Thông tin khẩn

Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ và tất cả mọi người.

Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp chúng con xin thông báo khẩn: tác giả Teresa Khánh Lê “Hành trình tâm linh của một tâm hồn” không phải là thành viên thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp như tác giả đã viết trong lời tựa. Chúng con xin đính kèm hình ảnh để mọi người được biết.

Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp chúng con xin hết lòng tri ân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ban truyền thông MTG Gò Vấp

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube