Ủy ban Vatican về Covid-19 kêu gọi vắc-xin cho tất cả mọi người

Hôm 22/12/2020 vừa qua, Ủy ban Vatican về Covid-19 đã công bố thông cáo tựa đề: “vắc-xin công bằng cho tất cả mọi người. 20 điểm để tiến tới một thế giới công chính và lành mạnh hơn”.

Ủy ban này do Đức Thánh cha Phanxicô thành lập như một câu trả lời thế giá và mau lẹ đối với đại dịch Covid-19. Thông cáo được Ủy ban soạn thảo với sự cộng tác của Hàn lâm viên Tòa Thánh về sự sống.

Nhiều quốc gia hiện nay đang bắt đầu hoặc sắp sửa sử dụng vắc-xin chống Covid-19 cho dân chúng, bắt đầu là Mỹ và Liên hiệp 27 nước Âu châu, Ủy ban Tòa Thánh cảnh giác rằng: “Nếu những câu trả lời chỉ giới hạn vào mặt tổ chức và quản trị mà không tái cứu xét những tiền đề đã dẫn đưa chúng ta đến những khó khăn hiện nay, để tất cả chúng ta sẵn sàng thực hiện một cuộc hoán cải bản thân thực sự, thì chúng ta sẽ không có được những biến đổi xã hội và thế giới mà chúng ta hết sức cần (xc. Fratelli tutti, 7).”

20 điểm của Ủy ban Vatican về Covid-19

Trong 20 điểm được Ủy ban Covid-19 đề ra, bắt đầu là bối cảnh thế giới hiện nay, rồi đến các nguyên tắc và giá trợ cơ bản, trong đó có lời Đức Thánh cha nhiều lần khẳng định rằng cần làm sao để các vắc-xin chống Covid-19 được sử dụng cho tất cả mọi người, tránh tình trạng những người bị ở “ngoài lề” không được sử dụng vắc-xin. Đức Thánh cha viết: “Nếu có thể chữa trị một bệnh tật bằng thuốc, thì thuốc này phải được khả dụng cho tất cả mọi người, chẳng vậy người ta sẽ tạo nên một bất công”. (Đức Thánh cha Phanxicô, nói với những người thiện nguyện và bạn hữu của Ngân Hàng Dược Phẩm, 19-9-2020). Những nguyên tắc công lý, liên đới và bao gồm phải là căn bản cho mọi can thiệp chuyên biệt và cụ thể để chống lại đại dịch”.

Vấn đề bằng sáng chế thuốc

Ngoài việc cổ võ việc sử dụng vắc-xin chống Covid-19 cho tất cả mọi người, thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh cũng bàn đến vấn đề “bằng sáng chế” và kêu gọi xác định vắc-xin có thể thực sự trở thành “công ích”: xét vì chức năng của vắc-xin chống Covid-19, điều rất thích hợp là giải thích vắc-xin này như một thiện ích mà tất cả cần được sử dụng, không bị kỳ thị, chiếu theo nguyên tắc các thiện ích được dùng cho tất cả mọi người.

Thông cáo của Ủy ban chống lại việc khai thác vắc-xin chống Covid-19 vào mục đích thương mại, cạnh tranh, hoặc theo chủ trương “quốc gia chủ nghĩa”, mưu cầu danh tiếng và lợi lộc cho quốc gia liên hệ.

Thứ tự sử dụng vắc-xin

Về thứ tự sử dụng vắc-xin trên bình diện quốc tế, cần phải theo thứ tự như tổ chức Sức khỏe thế giới cổ võ, đó là “Ưu tiên phải là chích vắc-xin cho một số lớp người tại tất cả các nước, hơn là chích vắc-xin cho tất cả mọi người tại một số nước” (Direttore OMS).

Chống từ khước dùng vắc-xin chế từ dòng tế bào bào thai bị phá

Ủy ban phê bình lập trường của những người từ chối không sử dụng vắc-xin chống Covid-19, trong trường hợp vắc-xin ấy được chế tạo bằng cách sử dụng những dòng tế bào rút từ các phôi thai bị phá, và gọi lập trường như thế không thể được coi là có tính chất “ngôn sứ”. Việc nhận chủng ngừa vắc-xin thuộc loại này chỉ là một sự cộng tác thụ động và vật chất, chứ không phải là cộng tác tích cực và chính thức.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube