Tóm lược tiểu sử Đức Cha Lambert de la Motte (3)

Nơi chân dung tinh thần của Đức cha Lambert, người ta nhận ra được một nhân cách phong phú và sự kết hợp hài hòa giữa những cực đoan.

Ngài vừa nghiêm khắc vừa nhân từ; vừa cương nghị vừa khiêm nhu; vừa mực thước vừa giàu óc sáng tạo thích nghi.

Ngài mang nhiều nỗi ưu tư nhưng trong thâm sâu luôn an bình thanh thản. Đặc biệt, ngài có tâm hồn chiêm niệm sâu sắc, luôn qui hướng về Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh giữa những hoạt động tông đồ đa dạng.

Tên tuổi ngài gắn liền với sự nghiệp truyền giáo vì đã sáng lập hàng Giáo sĩ và Dòng nữ Mến Thánh Giá như hai cột trụ của công cuộc Phúc Âm hóa miền Viễn Đông.

 

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube