Đức Thánh cha ban hành Tự sắc quản trị tiền từ Phủ Quốc vụ khanh

Hôm 28/12/2020 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc tựa đề: “Một công việc tổ chức tốt đẹp hơn” (Una migliore organizzazione), về việc quản trị các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Tự sắc này gồm bốn điều khoản, qui định chi tiết hơn việc quản lý các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong đó có “Đồng tiền thánh Phêrô”, ngân khoản riêng tùy ý Đức Thánh cha sử dụng, thuộc vào số tiền do các tín hữu dâng cúng.

Tự sắc nhắm giảm bớt số những vị trách nhiệm về kinh tế của Tòa Thánh và tập trung việc quản trị, quản lý và những quyết định kinh tế và tài chánh trong các cơ quan tương ứng. Trong tự sắc, Đức Thánh cha qui định rằng các ngân khoản trước đây do Phủ Quốc vụ khanh quản lý nay phải chuyển cho cơ quan “Quản trị tài sản của Tòa Thánh”, gọi tắt là APSA, trước ngày 4/2 năm tới đây.

Qua quy luật mới, Đức Thánh cha bày tỏ sự dấn thân của ngài cũng như của Giáo triều Roma đạt tới một sự minh bạch, hiệu năng hơn trong việc kiểm soát và thích ứng hơn kinh tế của Tòa Thánh với sứ mạng của Giáo hội, làm sao để Dân Chúa quảng đại hỗ trợ sứ mạng của Giám mục Roma có thể thi hành việc dâng cúng này trong sự tin tưởng những đóng góp của họ được quản trị một cách thích hợp, minh bạch và được kiểm soát phải phép.

Khoản số 2 của Tự sắc qui định rằng Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, APSA, sẽ thiết lập ngân khoản gọi là “Quỹ Giáo hoàng”, và trình bày trong kết toán chi thu của Tòa Thánh một cách minh bạch. Trong quỹ này, có số tiền gọi là “Đồng tiền thánh Phêrô”, và tiếp đến là “Quỹ tùy thuộc Đức Thánh cha quyết định sử dụng”. Để rút và chi các số tiền này, phải có chữ ký Chủ tịch cơ quan APSA và của Bộ trưởng kinh tế. Vị này trước đó phải kiểm chứng xem việc chi này có đáp ứng các qui định hay không.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube