Di cảo số 4 – Bài nguyện ngắm ngày 06/9/1662

BÀI NGUYỆN NGẮM NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 1662

(1Nng)

(AMEP, vol.116, tr. 553-554.559)

 

1. Lời giới thiệu

Bài nguyện ngắm ngày 06.09.1662 gồm những ý chính sau đây:

 1. Đức Cha Pierre Lambert muốn lập một tổ chức tại các miền truyền giáo mà ngài đặt tên là Hiệp Hội Những Người Mến Thánh Giá hướng tới đời sống trổi vượt (1Nng 1-2.11).
 2. Các thành viên sẽ là các thừa sai và có thể tiếp nhận những nam giáo dân độc thân (x.1Nng 2).
 3. Phần thân của bài nguyện ngắm mô tả đời sống trổi vượt của Hiệp Hội đó:
  • Thực hành các lời khuyên Phúc Âm (x.1Nng 4). Đặc biệt sống tinh thần nghèo khó phó thác (x.1Nng 10).
  • Hành động theo sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần (x.1Nng 5) và trong sự vâng lời Bề Trên (x.1Nng 6).
  • Chuyên cần cầu nguyện, hãm mình đền tội, chuyển cầu cho tha nhân và đào tạo những giáo sĩ tốt, những giáo dân đạo đức biết suy gẫm nửa giờ mỗi ngày (x.1Nng 7).

Đời sống này là một họa ảnh hoàn hảo cuộc đời đau khổ của Chúa Kitô (x.1Nng 11).

2. Văn bản

1Đề tài nguyện ngắm liên tục của tôi là cảm thấy được thúc đẩy mãnh liệt lập ra một Hiệp Hội tại các địa sở trong miền truyền giáo của chúng tôi, gồm những người được Thiên Chúa tỏ lòng thương xót đặc biệt tuyển chọn và dẫn dắt tới sự kết hợp trọn vẹn với Người.

2Như tôi đã thấy một cách tổng quát, mục đích của Hiệp Hội ấy sẽ là đào tạo ra những người tông đồ đích thực, những nhà truyền giáo chân chính và những Kitô hữu hoàn hảo, bởi vì những giáo dân nào không bị ràng buộc bởi hôn nhân, mà được Chúa Giêsu Kitô kêu gọi vào đời sống trổi vượt này, thì có thể gia nhập.

3Những động lực chính khiến Thiên Chúa nhân lành muốn điều đó là để cải tổ Kitô giáo ở những địa phương này và cách riêng các thừa sai đã là những cản trở lớn nhất cho việc đưa các linh hồn vào đạo, bởi lẽ họ đã du nhập những nguyên tắc độc hại hoàn toàn trái ngược với Phúc Âm, và do họ chẳng mấy quan tâm tới các điều răn của Mẹ Giáo Hội thánh thiện, Công Giáo, Tông Truyền, Rôma và các lệnh cấm của Đức Thánh Cha.

4Các luật lệ của Hiệp Hội ấy[[1]] khá ngắn gọn, nhưng bao gồm Lề Luật và các Ngôn Sứ, bởi vì những người được nhận vào sẽ hứa với Thiên Chúa luôn luôn thực hành ở khắp mọi nơi các lời khuyên Phúc Âm liên quan tới đời sống bên trong, và đối với đời sống bên ngoài, thì thực hành mọi lời khuyên phù hợp với ơn gọi của họ. 5Tôi cho rằng những người đó chỉ cần làm theo sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ ở lại và cư ngụ trong họ. 6Tuy nhiên, trong những chuyện quan trọng, họ sẽ không bắt đầu làm bất cứ việc gì mà không có ý kiến của người hoặc những người được chọn vào nhiệm vụ hướng dẫn họ.

7Nhiệm vụ chính yếu của các tâm hồn thánh thiện ấy là: aNăng trao đổi với Thiên Chúa về những phương thế làm sáng danh Ngài và cứu độ anh chị em đồng loại. bHãm mình đền tội cho chính mình và cho muôn dân. cCảm tạ Chúa Kitô về những ân huệ Người ban cho những kẻ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, và cầu xin Người ban thêm cho họ những ân huệ khác nữa, để Chúa càng được người ta hiểu biết và yêu mến nhiều hơn. dPhục vụ tại các miền truyền giáo, ekhông quản ngại gì để đào tạo ra những giáo sĩ tốt, fdạy cho dân chúng biết các mầu nhiệm đức tin và con đường chắc chắn dẫn về Trời, hơn thế nữa, còn phải khích lệ họ suy gẫm nửa giờ mỗi ngày.

8Về những người phải được nhận vào Hiệp Hội này, ý của Thiên Chúa là họ phải hoàn toàn chết đi đối với chính mình, đối với thế gian, bạn hữu, thân nhân… 9Nhưng cũng có thể nhận cả những người tuy chưa đi vào được cuộc sống trổi vượt, song có ơn gọi và được kêu mời dấn bước vào đời sống ấy.

10Về đời sống vật chất thì không đáng đề cập. Những ai có của cải thì có thể mang tới cho Hiệp Hội và Hiệp Hội sẽ định đoạt theo lệnh của Thiên Chúa nhân lành, phó thác cho Ngài lo liệu nhu cầu vật chất như Ngài từng lo cho muông thú do Ngài tạo dựng, và họ chỉ nghĩ tới việc liên lỉ cầu xin ơn làm sáng danh Thiên Chúa và lo cho tha nhân được cứu độ.

11Đời sống này là một họa ảnh hoàn hảo của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô khi còn ở trần gian. Đời sống này phải noi theo và phổ biến cuộc đời đau khổ của Người và nêu lên làm mẫu mực cho người ta, thế nên, tôi thấy có thể gọi là Hiệp Hội Những Người Mến Thánh Giá. 12Tôi đã có ý tưởng viết ra trực giác này cho các bạn hữu của tôi ở Paris, để nếu Thiên Chúa nhân lành muốn, thì có thể thành lập tại đó một Hiệp Hội tương tự, và có lẽ Chúa cũng sẽ cho phép thành lập một Hiệp Hội ở Rôma nữa, Hiệp Hội ấy sẽ rất hữu ích và như thế, nó sẽ là Hiệp Hội đứng đầu mọi Hiệp Hội khác.


[[1]] Trong các Di Cảo của Đức Cha Pierre Lambert viết ở thế kỷ XVII, năm từ ngữ congrégation, société, compagnie, institut, corps thường có nghĩa chỉ một tổ chức có quy củ, xây trên nền tảng một văn bản gọi là quy chế hoặc nội quy (statuts). Tùy văn mạch, chúng ta có thể dịch thành Dòng/Tu Hội hay Hiệp Hội:

 • Nếu các thành viên có lời khấn, và thông thường cũng có đời sống cộng đoàn dưới quyền một Bề Trên, thì dịch là Dòng hoặc Tu Hội. Ví dụ: Congrégation des Amantes de la Croix = Institut des Amantes de la Croix =Dòng/Tu Hội Nữ Mến Thánh Giá; Societas Jesus = Compagnie de Jésus = Dòng Chúa Giêsu = Dòng Tên…
 • Nếu không có lời khấn, và thông thường cũng không có đời sống cộng đoàn dưới quyền một Bề Trên, thì dịch là Hiệp Hội hoặc Hội. Ví dụ: Congrégation des Amateurs de la Croix = Société des Amateurs de la Croix = Institut des Amateurs de la Croix = Hiệp Hội Những Người Mến Thánh Giá (mà Nhóm Nghiên Cứu gọi là Mến Thánh Giá Tại Thế); Société des Missions-Étrangères de Paris = Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris; Société de Saint-Sulpice = Hội Xuân Bích…

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube