Di cảo số 2 – Luật Tu hội các trinh nữ và phụ nữ đạo đức quy tụ dưới danh hiệu Mến Thánh Giá (Phần 2)

LUẬT TU HỘI CÁC TRINH NỮ VÀ PHỤ NỮ ĐẠO ĐỨC
QUY TỤ DƯỚI DANH HIỆU MẾN THÁNH GIÁ
ĐỨC GIÊSU KITÔ CHÚA CHÚNG TA
Tháng 02 năm 1670
LUẬT TIÊN KHỞI
(Ltk)

 

B. Văn bản

1. Giáo đầu

1Vì ý định của Con Thiên Chúa khi chịu chết để cứu độ nhân loại là đòi buộc mọi người phải chết đi đối với chính mình, và chỉ sống cho Chúa, theo giáo huấn của Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô: “Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,15), 2nên bổn phận của chủ chăn, cách riêng trong một Giáo Hội phôi thai, là truyền bá chân lý rất ít người biết đó cho tất cả Kitô hữu. 3Chính trong quan điểm này, đã từ nhiều năm, chúng tôi tìm ra những phương thế có thể dẫn đưa các tín hữu đến công cuộc cao cả như vậy, 4và chúng tôi cảm thấy nên thành lập ở khắp mọi địa sở thuộc các miền truyền giáo của chúng tôi một Hiệp Hội gồm Những Người Mến Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, chuyên chú suy gẫm cuộc Thương Khó và thông dự những nỗi khổ đau của Người hằng ngày trong suốt cuộc đời. 5Một số phụ nữ đạo đức ở Đàng Ngoài, từ lâu đã tự nguyện khấn giữ đức khiết tịnh, khi nghe biết nếp sống ấy thì nghĩ rằng, đối với muôn vàn ân huệ Thiên Chúa ban, họ không có cách gì làm đẹp lòng Người hơn là gia nhập Hiệp Hội thánh thiện này. 6Chính vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô nung nấu (x.2Cr 5,14), họ tỏ rõ lòng nhiệt thành muốn biết phải làm thế nào để hoàn toàn hiến thân phụng sự Thiên Chúa. 7Đây là phương thế Chúa Quan Phòng đã dùng để đặt nền tảng đầu tiên cho đời sống tu trì ở Đàng Ngoài và thành lập một Tu Hội đặc biệt, mang danh hiệu Dòng Nữ Mến Thánh Giá Đức Giêsu Kitô Chúa Chúng Ta.

 

2.Mục đích của Tu hội

Mục đích của Tu Hội này là đặc biệt chuyên chú tưởng nhớ và noi theo cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày như phương thế thuận lợi nhất để đạt tới sự hiểu biết và yêu mến Người.

3. Các nhiệm vụ của Tu hội

1Tất cả những người nữ đi theo nếp sống này phải liên lỉ kết hợp nước mắt[[1]], việc suy gẫm cầu nguyện và hãm mình đền tội với công nghiệp của Đức Kitô, để cầu xin Thiên Chúa ban ơn ăn năn trở lại cho lương dân trong ba miền truyền giáo thuộc quyền các Vị Đại Diện Tông Tòa, cách riêng ở Đàng Ngoài.

2Dạy các thiếu nữ, giáo cũng như lương, những điều nữ giới cần biết. Nếu không thể làm được vì tình huống hiện tại xảy đến cho đạo thánh, chị em phải nhớ rằng, khi hoàn cảnh cho phép, thì đó là một trong những nhiệm vụ chính của mình.

3Săn sóc những phụ nữ, thiếu nữ đau ốm bệnh tật cả giáo lẫn lương. Nhờ cơ hội đó, khuyên bảo họ lo phần rỗi linh hồn và trở lại với Chúa.

4Cố gắng rửa tội nơi giếng thánh cho những trẻ nhỏ lâm cơn nguy tử, kẻo chúng chết mà không được nhận ơn Thánh Tẩy. 5Dùng mọi cách kêu gọi những phụ nữ và thiếu nữ trụy lạc ra khỏi nếp sống vô luân.

4. Quy Tắc

Điều 1: Những chị em nhận thấy mình được Thiên Chúa kêu gọi vào Tu Hội này, sẽ tuyên ba lời khấn: nghèo khó, vâng lời và khiết tịnh. Trước khi khấn, phải qua hai năm thử.

Điều 2: Số chị em ở mỗi nhà trong hoàn cảnh hiện tại không được quá mười người, kể cả chị Bề Trên.

Điều 3: Chị Bề Trên và các chị giữ nhiệm vụ khác sẽ do chúng tôi hoặc cha Tổng Đại Diện của chúng tôi tuyển chọn sau khi tham khảo ý kiến cha Quản Trị Tỉnh Hạt[[1]], nơi các chị em ở.

Điều 4: Về đời sống tinh thần, chị em phải tùy thuộc cha Quản Trị Tỉnh Hạt nơi mình ở, và hằng năm báo cáo với ngài về tài sản vật chất.

Điều 5: aChị em được miễn giữ nội vi do nhiệm vụ đặc biệt phải chăm lo phần rỗi người khác theo mục đích của Tu Hội, nên chị em cứ đi ra làm nhiệm vụ đó, nhưng phải có phép của chị Bề Trên. bChị Bề Trên khi cử ai đi đâu, phải cho một chị khác cùng đi.

Điều 6: aNgoài thời giờ dành để phục vụ tha nhân, tất cả chị em phải chăm lo làm việc tay chân, trừ những ngày Chúa Nhật và lễ buộc. bTrong những ngày ấy, chị em lần chuỗi Mân Côi kính Đức Trinh Nữ và dành nửa giờ đọc Sách Thánh và truyện các Thánh hay sách thiêng liêng khác.

Điều 7: Chị em ngưng mọi việc vào lúc 9 giờ 30 phút tối, xét mình 15 phút về các việc trong ngày và đọc kinh chung 15 phút, sau đó đi ngủ.

Điều 8: aChị em thức dậy lúc 4 giờ sáng để nguyện ngắm, bắt đầu bằng những kinh giáo hữu quen đọc ngày Chúa Nhật. bRồi dành một giờ suy gẫm dựa trên một trong những đề tài chúng tôi đã soạn về cuộc Thương Khó và cái Chết của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do chị Bề Trên, hoặc người thay mặt đọc cho chị em nghe. cSau đó, chị em đọc Kinh Cầu Các Thánh, Kinh Cáo Mình, Kinh Xin Chúa Xót Thương. Tiếp theo, chị em đọc câu tiền xướng Chúa Kitô đã vâng lời cho đến chết và chết trên Thập Giá, và còn lặp lại câu tiền xướng đó lần nữa sau khi đọc Thánh vịnh Sám Hối. dTrong khi đọc câu tiền xướng, Thánh vịnh Sám Hối và lời nguyện Xin Chúa đoái xem, chị em phải đánh tội để tưởng niệm những cực hình đau khổ Con Thiên Chúa đã chịu, dâng sự hy sinh nhỏ bé ấy kết hợp với những ý hướng và mục tiêu của Chúa khi Người chịu những đau khổ đó. Chính Người cũng muốn rằng chúng ta phải có những tâm tình như Người. eNếu có lý do nào cản trở sự làm việc đền tội chung hay theo cách thức như thế, chị em có thể chu toàn nhiệm vụ này bằng cách mang một thứ giây xích có gắn những đinh nhọn, hay theo ý cha giải tội làm một việc đền tội khác tương đương.

Điều 9: Chúa Nhật Lễ Lá và bốn ngày tiếp theo, chị em làm việc hy sinh đó gấp đôi và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh làm gấp ba, để tôn kính đặc biệt hơn cuộc Thương Khó của Chúa, nhất là tôn kính ngày Con Thiên Chúa chịu đóng đinh vào Thánh Giá và chịu chết vì mọi người.

Điều 10: Chị em phải cử hành các lễ: Cắt Bì, Tìm Thấy Thánh Giá và Suy Tôn Thánh Giá với lòng sốt mến và tôn kính đặc biệt.

Điều 11: Chị em chỉ ăn hai bữa mỗi ngày: sáng và chiều, kiêng thịt suốt đời trừ các ngày lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống.

Điều 12: Chị em ăn chay mọi ngày thứ sáu để tưởng niệm cuộc Thương Khó và cái Chết của Chúa Giêsu Kitô; những ngày ấy cũng như những ngày chay do luật Hội Thánh buộc, chị em sẽ không ăn trước 10 giờ sáng.

Điều 13: aNhững phụ nữ và thiếu nữ hối cải muốn gia nhập Tu Hội này, cũng theo một mục đích, làm những công việc, chu toàn những nhiệm vụ và tuân giữ các quy tắc đúng như trên, nhưng ở trong một nhà và một cộng đoàn tách biệt. bBề Trên thì bao giờ cũng phải chọn trong số những người giữ đức khiết tịnh nguyên tuyền.

Điều 14: Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của Tu Hội này, hãy nhờ Người chuyển cầu mà xin Thiên Chúa ban ơn cho Tu Hội được thiết lập, tiến triển và hoàn thiện.

5. Kết luận

1Chúng tôi, Giám Mục Hiệu toà Bérythe, Đại Diện Tông Toà đã soạn ra những quy định trên đây, để giúp ích cho các phụ nữ và thiếu nữ: những người luôn sống thanh khiết hoặc những người hối cải sau khi sa ngã, đã khấn giữ đức khiết tịnh trước đây hoặc sẽ khấn sau này, trong vương quốc Đàng Ngoài và mọi nơi thuộc ba miền truyền giáo Trung Hoa. 2Chúng tôi hoàn toàn sẵn lòng đệ trình những quy định ấy để Tòa Thánh cứu xét và kiểm duyệt, vì chỉ Tòa Thánh có quyền phê chuẩn hay bác bỏ những dự tính như vậy[[2]].

 

[[1]] Tương đương với cha Quản xứ ngày nay.

[[2]] Bản tiếng Pháp đăng trong A. LAUNAY, Histoire de la Mission du Tonkin I, op.cit, tr.104,có ghi chú: Làm tại Đàng Ngoài, ngày……. tháng 2 năm 1670; Cũng chính sử gia A. LAUNAY xác nhận rằng Đức Cha Pierre Lambert đã soạn bản luật này tại Đàng Ngoài (x.A. LAUNAY, Histoire de la Mission de Cochinchine I (1658-1728), op.cit, tr. 97, ghi chú 1).


[[1]] Có thể hiểu là nước mắt sám hối tội lỗi của mình; nước mắt thương cảm những đau khổ Chúa phải chịu vì tội lỗi chúng ta; và là nước mắt vui mừng và tạ ơn (x.2 Nng 4b).

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube