Đức cha Pierre Lambert de la Motte

Tập tiểu sử này được chia ra 7 chương, kể chuyện Đức cha Lambert từ khi ngài chào đời năm 1624 tại Lisieux tới khi ngài từ trần năm 1679 tại Xiêm La. Tuy chưa phải là một công trình nghiên cứu lớn lao, tác phẩm này đã luôn luôn được các nhà viết sử về công cuộc truyền giáo tại Đông Nam Á, cách riêng về Việt Nam, tra cứu hay trích dẫn. Và đây là tác phẩm đầu tiên trên thế giới dành riêng để trình bày tiểu sử vị giám mục đã lập hàng giáo sĩ Việt Nam và là đấng sáng lập dòng nữ Mến Thánh Giá.

Tác giả là hầu tước Henri de Frondeville (1884-1971), thuộc dòng dõi của đức cha Lambert, tức dòng họ Lambert-Frondeville mà ngày nay vẫn còn tồn tại ở Pháp. Trước, ông là sĩ quan quân đội ; rồi, sau Thế chiến Thứ nhất, ông từ chức về làm việc trong ngân hàng, và chuyên nghiên cứu lịch sử miền Normandie, trở thành một sử gia rất nổi tiếng trong lãnh vực này….

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube