Author: quantriMtg

Đời Sống Thiêng Liêng

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU THÁNH HIẾN Đời sống thánh hiến là mầu nhiệm của giao ước giữa Thiên Chúa với người tu sĩ trong sự trao hiến tình yêu và lời cam kết trung thành, xây trên nền tảng bí tích Thánh Tẩy và biểu lộ cách trọn vẹn hơn ý nghĩa của Bí Tích […]

Hình Ảnh Ngày Ơn Gọi – Come and See 2019

“Come and follow me; I will make you fishers of men” (Mt 4, 19) God is calling in silence. His call is soft and eager. ” Come and follow me”. Many have heard his voice, and some has answered. We, sisters of Lovers of Holy Cross of GoVap, had a chance to welcome 12 young […]

Các Giai Đoạn Huấn Luyện

Đối với nữ tu Mến Thánh Giá, huấn luyện là hành trình liên tục bước theo Đức Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Thần và ứng dụng quy luật Vượt Qua: từng bước chết đi đối với tinh thần thế gian là xu

Lịch Sử Hội Dòng mến Thánh Giá Gò Vấp

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1. Hoàn cảnh lịch sử Khởi đầu, Phát Diệm là tên một xã nhỏ, thuộc huyện Kim Sơn, được thiết lập năm 1828 vào lúc Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ chiêu dân về hai huyện: Tiền Hải ở Thái Bình và Kim Sơn ở Ninh Bình. Mặt đất Kim […]

Lịch Sử Các Miền

1.  MIỀN THÀNH PHỐ Với mong muốn thực hiện tâm nguyện của Đức cha Lambert De la Motte – Đấng Sáng Lập Dòng MTG và tâm tình của người mục tử là cố TGM Phaolô Nguyễn văn Bình, các Hội dòng Mến Thánh Giá đã tái lập nhóm MTGTT bắt đầu từ các cựu tu […]

Tài liệu

Lời Ngỏ Mười lăm năm nhìn lại, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Gò Vấp cất cao bài ca cảm tạ vì biết bao Hồng ân Chúa đã thực hiện cho Hiệp Hội. Tạ ơn Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse Bổn Mạng đã không ngừng che chở và gìn giữ Hiệp Hội […]

Hiệp Hội MTG Tại Thế

Lời Ngỏ Mười lăm năm nhìn lại, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Gò Vấp cất cao bài ca cảm tạ vì biết bao Hồng ân Chúa đã thực hiện cho Hiệp Hội. Tạ ơn Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse Bổn Mạng đã không ngừng che chở và gìn giữ Hiệp Hội […]

Dòng MTG Việt Nam

Lời Ngỏ Mười lăm năm nhìn lại, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Gò Vấp cất cao bài ca cảm tạ vì biết bao Hồng ân Chúa đã thực hiện cho Hiệp Hội. Tạ ơn Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse Bổn Mạng đã không ngừng che chở và gìn giữ Hiệp Hội […]

Tinh thần – Linh đạo

Lời Ngỏ Mười lăm năm nhìn lại, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Gò Vấp cất cao bài ca cảm tạ vì biết bao Hồng ân Chúa đã thực hiện cho Hiệp Hội. Tạ ơn Mẹ Maria và Cha Thánh Cả Giuse Bổn Mạng đã không ngừng che chở và gìn giữ Hiệp Hội […]

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube