Lịch Sử Các Miền

1.  MIỀN THÀNH PHỐ

Với mong muốn thực hiện tâm nguyện của Đức cha Lambert De la Motte – Đấng Sáng Lập Dòng MTG và tâm tình của người mục tử là cố TGM Phaolô Nguyễn văn Bình, các Hội dòng Mến Thánh Giá đã tái lập nhóm MTGTT bắt đầu từ các cựu tu sinh.

Năm 1996, hưởng ứng lời kêu gọi đó, Bà Tổng Phụ trách Hội dòng MTG Gò Vấp Anne Nguyễn Thị Thanh đã thành lập nhóm MTGTTGV với số cựu tu sinh đầu tiên là 20 người. Chị trưởng là Maria Trần Thị Tông.

Năm 1998, chị Trưởng mới là Chị Maria Nguyễn Thị Vy

Phó là Chị Hoàng Thị Thật. Nhóm chỉ sinh hoạt hàng năm vào ngày lễ Suy tôn Thánh Giá và một số ngày lễ lớn của MTGTT.

Năm 2003, Miền Saigon bầu ban điều hành gồm:

Trưởng             : Maria Nguyễn Thị Vy
Anna Nguyễn Thị Chiên
Phó                  : Anna Phạm thị Anh Tuyết
Thư ký             : Maria Nguyễn Thị Oanh
Thủ quỹ           : Maria Đỗ thị Hiên

Với số hội viên là 54, chia làm 5 tổ :

Tổ 1 : 11 hv gồm các phường 15,17 (Gò Vấp).
Tổ 2 : 20 hv thuộc P.16 (GV)
Tổ 3 :   7 hv thuộc P10,12,13(GV) và Q.12
Tổ 4 : 12 hv thuộc Q.4, Q.8.
Tổ 5 : 11 hv thuộc Q.3, Q.10, Q.11, Q.TB, Q.PN.

Sau ngày Đại Hội truyền thống 13.9. 2003, các buổi sinh hoạt của miền Saigon hầu như chỉ có ban điều hành họp hàng tháng với nhau, thay đổi nhiều địa điểm, cùng nhau thảo luận đưa ra chương trình hoạt động, cũng như tham dự các ngày lễ hay các sinh hoạt của MTGTT tại Hội dòng, các tổ tự sinh hoạt theo chương trình BĐH miền đưa xuống.

Sau ngày họp mặt truyền thống 12.9.2004 miền Saigon với con số 57 Hv đã tổ chức được các buỗi sinh hoạt chung. Tuy nhiên vì hội viên ở rải rác nhiều nơi trong thành phố nên con số tham dự rất ít, chủ yếu là Hội Viên ở Xóm mới, Gò Vấp.

Buổi sinh hoạt ngày 12.12.2004 tại Nhà Mẹ Hội dòng, BĐH miền Saigon đã đưa ra một số đề nghị:

– Sinh hoạt hàng tháng vào chiều chủ nhật đầu tháng vào lúc 15g
– Tham dự thánh lễ CN đầu tháng tại Hội dòng.
– Đi giao lưu với các miền bạn (trong năm đã đi thăm Lâm Đồng, Xuân Quế).
– May đồng phục.

Đầu năm 2005, ban điều hành miền Saigon gồm 5 chị em bắt đầu mặc đồng phục, chọn lựa giữa vài mầu áo, cuối cùng màu mà HH.MTGTT.GV đang mặc được mọi người thống nhất  là đẹp và hợp với nhiều lứa tuổi  được chọn làm đồng phục của miền Saigon. Sau này, từ cuộc họp của BĐH Trung Ương và BĐH các Miền tổ chức vào ngày 24.8.2008 tại cộng đoàn Phúc Nhạc đã nhất trí chọn màu này làm đồng phục của Hiệp Hội MTGTT GV.

Đại Hội Truyền Thống ngày 11.9.2005 với số Hv là 88. Miền Saigon được chia làm các nhóm : Xóm Mới, Tân Bình, Tân Hưng (Q.12) va Bình Thái ( Q.4 và Q.8).

Ngày 08.10.2006 ngày sinh hoạt đầu tiên có Sr. Trợ Úy Anna Nguyễn thị Hiền và Sr. phụ tá Têrêsa Lệ Thủy cùng với BĐH miền Saigon đã thống nhất :

–  Nhận Bà Thánh Anna làm bổn mạng miền Saigon.

–  Chia miền thành 3 nhóm : Nhóm Xóm Mới (Gò Vấp, Thủ Đức, Q.12)
Nhóm Hòa Hưng(H.Hưng, Tân Bình, Phú Nhuận).
Nhóm Bình Thái (Q.4,Q.8).

Mỗi tháng sinh hoạt một lần, tùy nhóm chọn địa điểm, thời gian sao cho thích hợp.

Nhóm Xóm Mới chia làm 3 tổ, sinh hoạt mỗi tháng một lần vào Chúa Nhật đầu tháng tại nhà mẹ. Mặc đồng phục tham dự thánh lễ Thứ Sáu đầu tháng lúc 5g tại Hội dòng.

Tổ 1 gồm các Hv ở GX An Nhơn, Thủ Đức, Q.12

Tổ 2       —-            GX Hoàng Mai, Tân Hưng, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tổ 3      —–            GX Hà Đông, Hà Nội, Lạng Sơn

Nhóm Hòa Hưng sinh hoạt vào thứ bảy đầu tháng, tại Tu viện Thánh Mẫu – Hòa Hưng

Nhóm Bình Thái sinh hoạt tại  Cộng đoàn Bình Thái

Từ đây các sinh hoạt của miền Saigon tương đối ổn định. Qua sự trợ giúp tích cực của Cha Linh Giám, Bà Tổng Phụ Trách Anne, Bà Phó TPT và Sr. Trợ Úy, các hội viên MTG/TT đã được học hỏi về Tiểu sử Đấng Sáng Lập, Thủ Bản, Nội Quy, được tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn trước các ngày lễ lớn của Hiệp Hội và do đó nhận được rất nhiều ơn ích từ các sinh hoạt thiêng liêng của Hiệp Hội MTG/TT.

Đại hội truyền thống ngày 15.9.2007 miền Saigon đã có số Hv là 150, Hiệp Hội MTG/TT.GV có lớp cam kết đầu tiên gồm 24 Hv nằm trong các BĐH, riêng miền Saigon có 7 Hv bước lên cam kết lần thứ nhất (lớp đầu tiên). Tuy số Hv miền Saigon có đông nhưng sinh hoạt gắn bó với HHMTGTT không nhiều, ước mong Hiệp Hội phát triển về chất chứ không về số lượng, nên từ đây các Hv nào tuân giữ Nội Quy, Thủ Bản, sinh hoạt thường xuyên, mới là Hv MTGTT, còn lại chỉ là cảm tình viên tham dự hàng năm ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.9 mà thôi. Cũng trong năm 2007, nhóm Bình Thái với số khoảng 40 Hv đã tan rã(vì theo ý linh mục chính xứ muốn cho mỗi giáo dân chỉ tham gia một hội đoàn mà thôi).

Ngày 7.8 đến  9.8.2008 khóa bồi dưỡng cho các BĐH MTGTTGV lần đầu tiên tổ chức tại nhà Betania Bãi Dâu với số tham dự là 37. Có Cha Linh Giám và Sr. phụ tá Têrêsa Lệ Thủy (Bà TPT Anne và Sr. Trợ úy đi công tác ở xa nhưng thường xuyên gửi Email thăm hỏi).

Đại Hội truyền thống ngày 13.9.2008 miền Saigon có thêm Nhóm Tân Hiệp 25 Hv.  Ngày  02.11.2008  Miền Saigon bầu lại BĐH vì sau khóa bồi dưỡng Cha Linh Giám đã gợi ý : ai đã có trong BĐH Trung Ương không nên tham gia vào BĐH miền và chị thủ quỹ miền xin rút vì lý do sức khỏe.

Ban điều hành mới gồm:

Trưởng            :  Têrêsa Phan Thị Ngọc Diệp

Phó                    :  Têrêsa Lê Thị Bạch Yến

Thư ký              :  Maria Nguyễn Thị Oanh

Thủ quỹ            :  Têrêsa Đặng Thị Hiền

Buổi sinh hoạt ngày 14.12.2008 nhóm Xóm Mới có thêm tổ 4 gồm 10 hv thuộc Giáo xứ Tử Đình.

Ngày 11.7.2009 Miền Thành Phố tổ chức ngày họp mặt lần đầu tiên với chủ đề: Hiệp Nhất –Yêu Thương.

Từ ngày 10.8.2009 đến 12.8.2009 khóa bồi dưỡng các BĐH lần thứ hai tại nhà Bêtania đã bầu lại BĐH Trung Ương, vì  chị Trưởng xin rút lui vì bận chuyện gia đình và chị thủ quỹ vì lý do sức khỏe.

Ban Điều Hành Trung Ương (nhiệm kỳ 2009-2012) gồm:

Trưởng            : Giuse Trần Văn Châu (miền Xuân Lộc)

Phó                  : Phaolo Nguyễn Lợi (miền Xuân Quế)

Phó                  : Têrêsa Phan Thị Ngọc Diệp (miền Saigon)

Thư ký            : Anna Phạm Thị Anh Tuyết (miền Saigon)

Thủ quỹ          : Rosa Mai thị Tư (miền Lâm Đồng)

Sau khóa bồi dưỡng, ngày 23.8.2009 bầu lại BĐH miền Saigon vì chị trưởng đã là Phó BĐH Trung Ương. Hai chị cựu trưởng và thủ quỹ BĐH Trung Ương được mời làm cố vấn cho miền Saigon.

Ban điều hành của miền Saigon:

Trưởng            : G.B Nguyễn Hữu Dung

Phó                  : Têrêsa Lê Thị Bạch Yến

Thư ký            : Maria Nguyễn Thị Oanh

Thủ quỹ          : Maria Hoàng Lệ Thủy

Các nhóm:

Nhóm Xóm Mới              : 5 tổ gồm 73 hv

Nhóm Tân Hiệp               :                 21 hv

Nhóm Hòa Hưng             :                   9 hv

Số hội viên đã gia nhập và cam kết của miền Saigon:

Gia nhập                         :   73 hv

Cam kết lần 1                :     1 hv

Cam kết lần 2                :     5 hv

Cam kết lần 3                :     7 hv

Khóa bồi dưỡng lần thứ 3 đã có sự góp mặt của bà TCV Lam Sơn, các sơ phụ trách miền Ngọc Hà, Thiên An- Thiên Bình, Bình Lâm, Bạch Lâm, Ngọc Lâm. Đại Hội Truyền Thống MTGTT ngày 12.9.2010 miền Saigon có thêm niềm vui vì sự góp mặt của nhóm Minh Đức với 50 hv và HH MTGTT GV có lớp Cam Kết vĩnh viễn đầu tiên 23 hv.

Khóa bồi dưỡng lần thứ tư tại nhà Bêtania từ 8-8 đến 10-8-2011 giống như cuộc họp mặt của những người đồng chí hướng, “đến hẹn lại lên”, đem đến cho những Hv trong các BĐH năng lượng để có thể phục vụ các anh chị Hv khác tốt hơn. Năm nay vì Cha Linh Giám có việc đột xuất nên sẽ ra Bêtania vào ngày cuối, nhưng Đấng sáng lập đã gửi cho Khóa bồi dưỡng một “Cha phụ tá Linh Giám” là cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Dòng Chúa Cứu Thế. Ngoài Sr. Trợ úy, Sr. phụ tá, còn có Bà Phụ trách miền Lâm Đồng, Bà TCV Phúc Nhạc, các Sr. Phụ trách miền Thiên Bình, Ngọc Hà, Bình Lâm, An Lâm, Phương Lâm, nhóm Minh Đức.

Miền Saigon cho đến hôm nay, với con số hội viên là 157, đồng phục đã đạt khoảng 99%. Gồm các nhóm:

Nhóm Xóm Mới 5 tổ với  75 Hv:

Sinh hoạt hàng tháng vào Chúa nhật Thứ Hai sau Chúa Nhật đầu tháng vào lúc 14g30. Mặc đồng phục tham dự Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng lúc 5g tại Hội dòng.

Nhóm Tân Hiệp    :    21 hv.

Sinh hoạt vào thứ tư đầu tháng tại cộng đoàn Tân Hiệp thuộc HDMTG GV

Nhóm Hòa Hưng   :      11 Hv

Sinh hoạt vào thứ bảy đầu tháng tại tu viện Thánh Mẫu – Hoà Hưng

Nhóm Minh Đức  :        50 Hv

Sinh hoạt vào Chúa Nhật đầu tháng tại cộng đoàn Minh Đức (Suối Tiên) thuộc HDMTG GV. Riêng nhóm Minh Đức đã nhận được sự quan tâm, ưu ái của cha chính xứ. Được chia các công tác phục vụ tại Giáo xứ như : Hát lễ, Đọc sách thánh, Dâng hoa,  ngắm mùa chay, canh thức ngày Thứ Năm Tuần Thánh…..

Những sinh hoạt đã thực sự đi vào nề nếp, mỗi Hv đều ý thức và muốn sống theo tinh thần của Đấng Sáng Lập – Đức Cha Lambert de la Motte là yêu mến và hy sinh và chọn Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của đời mình.

Anh Tuyết.

NHÓM HÒA HƯNG (Thành phố)

Hình thành

Được hướng dẫn và học hỏi qua Hội Dòng MTG Gò Vấp về Đấng sáng lập cũng như về linh đạo MTG, đặc biệt được biết Đức Cha Lambert de la Motte đã rất quan tâm đến các tín hữu nam nữ sống giữa đời, ngài muốn họ sống linh đạo MTG để góp phần phúc âm hóa thế giới. Vì thế, một số anh chị em  sống rải rác trong các giáo xứ Hòa Hưng, Tân Phước, Nghĩa Hòa, Vườn Xoài… đã kết hợp thành một nhóm dưới tên gọi “Nhóm MTGTT Hòa Hưng”.

Nhóm  được thành lập vào năm 2006. Buổi nhóm họp đầu tiên vào ngày Thứ Bảy 24/03/2006 tại Tu Viện Thánh Mẫu – Hòa Hưng, 300 CMT8, Q3, Tp HCM.

Hoạt động  của nhóm .

Nhóm MTGTT Hòa Hưng họp mỗi tháng một lần vào ngày Thứ Bảy đầu tháng. Số thành viên theo danh sách là 22 anh chị em, nhưng hoạt động thường xuyên chỉ có 8 anh chị em. Tuy ít nhưng tinh thần các thành viên rất hăng say, cái khó của nhóm có thể vì ở xa nhau nên mỗi lần nhóm họp cũng đòi hỏi anh chị em phải hy sinh nhiều.

Năm 2010 gia nhập thêm 1 thành viên.

Năm 2011 gia nhập thêm 2 thành viên.

Hiện nay số thành viên chính thức hoạt động thường xuyên là 11 anh chị em.

¯ Sinh hoạt nhóm.

Buổi họp bắt đầu 8g30 mỗi sáng Thứ Bảy đầu tháng.

–          Đọc kinh khai mạc

–          Học hỏi và chia sẻ Lời Chúa.

–          Khuyến khích các thành viên tham gia các công việc bác ái nếu có thể như : thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn…

–          Mỗi thành viên phải làm gương sáng trong gia đình và trong Giáo xứ.

–          Học tiểu sử Đức Cha Lambert de la Motte, học Thủ Bản MTGTT.

–          Tích cực tham gia đố vui mỗi khi có phong trào thi đua.

–          Cầu nguyện cho các linh hồn sau mỗi buổi họp.

–     Soeur Phụ Trách hoặc Chị trưởng nhóm đúc kết Lời Chúa và đưa ra quyết tâm sống trong tháng.

–     Nhắc lại quyết tâm của tháng trước – Kiểm điểm thực hành.

–     Đóng quĩ 5000$ mỗi tháng.

¯ Phương hướng của nhóm

Luôn sống theo tinh thần thủ bản, đoàn kết, yêu thương, tạo mọi điều kiện để phát triển nhóm về mọi mặt.

Nhóm MTGTT Hòa Hưng

NHÓM TÂN HIỆP

Nguồn cội :

Năm 2007 : Được sự khuyến khích của Bà Tổng Phụ Trách Anne Nguyễn Thị Thanh, Sr. Annê Trần Thị Thu Hương, Phụ Trách Tu viện MTG Tân Hiệp, cùng với Sr. Anna Nguyễn Thị Điểm, đã đích thân đi mời một số chị em tham gia Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, một hội rất mới với chị em giáo xứ Tân Hiệp. Ban đầu được 22 chị tham gia.

Năm 2008 : Ra đời Hiệp Hội MTG Tân Hiệp

Năm 2009 : Được chính thức gia nhập Hiệp Hội MTG. Lễ gia nhập tại nhà nguyện MTG Gò Vấp

Năm 2010 : Bốn chị ban điều hành được dự tĩnh tâm tại nhà Bêtania Vũng Tàu vào tháng 9/2010, 4 chị được Cam Kết Tạm lần 1. Cũng từ đấy, sinh hoạt của hội trực tiếp tham gia những công tác của Hiệp Hội trung ương

Năm 2011 : Cũng là bước ngoặt lớn, chính thức ra mắt cha chánh xứ và giáo xứ, tổ chức long trọng quan thầy thánh Giuse tại thánh đường xứ Tân Hiệp.

Cho đến nay có một số chị đã khấn tại Dòng Ba Đa Minh xin ra và lại có thêm một số chị mới xin gia nhập và ngày 2/9 tới đây sẽ làm lễ gia nhập cho 4 thành viên mới tại nhà nguyện dòng MTG Gò Vấp.

NHÓM MINH ĐỨC (THÀNH PHỐ)

BÔNG HOA NỞ MUỘN

Chúng con là Nhóm Mến Thánh Giá Tại thế Giáo xứ Minh Đức mới thành lập vào ngày 14 – 09 – 2010.

Là một bông hoa mới nở trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế.

Vâng, Chúng con chỉ là “Bông hoa nở muộn”, vì chúng con được ươm trong khu vườn của Tu Viện Mến Thánh Giá Gò Vấp tại Giáo xứ Minh Đức, một Giáo xứ nhỏ ít giáo dân. Giáo xứ Minh Đức lại do các các cha Dòng Đa Minh đảm nhiệm, nên đã có Dòng Ba Đa Minh từ rất sớm, hiện Dòng Ba Đa Minh đang sinh hoạt khá vững mạnh. Vì thế, chúng con nghĩ mình có lẽ chẳng bao giờ có được Nhóm Mến Thánh Giá Tại thế tại Cộng đoàn Minh Đức.

Tuy nhiên vào các ngày Chúa Nhật và ngày lễ, chúng con được các Soeurs  đến thăm và nói về Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại thế. Với những tận tình, sự yêu thương các Soeurs đã dành cho chúng con, chúng con trao đổi với một số Chị em chưa tham gia vào huynh Đoàn Đa Minh, sau một thời gian suy nghĩ và cầu nguyện, chúng con  đến gặp Soeur Bề Trên xin Soeur thành lập Nhóm Mến Thánh Giá tại thế ngay tại Giáo Xứ. Bước đầu chỉ có một số ít chị em tham gia, dần dần qua những buổi hội họp, chia sẻ của qúy Soeurs, chị em tình nguyện tham gia vào Nhóm Mến Thánh Giá Tại thế mỗi ngày một đông.

Rồi một ngày đẹp trời, như có sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần linh ứng, Soeur Bề Trên Tu Viện Minh Đức thấy có nhiều chị em ươc ao muốn gia nhập Nhóm Mến Thánh Giá Tại thế, Soeur đã mạnh dạn đến trao đổi với Cha Xứ cho thành lập Nhóm Hội Mến Thánh Giá Tại thế ngay trong Giáo xứ của ngài. Ngài sẵn sàng chấp nhận, thế là đúng vào ngày 14.09.2010 Lễ Suy Tôn Thánh Giá Tước Hiệu của Dòng Mến Thánh Giá, ngày hôm đó Cha Xứ đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chúng con, chúng con được ra mắt với Giáo xứ. Chúng con sung sướng, cảm tạ ơn Chúa vô vàn.

Đến nay, các Soeurs đã qui tụ được 50 thành viên tham gia vào Nhóm Mến Thánh Giá Tại thế tại Giáo xứ Minh Đức, con số này quả là ít  đối với những anh chị em đã nở rộ trên khắp cánh đồng Mến Thánh Giá Tại thế của các Cộng đoàn khác.

Sr. Bề Trên rất tận tình lo cho chúng con, từ bộ đồng phục đến bữa tiệc để chị em gặp gỡ và làm quen với nhau. Soeur còn cử thêm 2 Soeurs  là Sr. Hồng Sen và Sr. Hương đồng hành với chúng con .

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, Soeur Bề Trên cho chúng con được chia sẻ Lời Chúa, học hỏi về Đấng Sáng Lập, về Thủ Bản và những điều cần thiết cho chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế. Đến nay, chúng con được tham gia sinh hoạt trong Giáo xứ : Hát Lễ và đọc Sách Thánh vào các ngày Thứ Bảy hàng tuần. Mùa Chay tham gia Ngắm, Tuần Thánh cũng có giờ Chầu canh thức riêng. Các dịp mừng trong Giáo xứ, chúng con cũng được tham gia như Dâng hoa trong tháng hoa, Hát Thánh Ca hoặc văn nghệ khi Giáo xứ có dịp mừng.

Trước Lễ Bổn Mạng của Dòng Mến Thánh Giá (19/03) chị em chúng con Tĩnh tâm và chầu Taizé trong nhà nguyện của các Soeurs thật là sốt sắng và trang nghiêm.

Đó là tất cả tâm tình của chị em trong Nhóm Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo xứ Minh Đức của chúng con. Chúng con là những bông hoa nở muộn còn phải học hỏi với các chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế trong các Giáo xứ khác.

Chúng con chân thành kính xin Bà Nguyên Tổng Phụ Trách, Bà Tổng Phụ Trách, Bà Phó, Soeur Trợ Úy, quý Bà trong Hội Dòng và quý Anh chị Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế các Giáo xứ khác, thương ban lời cầu nguyện nhiều cho chúng con luôn phát triển về mọi mặt, tinh thần đạo đức cũng như tinh thần phục vụ tha nhân theo gương Đức Cha Lambert  de la Motte, và nhất là được luôn trung thành với ơn gọi Mến Thánh Giá Tại Thế.

Minh Đức, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Nhóm MTGTT – Cộng Đoàn Minh Đức

2. MIỀN BẢO LỘC

Quay lại quãng đường 15 năm Anh Chị Em Mến Thánh Giá Miền Bảo Lộc. Xin dâng lên Thiên Chúa bài ca Tạ Ơn vì bao hồng ân Ngài đã xuống trên chúng con. Chúng con tạ ơn Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria đã không ngừng bao bọc che chở chúng con. Chúng con xin ghi ơn Đấng Sáng Lập đã luôn đồng hành cùng chúng con.

Ngày đầu Tiên ấy!!! (14.09.1997)

–          Thanh (Việt)- Lan mập – Lan Nguyên – Nhu còi- Thanh Loan.

·         Eo ơi! Mình là “Ta-ru” ! Về đấy người ta khinh đấy! ngại lắm lắm!…

·         Kệ tụi mình cứ xuống coi xem sao. Thế là hành lý khăn gói lên đường. Vỏn vẹn có 5 nhân vật bắt đầu cuộc thám hiểm… làm thế nào bi giờ? Chồng thì còn ngơ, con thì còn dại. Thế là…

·         Nhu dắt con gái 6 tuổi

·         Lan béo một con trai 2 tuổi

·         Lan Nguyên một con gái 5 tuổi

Vì đường đi còn quá xáu khi xe đến nơi mọi người nhìn thấy chúng tôi thật thê thảm…

·         Ôi! Lạ lùng thay ! Khung cảnh đón tiếp thật bất ngờ, khác hẳn với những gì mà chúng tôi  tưởng tượng ra mấy ngày trước, tất cả nghĩ mình đang mơ.

Nào là Mẹ Tổng Thanh. Nào là Bà Tổng Thư Ký Chuộng. Nào là Bà Giám Đốc Đệ Tử cũ. Các Sr. đông quá! Còn ai…Ai kia nữa?

A! Bà Lan, Hiệu trưởng của chúng mình khi xưa nữa đấy!!! Không kể chi đến chức vụ hay địa vị, chúng tôi như những “đứa con hoang” lâu ngày trở về…

Mẹ Tổng ơi! Các Sr. ơi! Chúng con là những cô đệ tử bướng bỉnh phá phách khi xưa đây ạ!!!!

Những giây phút cảm động khôn tả… Hơn 20 năm xa cách là quãng thời gian quá dài đối với những kẻ ra đi như chúng tôi… Hôm nay trở về gặp gỡ nào Bề Trên, nào Thầy dậy, nào chị em bạn bè…kẻ mếu, người cười ra nước mắt, có người chưa nhớ ra tên chị em mình là gì nữa.

–          Bắt đầu vào chương trình:

–          Sinh hoạt- Giao Lưu- Ăn uống, vui đùa… Sao Một ngày nhanh thế! Đã đến 5 giờ chiều mà chưa ai muốn lên xe về cả- Thế là Mẹ Tổng Thanh ra lệnh: thôi các em về kẻo trễ, từ nay trở đi Lễ Suy Tôn Thánh Giá là “ngày truyền thống” của các “Cựu Tu Sinh” dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp.

Và cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy đến hồi kết thúc!!!

Lên xe về nhưng nước mắt rưng rưng … Trên đường về mỗi người mang một tâm trạng riêng biệt, chúng tôi nhìn nhau… Thật khó tả!!!

Xe về tới chỗ Bảo Lộc là 11 giờ đêm, ai về nhà nấy, riêng 2 Mẹ con Lan Mập thì ở lại nhà Nhu một đêm nữa( vì Lan ở xa nhóm nên mỗi lần đi là mang cả chồng con ra nhà Nhu ngày hôm trước, và thế là ngày hôm sau hai ông xã được độc lập tự do…) Khi thấy chúng tôi về hai ông xã ra đón mừng ra mặt và bảo: tụi Anh cũng lo lo không biết hai em có nghe lời các Sr. mà ở lại tiếp tục con đường cũ hay không? Nếu có thì anh em tôi mất cả chì lẫn chài…

(Đặc biệt cháu Vân (Nhu) và cháu An( Lan) đã theo hai năm rồi mà 10 năm nữa đến khi 18 tuổi mới được là Hội Viên, hai cháu buồn…)

“Ngày đầu tiên” của Nhóm Bảo Lộc là như thế đó các bạn!!! Và từ đây một “Nhu còi” đen ốm yếu được trao nhiệm vụ làm Trưởng Nhóm, đó là PHẠM THI NHU

“Vạn Sự Khởi Đầu Nan”

Sau cái ngày gặp gỡ khó quên ấy, trưởng nhóm đã quyết định đánh thư mời, triệu tập các “ Cựu Tu Sinh” Dòng MTG Gò Vấp miền Bảo Lộc. Vì phương tiện thông tin liên lạc còn khó khăn nên trưởng nhóm phải đi đến từng nhà.

Buổi họp mặt đầu tiên diễn ra ngày 05/10/1997 tại nhà chị Lê Thị Kim Thanh (Việt) hiện nay đang định cư tại Mỹ. Tổng số hiện diện là 12 chị. Trưởng nhóm báo cáo các sự kiện mới diễn ra ngày 14/09/1997 cho chị em nghe và nêu lên ý nguyện của Hội Dòng muốn mời gọi các “Cựu Tu Sinh” hằng năm về dự Hội Nghị truyền thống- Gặp lại các chị em cùng trò chuyện kể lể vui buồn trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, một môi trường sống, nhưng kể từ hôm nay có chung một chí hướng là: “Yêu Mến Thánh Giá Chúa Giêsu” trong mỗi hoàn cảnh của mình- Chia nhau tràng hạt mân côi để mỗi ngày  nhớ về Hội Dòng và nhớ tới nhau.

Thời gian trôi nhanh, lại tới ngày truyền thống rồi! Nhận được thư báo của Hội Dòng, Trưởng nhóm tức tốc chạy đến từng chị em để thông tin ngày đi họp mặt. Sĩ số báo về Mẹ Tổng là 13 chị có thêm chị Tư ( kể cả trẻ em) nhưng vì muốn chứng tỏ các “oai” của mình đã luôn luôn thuê xe 16 chỗ.

Và cứ tiếp tục hằng năm như thế! Một kỷ niệm thật vui và ấn tượng đối với Nhóm Bảo Lộc, đó là lần truyền thống năm 1999, vì nhiều chị em có việc đột xuất nên không đi báo hại trưởng nhóm kiêm thêm chức vụ “lơ xe” đón thêm hành khách dọc đường hầu mong kiếm tiền nộp cho Hợp Đồng xe… Thật Dzui!!!

Còn điều vui hơn nữa là Lan Nguyên vì say xe nên lúc nào cũng bao một băng ghế để thưởng thức những giây phút say xỉn của mình.

Mỗi Hội Viên về Nhà Mẹ đều được nhận Nội Quy- Thủ Bản- Tiểu Sử Đấng Sáng Lập để tìm hiểu, học hỏi- Đặc biệt là mỗi ngày đọc 5 Kinh Lạy Cha- Kính 5 Dấu Đanh- 3 Kinh kính Mừng cầu cho Hội Dòng- Giáo xứ và gia đình- Lời nguyện đến nay vẫn đang duy trì.

Thời gian này nhóm chưa có gì sinh hoạt cụ thể ngoài việc đi dự ngày truyền thống và gặp nhau chia sẻ. Khi trong chị em trong nhóm có đám cưới hoặc gia đình có người qua đời… đau ốm…

Đột Phá Bất Ngờ

Mãi đến năm 2002 khi Hội Dòng mở rộng để mời gọi các Giáo Dân yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu, không phân biệt hoàn cảnh, giai cấp đều được tham gia, và năm 2002 đã có thêm 20 Hội Viên từ Giáo xứ Lộc Đức tham gia. Tổng số lúc này là 45 Hội Viên- Hàng tháng sinh hoạt vào Chúa Nhật cuối tháng- Niềm hạnh phúc của anh em chúng tôi là có hai điểm sinh hoạt, đó là Tu Viện Sao Mai- Bảo Lộc và tu viện Lộc Phát. Với các Nội Dung: Chầu Mình Thánh Chúa- Nghe Lời Chúa – Chia Sẻ Lời Chúa- Chia sẻ Kinh nghiệm sống của nhau – Học Hỏi thủ bản- Tìm hiểu cuộc đời Đấng Sáng Lập- Góp quỹ- tạo Kinh tế Sinh Hoạt. Năm 2004 Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt cho thành lập Hiệp Hội MTG Tại Thế Đà Lạt, thế là chị em Lộc Đức chia tay chúng tôi về sinh hoạt tại cơ Sr. của mình.

Sau biến động này, chúng tôi lại tiếp tục mời bạn bè, anh em thân quen để cùng yêu mến Thánh Giá và nhờ Hồng Ân Thánh Giá số anh chị em càng đông, sinh hoạt đều đặn hơn. Tuy hiện diện chưa đầy đủ vì đa số các anh chị em đều tham gia đoàn thể trong các giáo xứ của mình.

Năm 2006 – 2007 có gì thay đổi ???

Một sự kiện rất bất ngờ xảy ra những tháng cuối năm 2006.

Trưởng nhóm Maria Phạm Thị Nhu vì nhiều lý do đã xin nghỉ sau 10 năm gắn bó – và tháng 01 năm 2007 Anh Giuse Trần Minh Đạo làm trưởng nhóm- Chị E. Phạm Thị Lan làm phó và Chị Têrêsa Trần Thị Sáng là phó- Anh Gioan Ngô Xuân Nam thư ký và Chị M. Rosa Mai Thị Tư thủ quỹ.

Thời gian này chương trình Học Hỏi Thủ Bản và tiểu sử Đấng Sáng Lập được đưa lên hàng đầu kết quả thi nhóm đã đạt kết quả rất cao qua sự dẫn dắt của trưởng nhóm và tinh thần chăm chỉ của anh chị em trong nhóm.

Lễ truyền thống đầu tiên của Miền Bảo Lộc được tổ chức lúc 8 giờ ngày 05/10/2008 tại tu viện Sao Mai trong không khí âm thầm nhưng mang đầy ý nghĩa. Sĩ số của nhóm lúc này là 61 Hội Viên và lễ truyền thống lần II được tổ chức ngày 25/04/2009 tại tu viện Lộc Phát.

Chương trình cung nghinh Đấng Sáng Lập được bắt đầu để đi vào Thánh Lễ, sau đó là Sinh Nhật – Liên Hoan  – giao lưu qua các Tiểu Phẩm dựa theo Kinh Thánh, Lời Chúa để cùng học hỏi. Đặc biệt là bài phát biểu của Bà Phó Tổng Phụ Trách Têrêsa Trần Thị Thu thật là sâu sắc.

Vấn đề nổi bật nhất trong năm 2009 vào tháng 10 đó là Bộ Đồng Phục mầu đỏ nâu đã hoàn tất và Bộ Đồng Phục miền Bảo Lộc đã ra mắt đúng vào ngày lễ cưới của con gái chị Mai Thị Tư (thủ quỹ miền) ngày 26/12/2009 – lễ Thánh Gia Thất và tiếp tục mặc bộ Đồng Phục vào các ngày lễ của nhóm, của Nhà Dòng, của 2 tu viện Sao Mai và Lộc Phát, lễ cưới của con anh chị em trong nhóm

–          Này! Chị Bề Trên! Hội Đoàn nào kia mà có bộ đồng phục đặc biệt thế?- Một nét đẹp thầm kín!!!

Đó là câu hỏi đầu tiên của Cha Giám Quản Giáo Phận Đà Lạt Lê Đức Huân trước khi dâng Thánh Lễ Khánh Thành nhà trường của Tu Viện Sao Mai Bảo Lộc ngày 21/08/2010

Thật ấn tượng với bộ đồng phục này.

Một thay đổi nữa là trong lúc này là Anh Giuse Trần Minh Đạo vì bận rộn công tác bên Giáo xứ nên xin nghỉ chức vụ trưởng nhóm – Chị Tư được đặt lên làm thủ quỹ Ban Điều Hành Trung Ương. Vì thế Ban Điều Hành mới ra đời:

–          Chị Maria Vũ Thị Vóc- trưởng nhóm

–          Chị Maria Phạm Thị Mùi- Phó nhóm

–          Chị Maria Phạm Thị Khuyên- thư ký

–          Chị Maria Nguyễn Thị Huệ- thủ quỹ

Sự kiện lớn nhất của năm 2011

Đó là lễ truyền thống lần III ngày 08/05/2011 tại tu viện Lộc Phát.

Đầu cổng là băng rôn chào đón

Bên trong là biểu ngữ ghi câu Kinh Thánh

Ấn tượng nhất là bức phông sân khấu: hình bánh Thánh quy tụ mọi tầng lớp mọi nơi trong một “điểm tâm yêu thương”dưới cánh của Thập Tự Giá!!

Ôi thẳm sâu… Ôi huyền diệu!

Niềm mơ ước lớn nhất của Miền Bảo Lộc hôm nay đã được toại nguyện đó là từ sáng Sr.m chúng tôi đã được đón tiếp Cha Linh Giám – Sr. Trợ Úy- Quý Bà Phụ Trách các Miền – Ban Điều Hành Trung Ương- Ban Điều Hành các Miền tiếp đến là các anh chị em Hội viện của Bình Lâm – An Lâm – Ngọc Lâm

Sau giờ họp mặt là tưởng niệm Đấng Sáng Lập, giây phút thật linh thiêng và huyền nhiệm – tiếp theo là Thánh Lễ do Cha Linh Giám chủ sự thật sốt sắng!

Con xin trân trọng kính mời Cha Linh Giám, Sr. Trợ Úy, Quý Bề Trên các Miền- Ban Điều Hành Trung Ương, Ban Điều Hành các Miền, Quý Khách vào các bàn tiệc… Giọng cuả một MC Miền Bảo Lộc vang lên thật trân trọng sau những phút giây linh thiêng và long trọng của Thánh Lễ.

Tiệc Liên Hoan được bắt đầu giữa các tràng vỗ tay thật giòn giã quyện chung với hương vị của các món ăn…

Bóng dáng ai quen quen, lại rất  thân thương đang tiến  vào cổng kia?

Ôi đúng ! Đúng  rồi! Cha xứ Thánh Mẫu- Ngài đã nhiều năm quan tâm đến nhóm MTG TT Miền Bảo Lộc.

Sôi động và hoành tráng hơn nữa với những tiết mục Múa, ca, tiểu phẩm diễn tả cuộc Phục Sinh của Chúa cùng với hai môn đệ trên đường Emmau. các diễn viên tấp nập lên xuống trên sân diễn, mãi đến 2 giờ chiều mới kết thúc trong sự nuối tiếc của mọi người.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn! Qua lễ Truyền Thống đã để lại trong mỗi người chúng tôi rất nhiều tâm tình, nhiều suy nghĩ, nhiều bài học sống với Chúa cũng như với tha nhân qua những bài huấn từ, phát biểu, những nguyện vọng của Cha Linh Giám, Sr. Trợ Úy và Quý Bề Trên- Biết bao giờ mới có ngày lễ truyền thống như vậy…

Tổng số Hội Viên Miền Bảo Lộc là 72

-Cam kết vĩnh viễn: 2 Chị

-Cam kết lần III: 1 Chị

-Cam kết lần II: 7 Chị

-Cam Kết lần I: 4 Chị

Sinh hoạt hàng tháng vào Chúa Nhật cuối tháng

Thánh lễ dành riêng cho nhóm Bảo Lộc vào thứ tư đầu tháng taị Tu Viện Lộc Phát để cầu nguyện cho các ân nhân cũng như cho chị em trong Hiệp Hội.

Miền Bảo Lộc tuy mới chỉ được 14 năm, biết bao Hồng An Chúa đã ban cho Miền chúng con qua sự quan tâm, chỉ dẫn, giúp đỡ của Hội Dòng, Cha Linh Giám, Cha Xứ, nhị vị Bề Trên Phụ Trách chúng con xin luôn ghi nhớ và hứa sẽ cùng nhau phát triển về mọi mặt.

Có được điều kiện sinh hoạt như hôm nay, chúng tôi xin cám ơn Anh Chị Em đã hỗ trợ về Kinh Tế, đặc biệt anh chị Nguyên Lan Công Ty Trà Phương Nam đã tích cực hỗ trợ về tài chánh cho nhóm trong mọi dịp tổ chức. Xin Hồng Ân Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô luôn tràn lan nơi Quý Bề Trên và mọi người. Đặc biệt Anh Chị Nguyên Lan đã tài trợ Trà cho chúng con trong những dịp đi giao lưu cùng các Miền khác và ở Nhà Mẹ.

Xin chân thành ghi ơn

Ban Điều Hành Miền Bảo Lộc

NHÓM TÂN PHÚ (LÂM ĐỒNG)

HÌNH THÀNH:

Ngày 25/7/2011 Sr. PT Anna Phạm Thị Loan mời gọi một số bà cố của các chị em trong dòng MTG Gò Vấp gia nhập hiệp hội MTGTT gồm có 6 người :

Bà Cố Maria Lê Thị Mỹ

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tơ

Bà Cố Maria Trần Thị Lượt

Bà Cố Maria Phạm Thị Thu Loan

Bà Cố Maria Trần Thị Nhiệm

Bà Cố Maria Phạm Thị Hường

Để đáp ứng lời mời gọi, các bà đã ghi tên vào hội và các bà hân hoan ra đi mời gọi những người có thiện chí mạnh dạn ghi tên vào hội để được tăng thêm phần đạo đức.

PHÁT TRIỂN

Ngày 7/8/2011 : Buổi sinh hoạt đầu tiên được 19 người. Sau khi đã được chia sẻ, giải thích những điều trong nội quy, chị em rất phấn khởi.

Ngày 14/8/2011 : Buổi gặp mặt này có một con số không ngờ là 43 hội viên

Ngày 23/8/2011 : 55 hội viên

SINH HOẠT 

Một tháng sinh hoạt một lần vào Chúa Nhật đầu tháng:

Học hỏi, chia sẻ: 45 phút

Sau đó chầu Thánh Thể, lòng Chúa Thương Xót

CÔNG TÁC GIÁO XỨ

Một tuần hát lễ một ngày

Quét sân nhà thờ

CÔNG TÁC BÁC ÁI

Khi có thể được sẽ đi thăm bệnh nhân

3.  MIỀN XUÂN LỘC 1 (Các Giáo xứ thuộc Giáo Hạt Gia Kiệm)

Đôi nét lịch sử quá trình hình thành Mến Thánh Giá Tại Thế Miền Gia Kiệm Xuân Lộc 

Từ năm 1996 đến ngày 15/06/2011:

Lời đầu tiên chúng con xin được kính chào Quý Bề trên cùng Hội dòng.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua tình thương Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, cha Giuse Linh Giám Trần Văn Hiển, đặc biệt Bà Nguyên Tổng Phụ Trách Hội Dòng Anne Nguyễn Thị Thanh, Bà Tổng, Bà Phó, quý bà Cố Vấn, Bà Tổng Thơ Ký Hội dòng Trợ uý Đặc trách Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế cùng Sr. Phụ tá Trợ uy và quý Soeur.

Miền chúng con có một số chị em trước 1975 là đệ tử trong Hội dòng. Sau 30/04/1975 một số chị em về lại gia đình. Đến năm 1996 Giáo Hội, xã hội có điều kiện thuận lợi hơn, một số chị em trên đã liên hệ lại Hội dòng và tham gia Hiệp Hội. Đến đầu năm 2000 Miền chúng con được Quý bà, Quý Soeur nơi ba cộng đoàn Phúc Nhạc, Ninh Phát, Bạch Lâm giới thiệu phổ biến một số phụ huynh có con em đang sống tu trong Hội dòng, cũng như một số anh chị em Giáo dân trong các Giáo xứ Ninh Phát, Thanh Sr.n, Phát Hải, Kim Thượng, Phúc Nhạc, Gia Yên, Bạch Lâm học hỏi thủ bản linh đạo và gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế do Đức Cha Phêrô Lambert De La Motte là Đấng Sáng lập chỉ khoảng mười mấy anh chị em. Sinh hoạt nhân sự điều hành trực tiếp của Hội dòng, qua các cộng đoàn anh em chưa biết nhau nhiều, chỉ hiện diện chung với nhau mỗi khi về Nhà Mẹ (Hội dòng), tham dự các ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/09 hàng năm. Đến ngày 27/12/2000, anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế Miền Gia Kiệm Xuân Lộc tham dự Thánh lễ lớn, lễ Tạ ơn Cung hiến và khánh thành nhà nguyện Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp. Ngày 14/09/2002, anh chị em tham dự lễ suy tôn Thánh Giá Truyền thống lớn Mừng Bách Chu niên 1902 – 2002 kỷ niệm 100 năm thành lập Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp (gốc Phát Diệm). Ngày 07/09/2003, chúng con tham dự lễ suy tôn Thánh Giá lễ Truyền thống họp mặt Mến Thánh Giá Tại Thế, chúng con được Hội dòng tổ chức bầu một ban điều hành hiệp hội gồm bốn nhân sự và một ban điều hành Miền: 01 trưởng, 01 phó, 01 thơ ký, 01 thủ quỹ. Lúc này Miền chúng con có 35 hội viên 10 nam và 25 nữ.

Dần dần, vì nhu cầu sinh hoạt địa bàn rộng lớn, Ban Điều Hành chúng con xin phép bà Tổng Cố Vấn Miền, qua sự hướng dẫn của bà Trợ Uý Hiệp Hội để tổ chức điều hành Miền chúng con, chia 10 giáo xứ thành 07 tổ, mỗi tổ có một ban điều hành tổ gồm: 01 trưởng, 01 phó, 01 thơ ký kiêm thủ quỹ.

Số hội viên tăng dần mỗi năm như sau:

Năm 2004  : 115 hội viên

Năm 2005 : 175 hội viên

Năm 2006 : 225 hội viên

Năm 2007 : 302 hội viên

Năm 2008 : 330 hội viên, thành lập thêm 01 tổ Cây Gáo gồm 02 giáo xứ: Lợi Hà và Bình Minh.

Năm 2009 :  400 hội viên

Năm 2010 : 450 hội viên

Năm 2011 : 506 hội viên có 40 nam. 466 nữ

Sau 15 năm sinh hoạt, Miền chúng con có 14 hội viên qua đời 04 nam, 10 nữ

Số hội viên Cam kết:

Cam kết 1  : 26 hội viên

Cam kết 2  : 28 hội viên

Cam kết 3  : 12 hội viên

Vĩnh Viễn   : 04 hội viên

Nội dung sinh hoạt Miền chúng con dựa theo Thủ Bản và nội dung Hội dòng đã hướng dẫn

Sinh hoạt miền chúng con chia thành 04 địa điểm học linh đạo Thủ Bản Nội Quy + sống Lời Chúa:

1.      Hội viên tổ Phúc Nhạc tập chung học tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Phúc Nhạc, được bà Tổng cố vấn Miền hướng dẫn.

2.      Hội viên tổ Bạch Lâm + tổ Gia Yên học tại cộng đoàn Bạch Lâm do bà Phụ trách Cộng đoàn hướng dẫn.

3.      Hội viên tổ Ninh Phát học tại Cộng đoàn Ninh Phát, bà Phụ trách Cộng đoàn hướng dẫn.

4.      Hội viên tổ Thanh Sr.n, tổ Phát Hải, tổ Kim Thượng, tổ Cây Gáo học tại tư gia anh trưởng Miền.

Chúng con thoả thuận với nhau, đóng góp nguyệt liễm hàng năm, để sinh hoạt hội họp. Tổ chức các ngày lễ tết, đặc biệt lễ 14/09 truyền thống Hiệp Hội, lễ 19/03 Thánh cả Giuse bổn mạng, lễ đầu năm tết nguyên đán Truyền Thống Miền và lễ 15/06 kỷ niệm ngày mất Đấng Sáng lập.

Thăm hỏi khi có hội viên đau yếu, có hoàn cảnh khó khăn, bị liệt. Thăm viếng, xin lễ cầu nguyện khi có hội viên qua đời hoặc tứ thân phụ mẫu của hội viên qua đời.

Đời sống đức tin, cầu nguyện vào Mùa Chay chúng con tổ chức suy ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu, đọc kinh tối 19/03 và ngày 15/06 tại nhà anh trưởng hàng năm.

08 tổ chúng con đọc kinh tuần 01 ngày luân phiên từng nhà hội viên mỗi tổ và đi một chặng đàng Thánh Giá.

Mến Thánh Giá Tại Thế Miền Gia Kiệm chúng con có được những thành quả như ngày hôm nay chúng con vô cùng cảm ơn và biết ơn Cha Linh Giám, Bà Nguyên Tổng, Bà Tổng, Bà Phó, Bà Tổng cố vấn Miền, Bà Trợ uý Hiệp Hội, Sr phụ tá trợ uý, quý Soeur và ban điều hành Hiệp Hội, quý ân nhân đã nâng đỡ tinh thần, vật chất cùng sự hướng dẫn linh đạo Tại Thế cho Miền chúng con. Chúng con chỉ biết cúi đầu nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý Bề trên.

Mến Thánh Giá Tại Thế Miền Gia Kiệm Xuân Lộc

4.  MIỀN XUÂN LỘC 2

XUÂN QUẾ

Những ngày đầu tiên

Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tinh thần phục vụ, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp đã đến truyền giáo ở vùng đất Xuân Quế, thuộc giáo phận Xuân Lộc vào ngày 17.11. 2001.

Bắt đầu những ngày hiện diện và làm việc ở giáo xứ Xuân Quế. Bằng chính đời sống đơn sơ, hòa nhã, khiêm tốn phục vụ của quý Dì dần dần tạo thành một bầu khí mới trong giáo xứ .

Từng bước các Dì đã đem đến cho mọi người một ấn tượng đẹp về đời sống tu trì của các nữ tu, theo gương  Đức Cha Lambert de la Motte  bằng chính công việc phục vụ phòng Thánh, trưng bông, dạy giáo lý và tập hát, thăm viếng ….

Mối duyên cũng dần được se kết qua Dì Phụ trách Maria Nguyễn Thị Tươi, Dì mời gọi một số anh chị em trong ca đoàn giáo xứ vào nhóm cảm tình viên tìm hiểu về Tiểu sử Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá. Qua sự học hỏi, chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm sống đạo và làm việc tông đồ, bồi dưỡng về giáo lý.

Nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực cộng tác của mọi người. Đến năm 2002 sau giai đoạn tìm hiểu, Dì đã quy tụ số anh chị em tìm hiểu sâu hơn, chuyên biệt hơn về ơn gọi Hiệp Hội Mến Thánh Giá tại thế. Học hỏi thêm về : Nội quy của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo huấn của Giáo hội về Tông đồ giáo dân, chia sẻ và sống Lời Chúa.

Trong thời gian này , có rất nhiều anh chị em trong giáo xứ bắt đầu tìm đến và xin gia nhập vào gia đình Mến Thánh Giá Tại Thế.

Ngày 14.9. 2002  lễ Suy Tôn Thánh Giá các anh chị  em đã được chính thức làm lễ xin gia nhập vào Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế.

Ban điều hành đầu tiên của chúng con cũng được ra đời vào ngày 14.9. 2002  gồm có :

Nhiệm kỳ 2002 – 2005 :

Dì Phụ trách: Maria Nguyễn Thị Tươi.

Ban điều hành :

– Ông Simon Nguyễn Văn Đoạn ( Trưởng miền)

– Ông Gioan Nguyễn Văn Bắc (Phó miền)

– Bà Maria Mai Thị Phòng ( Thư ký , Thủ quỹ)

Và được chia thành 4 nhóm theo từng họ đạo của giáo xứ và sinh hoạt theo tinh thần của Hiệp Hội cho đến nay .

– Nhóm  Vô Nhiễm : Ông  Đaminh Nguyễn Thuận .

– Nhóm  Phêrô :   Ông  Gioan Baotixita Đoàn Quang Dũng

– Nhóm Hài Đồng : Ông Giuse Thân Văn Bình.

– Nhóm Thánh Tâm và Mân Côi : Ông Phaolô Nguyễn Lợi

Tổng số hội viên năm 2002 là : 45 người .

Tổng số hội viên năm 2003 là : 66 người.

Tổng số hội viên năm 2004 là : 87 người.

Tổng số hội viên năm 2005 là : 102 người.

Nhiệm kỳ 2005 – 2009  :

Dì Phụ trách: Maria Trần Thị Thoa

Ban điều hành : 

Ông Phaolô Nguyễn Lợi : Trưởng Miền

Ông Gioan Baotixita Đoàn Quang Dũng : Phó miền

Bà Anna Nguyễn Duy Lan : Thư ký

Bà Maria Mai Thị Phòng : Thủ quỹ

Ông Bônifaxiô Nguyễn Công Thăng phó miền 2007-2009

Phụ trách các nhóm trong miền :

Nhóm  Vô Nhiễm : Maria Nguyễn Thị Kim Thy

Nhóm  Phêrô :   Gioakim Nguyễn Hoàng Dũng

Nhóm Hài Đồng:  Cêxilia Đoàn Thị Lệ Hằng

Nhóm Thánh Tâm và Mân Côi : Phêrô Trương Minh Cảnh.

Tổng số hội viên năm 2006 là : 110 người  – 1 hội viên qua đời

Tổng số hội viên năm 2007 là : 115 người  –  2 hội viên qua đời

Tổng số hội viên năm 2008 là : 120 người  – 1 hội viên qua đời

Tổng số hội viên năm 2009 là : 125 người  – 1 hội viên qua đời

Nhiệm kỳ 2009 – 2012 :

Dì Phụ trách: Maria Trần Thị Thoa

Ban điều hành : 

Ông Bônifaxio Nguyễn Công Thăng : Trưởng Miền

Ông Gioakim Nguyễn Hoàng Dũng  : Phó miền

Bà Anna Nguyễn Duy Lan : Thư ký

Bà Maria Hoàng Thị Hồng  : Thủ quỹ

Tổng số hội viên năm 2010 : 137 người – 3 hội viên qua đời

Tổng số hội viên năm 2011 : 127 người – 2 hội viên qua đời

Nhìn về tương lai 

Noi theo gương Cha Lambert, mỗi hội viên cố gắng họa lại hình ảnh Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh bằng chính đời sống cầu nguyện và chia sẻ theo tinh thần của gia đình Mến Thánh Giá Tại Thế :

Là những người cha, người Mẹ, những người có trách nhiệm và yêu thương tôn trọng nhau.

Sống trung thực, hy sinh,  theo gương Đức Cha Lambert dù phải chịu thiệt thòi vì Chân Lý và Sự Thật .

Máng chuyển tải sứ mạng tình yêu nơi chính gia đình, xứ đạo của mình.

Phó thác tất cả trong sự quan phòng của Thiên Chúa.


5.  MIỀN XUÂN LỘC 3

a.  NGỌC LÂM

Một thoáng nhìn lại

Kính Thưa Bà Nguyên Tổng Phụ Trách.

Bà Tổng Phụ Trách

            Quý Bà Tổng cố vấn,

            Bà Trợ úy Hiệp hội MTGTT.  

Một thoáng nhìn lại, chúng con thầm dâng lời Cảm tạ Tình Chúa đã thương cho chúng con “MTGTT Ngọc Lâm” được sánh bước cùng quý anh chị MTGTT khắp nơi, cho dẫu chúng con chỉ là những người em bé bỏng được mẹ Ngọc Lâm sinh sau đẻ muộn.

Chúng con cũng không ngừng tri ân người mẹ Ngọc Lâm đã nặng lòng cưu mang chúng con, không chỉ trong 9 tháng 10 ngày, nhưng sự cưu mang ấy tưởng chừng như vô tận không phút hồi âm. Bởi vì nhiều lý do rất tế nhị: Huynh đoàn Đa minh Ngọc Lâm có thể nói là đứa con đầu lòng của giáo xứ, nên nay đã trở thành cao niên và là lão làng trong giáo xứ rồi, “có lẽ rễ cái đã đâm sâu con rễ chùm cũng lan rộng”, chúng con khó lòng mà có đất để sinh sống. Đồng thời thuở ban đầu Cha xứ cũng ngại ngùng không muốn thừa nhận sự có mặt của MTGTT chúng con trong giáo xứ… Vì những lý do đó mà mẹ Ngọc lâm chúng con cứ phải cưu mang, ấp ủ chúng con mãi…

Ôi! Tình Chúa yêu con thật bao la như biển rộng sông dài Thật lạ lùng ý Chúa Nhiệm mầu! Ai có thể hiểu thấu. Trong âm thầm nguyện cầu và kiên trì chờ đợi ngày đứa con MTGTT của mình chào đời… Rồi một ngày, thật lạ lùng! như  hơi thở nhỏ nhẹ nhưng mạnh mẽ… Dì Anna Kim Vóc đã ngỏ lời với chị em trong ca đoàn hiền mẫu về hiệp hội MTGTT. Nào có ai ngờ một số chị em chừng 10 người xin được gia nhập hiệp hội MTGTT.

Sau một thời gian tìm hiểu và học hỏi  thì số hội viên có tăng khoảng 20 người. Thời gian sau hội đã bầu được ban trị sự:

Chị trưởng: Maria Nguyễn Thị Bích Thảo

Chị Phó:          Maria Ngô Thị Kim Hương

Chị Thư ký + thủ quỹ: Bạch Thị Liên Hoa

Vì nhu cầu chuyển đổi của Hội Dòng, và trong tinh thần vâng phục Dì Dì Anna Kim Vóc đã chuyển đến nơi khác làm việc nên Dì Phụ trách Lucia Nguyễn Thị Lương tiếp tục dìu dắt chúng con cho đến ngày hôm nay. Sau một thời gian tích cực sinh hoạt, rồi vì hoàn cảnh gia đình và công việc Chị Trưởng M. BíchThảo đã xin nghỉ. Và Chị Phó M. Kim Hương kiêm luôn công việc của chị trưởng cho đến bây giờ

Mặc dù hiệp hội MTGTT Ngọc Lâm chúng con rất âm thâm trong khiêm tốn, chưa có một sinh hoạt rõ nét trong Giáo xứ, nhưng nhờ sự Yêu thương và Quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, vào tháng 04. 2011 vừa qua có thêm một số người còn rất trẻ xin gia nhập Hội, đã nâng hội viên lên con số 33. Một con số rất đẹp trùng với tuổi đời của Chúa Giêsu. Trong đó đặc biệt có 2 nam giới trẻ, rất năng động và tích cực, chúng con cảm nhận được đó là hồng ân Chúa dành cho MTGTT của chúng con.

Ước gì khi tham gia hiệp hội MTGTT chúng con luôn ý thức Sứ mạng của mình: đáp lại tình yêu Thiên Chúa dành cho thế giới và tỏ lòng lòng biết ơn Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh đồng thời luôn biết đặt mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần để được Chúa biến đổi.

Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu tuôn đổ muôn ơn phúc xuống trên chúng con : giúp chúng con biết loan truyền ơn Cứu độ của Chúa cho mọi người trên thế giới được nhận biết Chúa. Giúp chúng con yêu Chúa nhiều hơn, từ  đó chúng con giúp người khác cũng biết yêu Chúa. Xin cho mỗi thành viên chúng con noi gương Đấng Sáng Lập chọn “ Đức Giêsu Kitô Chịu–Đóng–Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con” và chúng con có thể mạnh dạn nói như Thánh Phaolô: “ Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi”

LỊCH SINH HOẠT CỦA CHÚNG CON NHƯ SAU:

Mỗi tháng chúng con gặp gỡ nhau 2 lần, vào Chúa nhật đầu tháng và Chúa nhật thứ 3 trong tháng.

  1. Chúa Nhật đầu tháng: chúng con cùng nhau Chầu Thánh Thẻ tại nhà Nguyện của Tu viện 30 phút, sau đó đọc Phụng vụ Kinh tối; Kinh Thánh Giá; Kinh Đấng Sáng Lập; rồi sinh hoạt chung tại phòng hội.
  2. Chúa nhật thứ 3 trong tháng: chúng con cùng nhau học hỏi Thủ Bản, Nội Quy và chia sẻ những việc cần thực hiện trong tháng, cuối cùng chúng con đọc Phụng vụ Kinh tối; Kinh Thánh Giá; Kinh Đấng Sáng Lập; rồi sinh hoạt chung tại phòng hội.

Kính thưa Bà Nguyên Tổng Phụ trách

Bà Tổng Phụ trách

Bà Phó

Quý bà Tổng cố vấn

Bà Trợ Úy hiệp hội MTGTT

Chúng con là những người con được sinh sau nên còn nhiều thiếu sót, vụng dại. Kính xin quý bà thương nâng đỡ hướng dẫn để mỗi ngày chúng con được trưởng thành hơn trong đức tin và trong Sứ mạng MTGTT cùng hiệp thông với nhau trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con   M. Ngô Thị Kim Hương

b.  BÌNH LÂM

MỘT LỐI ĐI… “BÌNH AN”

Vào một buổi chiều êm ả, sau Thánh lễ, một Sr. Dòng Mến Thánh Gía Gò Vấp đang trò chuyện cùng một số giáo dân. Đó là Sr. Anna Nguyễn Thị Yêu cũng là Sr. Bề Trên ở đây.

Giáo Xứ Bình Lâm, nơi có một nhà thờ rộng rãi khang trang, khuôn viên Thánh Đường có những dãy hàng cây hoàng lam xung quanh thật đẹp, làm tăng thêm vẻ lộng lẫy tươi mát của ngôi nhà thờ. Với số giáo dân gần 9 ngàn người, chất phát nhiệt thành và có lòng đạo đức. Giáo xứ đã có nhiều hội đoàn. Nhưng hôm ấy Sr. Anna muốn mời gọi những tâm hồn nhiệt thành đi theo một linh đạo mới: “Yêu Mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh”. Và tiếng gọi đó đã thúc bách được một số người mau mau bước chân rảo khắp nơi loan báo: “ Chúa Kitô Là Đấng Duy Nhất, Đấng đã chịu chết vì loài người”. Vâng từ đây một số người chúng tôi với lòng hăng say và xác tín đã  “tò mò” tìm hiểu.

Và cùng năm đó vào ngày 14 / 09 / 2009 Sr. Anna đã lo cho chúng tôi được về Nhà Mẹ của Hội Dòng dự lễ ngày truyền thống của Hiệp Hội MTG Tại Thế. Lần đầu tiên được gặp gỡ Bà Tổng Phụ Trách Anne Nguyễn Thị Thanh của Hội Dòng chúng tôi mọi người thật cảm mến và khâm phục vì tình thương, sự trìu mến ân cần Bà Tổng dành cho chúng tôi. Ôi! còn trước mặt chúng tôi một khu Nhà Dòng quá rộng lớn, nhưng ấm cúng đậm tình người. Nhìn các Sr. vất vả lo lắng cho các hội viên khắp mọi miền làm chúng tôi xúc động. Chúng tôi ai nấy thì thầm cầu nguyện xin Chúa ban nhiều sức khoẻ cho Quý Sr. để Quý Sr. thêm niềm tin hăng say dấn thân phục vụ. Ngày hôm ấy như lạc vào cõi thiên đường, chúng tôi ngơ ngẩn khi nghe các Sr. hát các bài thánh ca được vang lên trong veo và ngọt ngào như bài ca của các Thiên Thần. Được lãnh hội bầu khí thiêng liêng và hạnh phúc nơi đây, lòng sốt mến tăng lên bội phần củng cố mạnh mẽ cho quyết định tham gia và trở thành thành viên trong Hiệp Hội MTG Tại Thế của Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp.

Sau đó chúng tôi tận tâm tìm hiểu và học  hỏi, được Quý Sr. giúp đỡ và dẫn dắt chúng tôi từng bước. Lúc này nhóm có khoảng 15 hội viên, chúng tôi chọn 4 vị làm ban phục vụ:

    1. <li “text-align:justify;mso-list:l2=”” lfo2;=”” tab-stops:list=”” 36.0pt”=”” style=””>

Chị Maria Nguyễn Thị Liên  : Trưởng nhóm

    1. <li “text-align:justify;mso-list:l2=”” lfo2;=”” tab-stops:list=”” 36.0pt”=”” style=””>

Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai  : Phó nhóm

    1. <li “text-align:justify;mso-list:l2=”” lfo2;=”” tab-stops:list=”” 36.0pt”=”” style=””>

Chị Maria Nguyễn Thị Nhung  : Thư ký

    1. <li “text-align:justify;mso-list:l2=”” lfo2;=”” tab-stops:list=”” 36.0pt”=”” style=””>

Chị Maria Hoàng Thị Thanh Mai  : Thủ quỹVới lòng yêu mến Thập Giá Chúa Kitô mỗi người chúng tôi hăng say tìm kiếm thêm các hội viên để có cùng một chí hướng. Theo thời gian Hiệp Hội Tại Thế Bình Lâm đã tăng dần tăng dần.

Lúc đầu Nhóm sinh hoạt một tháng một lần mục đích học hỏi về Nội Quy, Thủ bản và Chia sẻ Lời Chúa, còn có những buổi linh hoạt vui chơi.

Với những nỗ lực của từng hội viên hiệp nhất yêu thương, và cũng vì lòng ham muốn tìm hiểu “Linh Đạo” và củng cố tình yêu Thập Giá nơi mỗi người, cũng như để chia sẻ trao đổi những niềm vui, cùng những đau thương, gian khổ của cuộc sống. Nhóm đã quyết định họp một tuần một lần vào ngày thứ ba hằng tuần từ 19h đến 19h 45 : Đọc kinh lòng thương xót Chúa – kinh tối, trừ Thứ Ba đầu tháng Nhóm học hỏi Nội qui và Thủ bản hay học hỏi về tiểu sử Đức Cha Lambert. Và hàng năm ngày 15/06, Nhóm cũng tổ chức lễ giỗ tưởng nhớ Đấng Sáng Lập, rồi ngày 19/03 mỗi năm tổ chức mừng lễ Kính Cha Thánh Giuse bổn mạng của Hiệp hội MTG Tại Thế để xích lại gần nhau hơn trong đời sống đạo đức cũng như công việc tông đồ. Hội cũng đã phát triển lan rộng qua các xứ lân cận Nhóm đã có 40 thành viên. Sự sinh hoạt của Nhóm trở nên đều đặn hơn đặc biệt được Cha Chánh xứ Bình Lâm rất quan tâm, ngài hay thăm hỏi sự sinh hoạt của Nhóm và được cộng tác với giáo xứ bằng việc làm đẹp Thánh Đường hàng tuần và tham dự các buổi lễ lớn của giáo xứ chúng tôi cảm thấy rất vinh dự. Vì vậy Nhóm chúng tôi cũng đã cùng nhau mang một bộ đồng phục để mặc mỗi lần đi kiệu rước vào những dịp lễ lớn theo giáo xứ, có chỗ dành riêng cho Nhóm. Một màu sắc rất tươi tắn, yêu đời: Ô! Màu hồng cánh sen. Màu nói lên sự trung kiên vượt thắng những khó khăn, để có sự vui tươi rộn rã trong cuộc sống của tình yêu Thập Gía Chúa Kitô qua việc tông đồ bác ái để cùng hân hoan với Đấng đã Phục Sinh. “Alleluia”

Nhóm còn có những kỷ niệm không thể bỏ qua được đó là hàng năm tất cả đều được về Nhà Mẹ Hội Dòng MTG Gò Vấp trong ngày truyền thống 14/09. Tham dự thánh lễ Tạ Ơn khấn tạm lại rất long trọng, trang nghiêm sốt sắng. Sau đó có những cuộc thi chung sức đố vui Kinh Thánh, Tiểu sử Đấng Sáng Lập … Nhóm chúng tôi cũng không thua kém đã được phần thưởng nhất nhì, được Bà Tổng Phụ Trách Anne, Quý Bà Tổng Cố Vấn, Sr. Trợ Uý đã ban thưởng, với thùng quà thật to. Tạ ơn Chúa.

Nhóm MTG Tại Thế Giáo Xứ Bình Lâm đã được sự hướng dẫn của Sr. Bề Trên Anna Nguyễn Thị Yêu từ những bước đầu để được hình thành. Và từ năm 2009 đến nay chúng tôi lại được Sr. Bề Trên Matta Nguyễn Thị Nhì tiếp tục giúp đỡ, với sự dẫn dắt nhiệt tình và lòng yêu thương Hiệp hội Sr. Bề Trên đã giúp cho tất cả các hội viên thêm lòng kính mến Chúa nhiều hơn, nhất là yêu mến Thập Giá Chúa Kitô qua thánh giá của chính mình mà Chúa gởi tới hằng ngày. Số Hội viên lên tới 70 người. Và năm 2009 đã có 3 hội viên Cam kết tạm lần I và năm 2010 có 3 hội viên Cam kết tạm lần II và 2 hội viên Cam kết tạm lần I. Sự động viên và hỗ trợ của Cha Chánh Xứ,và sự giúp đỡ của chị em Nhóm chúng tôi cũng đã tổ chức được những chuyến đi hành hương đến với Người Mẹ kính yêu nhất đó là Đức Mẹ Bãi Dâu và Đức Mẹ Tà-pao. Năm 2010 chúng tôi đã bầu lại Ban Điều Hành của Nhóm :

1.   Chị Maria Nguyễn Thị Liên    :        Trưởng  Nhóm

2.   Chị Maria  Nguyễn Thị Tuyết Mai : Phó Nhóm

3.   Chị Maria Hoàng Thị Thanh Mai   : Thủ quỹ + thơ ký

Sự linh hoạt của nhóm đã tiếp nhận thêm các hội viên và được 93 người. Đó là những khao khát, những ước vọng tương lai của các hội viên Bình Lâm sẽ phát triển mãi để tình yêu Thập Giá Chúa Kitô được mọi người đón nhận, mọi tâm hồn được bình an.

Qua những năm sinh hoạt thấm nhuần tình yêu Thập Giá Chúa Kitô. Đúng vậy chúng tôi đã yêu và cùng nhau mang bộ đồng phục màu nho chín mùi mà Hội Dòng đã chọn cho Hiệp Hội MTG Tại Thế. Qua sắc thái của màu nho chín mùi đó nhiều chị em hội viên đã cảm nhận và nói lên sự mạnh mẽ trung kiên theo Chúa Kitô. Vì thế qua cuộc sống hằng ngày nhiều hội viên đã ghi nhận và đôi điều chia sẻ tâm tư những khi gặp đắng cay, khốn khó tưởng chừng chùn bước, mất niềm tin, nhưng với tình yêu Thập Giá Chúa Kitô đã làm cho tâm hồn chị em thanh thản, vơi nhẹ vững bước .

Và cứ thế thời gian trôi qua, Nhóm đã sinh hoạt thường xuyên, năm nay Nhóm MTG Tại Thế Bình Lâm có sự sinh hoạt thay đổi rộng hơn nữa Nhóm được Cha Chánh xứ cho lập thành một ca đoàn hát lễ vào ngày thứ sáu hàng tuần và được Sr. Anna Trần Thị Kim Vóc phụ trách. Các hội viên cảm thấy hạnh phúc, vì từ đây lại được cùng nhau ca tụng Chúa trong ngôi Thánh Đường, cùng nhau tôn vinh Chúa. Và sau cùng Hiệp Hội MTG Tại Thế Giáo xứ Bình Lâm chúng con cảm nghiệm được ân huệ Chúa hằng theo bước mỗi người, từng người chúng con qua bàn tay các Nữ Tu của Chúa. chúng con đã được như ngày hôm nay. Chúng con chân thành tri ân Bà Nguyên Tổng Phụ Trách, Bà Tổng Phụ Trách, Qúy Bà Tổng Cố Vấn, Qúy Bà Phụ Trách, và tất cả Quí Sr. đã cho chúng con Giáo xứ Bình Lâm được mang danh hiệu MTG Tại Thế Của Hội Dòng MTG Gò Vấp để cùng với Hội Dòng tôn vinh Thập Giá Chúa Kitô qua cuộc sống hằng ngày .

Nhóm MTG Tại Thế Giáo Xứ Bình Lâm

c.  PHƯƠNG LÂM

Mới được thành lập sinh dược 2 tháng rưỡi từ tháng 5 năm 2011

Thời gian đầu:

Vào đầu tháng 05/2011: Cha chính xứ giáo xứ Phương Lâm giới thiệu Hiệp Hội với giáo dân trong một thánh lễ Chúa Nhật. Đồng thời các chị em trong tu viện Mến Thánh Giá giới thiệu Hiệp Hội với những người quen thân; và các chị em này lại giới thiệu với các bạn bè của mình. Cứ thế, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Phương Lâm bắt đầu nhen nhúm lên trong giáo xứ.

Buổi họp mặt đầu tiên: 16/05/2011. Trong buổi họp này có 65 cảm tình viên tham dự. Tất cả 65 cảm tình viên này đều nhận nội quy và thủ bản để tiện theo dõi.

Buổi họp lần thứ hai: 06/06/2011, có 63 cảm tình viên có mặt trong buổi họp này và tự do làm đơn xin gia nhập hiệp hội. Nhóm được chia thành 7 tổ với 7 tổ trưởng.

Buổi họp lần thứ ba: 04/07/2011. Bầu ban điều hành nhóm: Trưởng, phó, thư ký, thủ quỹ

Ngày 25/7/2011 : Ban Điều Hành và tổ trưởng họp nhau để lên kế hoạch hoạt động gồm 3 phần: Học tập, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện

Buổi họp lần thứ tư: 1/8/2011. Lên chương trình sinh hoạt cả năm. Ban Điều Hành phổ biến kế hoạch làm việc

Thứ hai đầu tháng: Học tập, chia sẻ lời Chúa

Thứ hai giữa tháng: Chầu Thánh Thể, đọc kinh cầu Lòng Thương Xót Chúa và kinh Phụng Vụ tối.

Phát động phong trào thi đua theo tổ

Trưởng Nhóm

Hoàng Trọng Cần

NHÓM AN LÂM

Hình Thành 

Ngày 01/10/2010 : Sr PT. Anna Phạm Thị Loan đã mời 3 chị trong Hiền Mẫu vào Hiệp Hội MTGTT :

Chị Maria Nguyễn Thị Tươi

Chị Marria Trần Thị Vui

Chị Anna Nguyễn Thị Duyên

Ba chị rất nhiệt tình đến từng gia đình để mời gọi các người khác vào Hội MTG / TT

Phát triển

Ngày 10/10/2010 có 56 người

Sau khi được học hỏi, chia sẻ trong các buổi sinh hoạt. Mỗi người trong hội lại thể hiện tinh thần tông đồ đầy nhiệt huyết, nên số hội viên phát triển rất nhanh.

Một điểm son không thể quên được là sự quan tâm nâng đỡ, những khích lệ và động viên giáo dân của cha xứ Laurensô Đỗ Nam Tuấn đã giúp hiệp hội lớn mạnh.

Ngày 03/03/2011: Số hội viên đã dược 90 người, một con số không ngờ.

Ngày 15/08/2011: Thêm 1 người

Tổng cộng Hội viên : 91 người

Sinh hoạt

Mỗi tháng sinh hoạt 1 lần

Tập hát 1 tuần 2 lần

Hát lễ 1 ngày trong tuần

Công tác :

Làm vệ sinh nhà thờ : 1 tuần 1 lần

Thăm bệnh nhân khi có thể.

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube