • Hiệp hội có thêm Nhóm mới tại Giáo xứ Ngọc Lâm thuộc Giáo phận  Xuân Lộc và một Nhóm tại Giáo xứ Tân Hiệp – Hốc Môn
 • 24  Hội viên đã Cam Kết Tạm Lần thứ I năm 2007 tiếp tục Cam Kết Tạm  Lần thứ II.
 • 42  Hội viên Cam Kết Tạm Lần thứ I.

11.  Năm  2009  :    942 Hội viên – Gồm 7 Miền :

 

 • Miền Saigon : 100 Hội viên
 • Miền Lâm Đồng : 70 Hội viên
 • Miền Bình Lâm + Ngọc Lâm : 68 Hội viên
 • Miền Gia Kiệm (8 Giáo xứ) : 407 Hội viên
 • Miền Xuân Quế – Long Khánh : 140 Hội viên
 • Miền Thiên An + Thiên Bình :  60 Hội viên
 • Miền Ngọc Hà – Bà Rịa : 97 Hội viên

12.  Năm  2010  :    Hiệp hội có thêm Nhóm mới tại Giáo xứ An Lâm thuộc Giáo phận  Xuân Lộc và một Nhóm tại Giáo xứ Minh Đức Giáo Phận Saigon. Số Hội viên là 1030.

13. Năm  2011  :    Hiệp hội có thêm Nhóm mới tại Giáo xứ Phương Lâm thuộc Giáo phận  Xuân Lộc và Nhóm tại Tân Phú Lâm Đồng. Số Hội viên là 1333.

14.  Năm 2012: Gồm có 1497 Hội viên

II.  SINH HOẠT 

<strong “mso-bidi-font-weight:=”” normal”=”” style=””>1.      HÀNG NĂM:

·        Đỉnh cao là Ngày Truyền Thống, ngày quy tụ các miền về Nhà Mẹ dịp Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.09 . Đây là một ngày hội của Hiệp Hội. Số Hội viên tham dự mỗi năm một đông thêm.

 

 • 2003    : 180 Hội viên
 • 2004    : 300 Hội viên
 • 2005    : 320 Hội viên
 • 2006    : 566 Hội viên
 • 2007    : 600 Hội viên
 • 2008    : 715 Hội viên
 • 2009    : 791 Hội viên
 • 2010    : 810 Hội viên
 • 2011    : 884 Hội viên
 • 2012    : 1.009 Hội viên
 • 2013    : 1.565 Hội Viên

Từ năm 2007  bắt đầu có lớp Cam Kết Tạm năm 1 và tiếp tục vào mỗi năm. Năm 2010 có Lớp Cam Kết Vĩnh Viễn đầu tiên.

* Các Chủ đề Ngày Truyền Thống :

 • 2003 : Tình yêu Thánh Giá trong đời sống gia đình
 • 2004 : Gia đình truyền giáo
 • 2005 : Lòng yêu mến Thánh Thể nơi Đức Cha Lambert
 • 2006 : Sống lời Chúa giữa đời thường
 • 2007 : Sống đạo – Yêu thương phục vụ
 • 2008 : Sống chứng nhân
 • 2009 : Gia đình hiệp nhất
 • 2010 : Sứ vụ tông đồ của người Mến Thnh Gi Tại Thế theo Đức Cha Lambert
 • 2011 : Nhìn về cội nguồn (15 năm Hồng ân)
 • 2012 : Canh tân Đức Tin theo gương Đấng Sáng Lập
 • 2013 : Ánh sáng Đức Tin qua Thánh Giá

* Khóa Bồi Dưỡng các Ban Điều Hành :
·    Từ năm 2007 vào khoảng đầu tháng 8, tổ chức những ngày Tĩnh Tâm và bồi dưỡng Ban Điều Hành các Miền.
–    Năm 2011 có 62 người tham dự tại Nhà Bêtania Bãi Dâu. Ai nấy đều phấn khởi và cảm thấy rất hữu ích cho bản thân cũng  như cho Hiệp Hội.
–    Năm 2012 khoảng 80 người tham dự tại K’Long (Don Bosco).
–    Năm 2013 khoảng 80 người tham dự tại Tu viện Bêtania Bãi Dâu – bầu lại Ban Điều Hành Trung Ương

2.      HÀNG THÁNG:

·        Sinh hoạt tối thiểu mỗi tháng một lần tùy mỗi địa phương. Nội dung sinh hoạt gồm Chia sẻ Lời Chúa, Chầu Thánh Thể, học hỏi Thủ Bản, Tiểu sử Đấng Sáng Lập vv.

·        Riêng Miền Xóm Mới tham dự Thánh Lễ vào mỗi Thứ Sáu đầu tháng tại Nhà nguyện Nhà Mẹ chung với Hội dòng.

3.      CÁC DỊP KHÁC: Các Hội viên tĩnh tâm trước khi Cam Kết Tạm hoặc Vĩnh Viễn và trước ngày mừng Lễ Bổn Mạng Cha Thánh Giuse 19/3.

Picture

IV.  VỊ KHAI SINH HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP

 

 • Bà Tổng Phụ Trách Anne Nguyễn Thị Thanh, nay là Bà Nguyên Tổng Phụ Trách.

V.  Bà TỔNG PHỤ TRÁCH & Bà PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐƯƠNG NHIỆM

 

 • Bà Têrêsa  Nguyễn Thị Bích Thuỷ
 • Bà  Têrêsa Trần Thị Thu

VI.  CHA LINH GIÁM

 

 • Lm. Giuse Trần Văn Hiển, dòng Don Bosco

VII. TRỢ ÚY HIỆP HỘI

Từ năm 2003 – 2006 :  Sr. Tổng Cố Vấn Têrêsa Lê Thị Ngọc Lan

Từ năm 2006 – 2011 :  Sr. Tổng Cố Vấn Anna Nguyễn Thị Hiền

Phụ tá : Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

VIII.  BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG

Picture

Nhiệm kỳ 2013 – 2017
Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2009 – 2013 đều tái cử trong nhiệm kỳ mới 2013 – 2017
IX. BAN ĐIỀU HÀNH MIỀN

Picture

Picture

Picture

X.  HƯỚNG TỚI

1.      Cầu xin cho tiến trình Phong Thánh của Đức Cha Lambert, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá Sr.m được thực hiện.

2.      Đọc kinh Phụng Vụ Sáng, Chiều và Tối

3.      Đào sâu Thủ Bản và sống Sứ mạng Mến Thánh Giá Tại Thế mỗi ngày một hiệu quả hơn. Cầu nguyện cho Hiệp Hội được thăng tiến về mọi phương diện.

4.      Xin các Cha Xứ cho phép để được tham dự vào các sinh hoạt của Giáo xứ như các Hội đoàn khác.

5.      Mỗi Hội viên sẽ là một cầu nối tìm những thành viên mới để có thêm những người tiếp bước sống Linh đạo Mến Thánh Giá.

 

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube