Tóm lược tiểu sử Đức Cha Lambert de la Motte (1)

Ngày 28-01-1624 Sinh tại Lisieux
Năm 1633 Được ơn soi sáng qui tụ những người yêu mến Thánh Giá
Năm 1646 Làm luật sư
Ngày 27-12-1655  Thụ phong linh mục
Năm 1656 Giám đốc “Trung tâm Xã hội”
Ngày 11-06-1660 Thụ phong Giám mục
Ngày 18-06-1660 Lên đường truyền giáo
Ngày 22-08-1662 Đến Thái Lan
Năm 1664 Tổ chức Công đồng Juthia
Ngày 06-01-1665 Lập Hội Tông Đồ
Từ năm 1669-1670 Lập Hiệp Hội MTG Tại Thế
Ngày 30-08-1669 Kinh lý Đàng Ngoài
Tháng 01-1670 Phong chức linh mục cho bảy Thầy Giảng Đàng Ngoài
Ngày 14-02-1670 Tổ chức Công đồng Đàng Ngoài tại Phố Hiến
Ngày 19-02-1670 Lập Dòng Mến Thánh Giá tại Bái Vàng và Kiên Lao, Đàng Ngoài
Ngày 01-09-1671 Kinh lý Đàng Trong lần I
Tháng 12-1671 Lập Dòng Mến Thánh Giá tại An Chỉ, Quảng Ngãi, Đàng Trong
Ngày 15-01-1672 Tổ chức Công đồng Đàng Trong tại Hội An
Tháng 3-1672 Lập Dòng Mến Thánh Giá Thái Lan tại Juthia
Ngày 06-09-1675 Kinh lý Đàng Trong lần II
Tháng 05-1676 Trở về Thái Lan
Ngày 15-06-1679 An nghỉ tại Juthia lúc 4 giờ sáng

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube