Nữ tu Maria Phạm Thị Hiền
Chủ tịch Liên Hội Dòng MTG

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh
Phó Chủ tịch Liên Hội Dòng MTG

MTG THU DUC_TRE KHIEM THINH

Sứ vụ tông đồ: phục vụ trẻ khiếm thính

Cùng với toàn thể chị em Mến Thánh Giá, chị em Mến Thánh Giá Thủ Đức tiếp nối công cuộc cứu độ của Đức Ki-tô qua việc dấn thân phục vụ trong các lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin…

BIA_QUY CHE HUAN LUYEN

Quy chế huấn luyện Liên Hội Dòng Mến Thánh Giá

Quy chế Huấn luyện này cố gắng nêu lên những nét căn bản về chân dung người nữ tu Mến Thánh Giá. Với sự năng động, tính sáng tạo, khả năng tri thức và những trải nghiệm trong cuộc sống…

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube