Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin tuyên bố về vụ linh mục Flannery, Dòng Chúa Cứu Thế

Linh mục Tony Flannery

Đức Hồng y Luis Ladaria, Dòng Tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cho biết Bộ này luôn luôn tìm cách đối thoại với linh mục Tony Flannery, Dòng Chúa Cứu Thế Ai Len, nhưng Bộ buộc lòng phải đưa ra các biện pháp kỷ luật để bảo vệ đức tin.

Cha Tony Flannery, năm nay 73 tuổi, từ năm 2012 bị Bộ Giáo lý đức tin cấm không được tích cực thi hành thừa tác vụ, vì cha phổ biến trên các cơ quan truyền thông lập trường ủng hộ đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng phái và nhận cho phụ nữ làm linh mục, trái ngược với đạo lý của Giáo hội. Gần đây, các bề trên của cha Flannery đã xin Bộ thu hồi các biện chế tài, và Bộ trả lời rằng cha không thể trở lại với thừa tác vụ, trừ khi ký nhận giáo lý của Hội thánh liên quan đến những vấn đề vừa nói trên, nhưng cha quyết liệt từ chối. Ngày 19/6, trên trang mạng riêng, cha Flannery viết “vấn đề truyền chức cho phụ nữ là điều nay được tự do bàn luận trong Giáo hội…” và nay cha muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự bình quyền hoàn toàn cho phụ nữ, kể cả việc truyền chức thánh”. Và cha tiếp tục phê bình giáo huấn của Giáo hội về đồng tính luyến ái và những quan hệ tính dục đồng phái.

Năm 1994, thánh Gioan Phaolô II đã tuyên bố chung kết Giáo hội không thể truyền chức linh mục cho phụ nữ, và năm 2016, Đức Thánh cha Phanxico cũng củng cố lập trường đó.

Trong cuộc họp báo, hôm 22/9/2020 vừa qua để giới thiệu Thư của Bộ Giáo lý đức tin “Người Samaritano nhân lành”, về việc săn sóc người bệnh ở giai đoạn cuối đời, Đức Hồng y Ladaria cho biết Bộ Giáo lý đôi khi phải thi hành một công việc “rất khó chịu”, đó là đưa ra những biện pháp chống lại các nhà thần học… “Chúng tôi luôn luôn cố gắng duy trì sự tôn trọng cha Flannery, nhưng nghĩa vụ của chúng tôi, theo qui định của Giáo hội, là bảo tồn đức tin, và qua đó phải nói khi có những điều không phù hợp với đức tin. Đây là một trách nhiệm gây khó chịu rất lớn, nhưng đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi sẽ thiếu sót nếu không chu toàn trách nhiệm và lên tiếng, cả khi đó là điều đau lòng”.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube