Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh nhóm họp

Chiều 15/12/2020 vừa qua, Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp trực tuyến, với sự tham dự của mười sáu thành viên, gồm tám hồng y và tám giáo dân chuyên gia, trong đó có bốn nữ và bốn nam.

Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, bên Đức. Các thành viên mỗi người ở xứ của mình, ngoài ra tại Vatican, có cha Juan Antonio Guerrero SJ, Bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh, và Đức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA.

Hội đồng đã bàn về vấn đề quỹ hưu bổng của các nhân viên Vatican và qui chế Ủy ban đầu tư đang được soạn thảo, với sự đóng góp của ngân hàng Vatican, cũng gọi là Viện Giáo Vụ, và cơ quan APSA. Hai vị đặc trách Quỹ Hưu bổng và ngân hàng Vatican được mời trình bày vấn đề. Ngoài ra, Hội đồng Kinh tế cũng bàn về dự thảo ngân sách năm tới, 2021, của Tòa Thánh.

Vì đại dịch, số thu của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican năm nay bị suy giảm rất nhiều. Tòa Thánh, từ nhiều năm nay bị thiếu hụt ngân sách. Năm ngoái (2019), hụt 11 triệu Euro, so với 75 triệu Euro năm 2018 trước đó. Đức Thánh cha Phanxicô đã tiến hành một số cải tổ Tòa Thánh, gần đây nhất là biện pháp qui tất cả tài chánh về một mối, dưới quyền quản trị của cơ quan APSA, kể cả các ngân khoản của Phủ Quốc vụ khanh.

Khóa họp tới đây của Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh sẽ diễn ra vào tháng Hai năm tới.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube