Tuổi thanh niên của Đức Cha Lambert

 

Sau khi tốt nghiệp trung học, sinh viên Pierre Lambert học luật, rồi làm luật sư lúc mới hai mươi ba tuổi, theo đúng truyền thống một gia đình thẩm phán, quý phái. “Vì chưa đủ tuổi qui định là 25 lúc được bổ nhiệm nên Pierre phải viết thư xin miễn tuổi, và được chấp thuận qua lá thư đề ngày 30.06.1646. Pierre Lambert đã thi hành các chức vụ tinh tế của mình là tư vấn các vấn đề thuế má. Nhờ có tinh thần mềm dẻo, ứng dụng linh động ngay giữa các vấn đề, hầu như luôn rắc rối mà từ đó phát sinh sự phản kháng chuyện thuế má, nhờ tính khí trổi vượt hơn người, nên Pierre đã nhanh chóng có một vị thế đặc biệt so với 27 vị tư vấn đang tại chức. Tiếng tốt về Pierre Lambert rất đáng kể tại Rouen […]. Pierre Lambert là người đức hạnh nên có uy tín, có sự khôn khéo giao tiếp, đã hòa giải các vụ tranh chấp vốn từng chia rẽ bà con dòng họ. Uy tín và sự khôn ngoan trên góp phần làm lan rộng danh thơm tiếng tốt của Pierre như con người hoàn toàn liêm khiết và công bình”.[1]

Quả thật, trong khi thi hành chức nghiệp, Pierre Lambert tích cực tham gia các sinh hoạt đạo đức, tông đồ và xã hội của Giáo hội vùng Normandie: thăm viếng các bệnh nhân ở nhà thương, các người bị án khổ sai, bị giam trong tù ngục; cộng tác với Hiệp hội lo cho các trẻ lang thang, Hội cứu trợ Lorraine lập năm 1640 để giúp các nạn nhân chiến tranh, góp phần vào dự án lập một Trung tâm Xã hội cho người nghèo và Pierre Lambert đã tìm được hướng đi cho đời mình, nhờ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của ba nhân vật thời danh:

  1. Nhân vật thứ nhất là ông Henri de Lévis, quận công vùng Ventadour, người có sáng kiến lập ra Hiệp Hội Thánh Thể năm 1627, gồm nhiều giáo dân và giáo sĩ, với ba mục đích:
    • Phát huy lòng tôn sùng Bí Tích Thánh Thể.
    • Làm những công việc bác ái xã hội như: chăm sóc bệnh nhân, thăm viếng tù nhân, giúp hoàn lương những thiếu nữ truỵ lạc…
    • Và nhất là tổ chức những tuần đại phúc cho giáo dân trong từng vùng nước Pháp.

Sau sáu năm chung sống, vợ ông vào Dòng Kín Carmêlô, còn ông xin làm linh mục và lập ra liên hiệp các chủng viện, nhằm đào tạo giáo sĩ đi truyền bá đức tin cho lương dân. Pierre Lambert đã là thành viên của Hiệp Hội Thánh Thể trong nhiều năm.

  1. Nhân vật thứ hai là ông Jean de Bernières de Louvigny, một giáo dân đạo đức, đã xây dựng một ẩn viện tại Caen làm nơi tĩnh tâm để cổ võ đời sống chiêm niệm. Ông sáng lập hội giúp người nghèo khó, bệnh tật và Hiệp Hội Khổ Nhục để phát huy đức khiêm nhường và tinh thần khổ chế. Pierre Lambert là bạn của ông, thường tới tĩnh tâm tại ẩn viện Caen, và ủng hộ ông đắc lực trong cuộc vận động cho chương trình truyền giáo Canada, với ý định sang đó để rao giảng Tin Mừng.
  2. Nhân vật thứ ba là Thánh Jean Eudes, vị sáng lập Dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria với mục đích truyền giáo và huấn luyện hàng giáo sĩ. Ngài là gạch nối quan trọng giữa trường phái Pháp quốc và Pierre Lambert de la Motte. Thánh nhân là môn đệ trực tiếp của Đức Hồng y de Bérulle, đã sống trong Hội Nguyện Đường 20 năm (từ 1623-1643) trong nhiệm kỳ Bề trên của Đức Hồng y và Cha Condren; còn Pierre Lambert là môn đệ của Thánh Jean Eudes, đã từng cộng tác với ngài trong việc mở chủng viện đào tạo các linh mục tại Rouen. Ảnh hưởng của Thánh nhân trên Pierre Lambert de la Motte thuộc ba lãnh vực: Tu đức, Tông đồ mục vụ và Tông đồ xã hội.

Đặc biệt thánh nhân chủ xướng một linh đạo tập trung vào mầu nhiệm Thập Giá Chúa Giêsu, dựa trên kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh Phaolô mà nét chính yếu được diễn tả trong câu: “Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). Sau khi trở thành bạn tâm giao của Thánh Jean Eudes, Pierre Lambert bỏ nghề luật sư, xin vào chủng viện.[2]

(Còn tiếp)

 

[1] HENRI DE FRONDEVILLE, Đức Cha Lambert de la Motte (1624-1679), bản dịch của Nguyễn Xuân Hùng, Linh mục Đào Quang Toản giới thiệu, Lưu hành nội bộ, TP. HCM, 2007, tr. 17-18.

[2] X. B. JACQUELINE, L’esprit missionnaire de Monseigneur Lambert de la Motte, Saint – Lô 1966, p. 220.

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube