Category: Đấng Sáng Lập

Tâm tình tri ân Cha

Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Tổ Phụ khả kính, lòng con tràn dâng cảm xúc biết ơn Thiên Chúa và ghi ơn Đấng Sáng Lập…..

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube