Phút cầu nguyện: Cùng Mẹ xây dựng Hội Thánh

Hội thánh là dân Thiên Chúa, gồm những người tin theo Chúa Kitô, được chính Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp thế gian.[1] Hội thánh ấy đã được Thiên Chúa chuẩn bị trong lịch sử dân Israel, được Đức Kitô thiết lập trên nền các tông đồ, và Chúa Thánh Thần thánh hóa.[2] Hội thánh ấy được liên kết trong mầu nhiệm nhập thể và cứu độ của con Thiên Chúa.[3] Vì là chi thể của Thân Thể mà Ðức Kitô là Ðầu,[4] là thành phần của Hội thánh, các Kitô hữu có nhiệm vụ góp phần vào việc xây dựng Hội thánh. Hội thánh lớn lên, kiên vững và phát triển nhờ sự thánh thiện của các tín hữu.[5]

Trong những ngày qua, tin tức về Giáo hội ở nơi này nơi kia làm chúng ta xốn xang. Hiệp thông trong mầu nhiệm Hội thánh, chúng ta nghe lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha nói với người trẻ trong Tông huấn Đức Kitô đang sống như sau: Chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát Giáo hội khỏi những người khiến Giáo hội già đi, giam cầm Giáo hội trong quá khứ, cầm chân Giáo hội hoặc giữ cho Giáo hội dậm chân tại chỗ. Nhưng chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa giải thoát Giáo hội khỏi một cám dỗ khác: đó là cơn cám dỗ muốn nghĩ rằng Giáo hội trẻ bởi vì Giáo hội chấp nhận mọi thứ được thế giới mời mọc, nghĩ rằng Giáo hội được đổi mới vì Giáo hội gạt thông điệp của mình sang một bên và hành động như mọi người khác. Không! Giáo hội trẻ khi Giáo hội là chính mình, khi Giáo hội nhận được một lần nữa sức mạnh được sinh ra từ Lời Chúa, từ Bí tích Thánh Thể, từ sự hiện diện hằng ngày của Chúa Kitô và sức mạnh của Chúa Thánh Thần…”[6]

Chúng ta cũng phải nói thêm rằng, Giáo hội có thêm được sức mạnh nâng đỡ của Mẹ Maria – Mẹ Giáo hội. Bởi vì, hết thảy chúng ta hiện tại đang làm nên thế hệ môn đệ Chúa Kitô; mà để liên kết mật thiết với Chúa Kitô thì hẳn chúng ta tin rằng không ai có thể dẫn đưa chúng ta đến sự kết hiệp này tốt hơn Đức Maria.[7] Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Sau khi Chúa chúng ta lên trời, Chúa Thánh Thần đã dun dủi Mẹ ở lại nhà Tiệc Ly, chuyên chăm cầu nguyện, và cùng với các Tông đồ mong đợi ngày Ngũ Tuần, ngày mà Giáo hội xuất hiện cách hữu hình… Từ đó, theo gương thánh Gioan tông đồ, mọi thế hệ tông đồ và toàn thể những người tuyên xưng và yêu mến Chúa Kitô, đã rước Đức Mẹ về nhà mình…, người Mẹ này đã hội nhập vào lịch sử cứu độ và sứ mạng của Giáo hội.”[8]

Mọi Kitô hữu có bổn phận làm chứng cho Tin Mừng, mỗi người bước đi với Chúa theo cách của riêng mình. Dòng chảy thời gian có thể bào mòn và làm đổi thay nhiều điều, các cá nhân có thể làm cho thân mình Hội thánh bị tổn thương, nhưng họ không thể tác động đến mầu nhiệm và đặc tính của Hội thánh. Lại nữa, đang khi Hội Thánh, qua con người của Đức Nữ Trinh đã đạt tới sự toàn thiện làm cho mình nên trong sạch và vẹn tuyền, thì các Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến bước trên con đường thánh thiện. Vì thế, mọi Kitô hữu hãy ngước mắt nhìn lên Mẹ Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đồng để cùng với Mẹ xây dựng Hội thánh – nhiệm Thể của Chúa Kitô. [9]

 Thực vậy, Mẹ Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu độ, và có thể nói là Mẹ đã quy tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu hiệp thông với Mẹ, họ được mời gọi đến kết hiệp với hy lễ của Con Mẹ. Họ sẽ  tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến, và tìm kiếm vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. [10] Vì vậy, tất cả chúng ta, hãy thiết tha khẩn nguyện Mẹ phù trợ để chúng ta góp phần xây dựng và gìn giữ Hội thánh.

Chúng ta hãy khẩn cầu xin Mẹ Maria – là Mẹ Hội thánh đang ngự trên trời, xin Mẹ ở với chúng ta là những người đang kết thành Hội thánh, tức nhiệm thể của Chúa Giêsu – Con của Mẹ. Chúng ta hy vọng rằng nhờ lời cầu nguyện đó, chúng ta được nhận lấy Thánh Thần xuống trên chúng ta, và qua cách thức này, chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô đến mút cùng trái đất, giống như những vị đã ra khỏi nhà Tiệc Ly thành Giêrusalem trong ngày lễ Ngũ Tuần vậy.[11]

Con cùng với Mẹ từng ngày,

Dựng xây Giáo hội đẹp thay vững bền.

Con thuyền Giáo hội đoàn viên,

Giêsu cầm lái, Mẹ hiền đỡ nâng,

Thành phần dân Chúa dấn thân,

Thành tâm phục vụ chuyên cần mến yêu.

Hy sinh làm lễ toàn thiêu

Cầu cho Giáo hội sớm chiều bình an.

Giáo hội duy nhất vẹn toàn

Trần gian, Thanh luyện hiệp hoan Nước Trời.

Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P   

Trích nguồn:  https://vietnamese.rvasia.org


[1] GLHTCG số 752 và theo Kinh Tin kính của các Tông đồ.

[2] GLHTCG số 759-768.

[3] GLHTCG số 807-809

[4] x. Eph 1,22.

[5] x. LG 39; GLHTCG số 2045.

[6] ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” (Christus Vivit), số 35.

[7] x. ĐTC Gioan Phaolô II “Thông điệp Đấng cứu chuộc con người.”

[8] ĐTC Phaolô VI diễn từ bế mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vat II 21/11/1964.

[9] x. Hiến chế Ánh sáng muôn dân của công đồng Vaticanô II.

[10] x. Hiến chế Ánh sáng muôn dân của công đồng Vaticanô II.

[11] ĐTC Gioan Phaolô II “Thông điệp Đấng cứu chuộc con người.”

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube