Đức Hồng y Sako kêu gọi tín hữu tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha

Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê, mời gọi các tín hữu Kitô Irak và toàn Trung Đông tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha như một cơ hội Chúa Quan Phòng ban để thực hiện một cuộc lữ hành hoán cải và trở về với những nguồn mạch đầu tiên, hầu hăng say loan báo ơn cứu độ được hứa trong Tin mừng, mưu ích cho tất cả mọi người.

Đức Hồng y Sako đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau khi có tin Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Irak, từ ngày 5 đến 8/3 năm tới, 2021. Trong sứ điệp mục tử gửi các tín hữu, Đức Hồng y mời gọi mọi người “tỉnh thức để tránh cơ hội thuận tiện này qua đi mà không để lại dấu viết nào trong chúng ta, trong Giáo hội và đất nước chúng ta”.

Sứ điệp của Đức Hồng y Sako cũng chứa đựng nhiều gợi ý quí giá để sống cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha, làm sao để “Giáo hội hăng say hơn, trở lại với tinh thần quyết liệt của Tin mừng, gần gũi hơn với dân chúng, quảng đại và vui tươi phục vụ bằng mọi phương thế, theo gương cha ông của chúng ta, các thánh và các vị tử đạo”.

Đức Hồng y Thượng phụ nhìn nhận rằng Giáo hội Công giáo Canđê và các Giáo hội anh em khác ở Irak và Trung Đông, đang chịu những sức ép và thách đố khác nhau về chính trị, kinh tế và xã hội, vì những xung đột, cực đoan, xuất cư, và cả những hậu quả của đại dịch Covid-19. Những buồn sầu và các vấn đề khác đã làm cho tâm hồn nhiều người héo hắt và cái nhìn của họ bị lu mờ. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, thay vì co cụm trong thái độ than trách, chủ bại, cần phải tận dụng tất cả những gì giúp trở lại nguồn mạch đức tin. Đức Hồng y Sako xác quyết rằng: “Chỉ khi nào kín múc từ các nguồn mạch, chứ không phải từ các con suối nhỏ, chúng ta mới có thể tái khám phá sự hiện hữu, như những Kitô hữu, tại Irak và tại Trung Đông không phải là điều tình cờ, nó không buộc phải xuất cư như một định mệnh không thể tránh, trái lại cuộc sống tại đây được thực hiện trong lịch sử theo kế hoạch của Thiên Chúa; chúng ta có một ơn gọi và một sứ mạng. Chúng ta không thể từ khước, dù gặp những khó khăn. Trong tư cách là chủ chăn, chúng ta phải tiếp tục hiểu hoàn cảnh hiện nay với một tâm thức cởi mở”.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube