Audio suy niệm: Đức Mẹ lên trời

Bài Đọc 1: 1 Ks 15:3-4, 15-16; 16:1-2

Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel và Giêrusalem, Để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa Đến nơi Đã dọn sẵn. Có cả con cái Aaron và những người thuộc dòng tộc Lêvi. Con cái Lêvi dùng Đòn khiêng mà khiêng hòm bia Thiên Chúa trên vai, như Môsê Đã truyền dạy theo lời Chúa phán. Đavít cũng truyền lệnh cho các trưởng tộc người Lêvi phải cắt Đặt anh em mình phụ trách ca hát, với những nhạc khí, gồm Đàn cầm, Đàn sắt và não bạt, Để trổi lên những tiếng Đàn ca hân hoan. Vậy mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa Đến Đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên: Đoạn hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước mặt Chúa. Khi vua Đavít hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an xong, người nhân danh Chúa chúc lành cho dân chúng.

Bài Đọc 2: 1 Cr 15:54-57

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời Đã ghi chép rằng: “Sự chết Đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở Đâu? Hỡi tử thần, nọc Độc của ngươi ở Đâu? Nọc Độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng Đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tin Mừng: Lc 11:27-28

Khi ấy, Chúa Giêsu Đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa Đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ Đã cưu mang Thầy và vú Đã cho Thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

Lễ Chính Ngày

Bài Đọc 1: Kh 11:19a; 12:1-6a, 10ab

Đền thờ Thiên Chúa trên trời Đã mở ra. Và một Điềm lạ vĩ Đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân Đạp mặt trăng, Đầu Đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà Đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và Đau Đớn sinh con. Lại một Điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng Đỏ khổng lồ, có bảy Đầu, mười sừng, và trên bảy Đầu, Đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo Đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống Đất. Con rồng Đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, Để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy Đứa trẻ. Bà sinh Được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà Được mang về cùng Thiên Chúa, Đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở Đó Bà Được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu Độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người Đã Được thực hiện”.

Bài Đọc 2: 1 Cr 15:20-26

Anh em thân mến, Đức Kitô Đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả Đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người Đều phải chết nơi AĐam thế nào, thì mọi người cũng sẽ Được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy Đều theo thứ tự của mình, hoa quả Đầu mùa là Đức Kitô, Đoạn Đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ Đã tin Người xuống thế: rồi Đến tận cùng, khi Người Đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và Đã tiêu diệt mọi Đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho Đến khi Người Đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người Đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.

Tin Mừng: Lc 1:39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra Đi lên miền núi, Đến một thành xứ GiuĐêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth Được Đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà Được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà Được chúc phúc. Bởi Đâu tôi Được Mẹ Chúa tôi Đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ Đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ Được thực hiện”. Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa Đã Đoái nhìn Đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng Đã làm cho tôi những sự trọng Đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua Đời nọ Đến Đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa Đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật Đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa Đã cho người Đói khát no Đầy ơn phước, và Để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa Đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người Đến muôn Đời”. Maria ở lại với bà Elisabeth Độ ba tháng, Đoạn Người trở về nhà Mình.

Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube